Pracownik na zasiłku
Nie pracuję, ale dostaję ponad 60% pensji
Zasiłek dla bezrobotnych
w Norwegii Skorzystaj z zasiłku
lub zadzwoń +47 21 999 409
Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii (dagpenger):

Utrata pracy

Utrata praca Jeśli zostałeś zwolniony z pracy lub Twoja umowa wygasła, możesz ubiegać się o norweski zasiłek dla bezrobotnych na terenie Norwegii. Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do zasiłku. Czytaj dalej »

Permittering

Permittering Jeśli Twój pracodawca wysłał Cię na permittering, możesz ubiegać się o norweski zasiłek dla bezrobotnych i pobierać go w Polsce. Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do zasiłku. Czytaj dalej »
Cztery kroki do uzyskania zasiłku w Norwegii

Wypełnij formularz online

Przy wypełnianiu formularza poproszony zostaniesz o załączenie konkretnych dokumentów. W tym celu zrób skany lub zdjęcia. Listę wymaganych dokumentów znajdziesz tu: permittering, utrata pracy.
Jeśli zgromadziłeś potrzebne dokumenty, możesz rozpocząć wypełnianie formularza. Zobacz, jakie to proste i szybkie. Bez wychodzenia z domu i zbędnego tracenia czasu. Potrzebne będą także Twoje kody MinID. Jeśli ich nie posiadasz, możesz je zamówić tutaj.
Po zebraniu wymaganych dokumentów i kodów MinID możesz zacząć uzupełniać formularz. Sprawdź, jakie to łatwe i błyskawiczne. Bez wizyt w biurze i utraty Twojego cennego czasu.
Powiadomienie
Wszystko OK!.
Twoje dokumenty zostały przyjęte.
Niedługo otrzymasz informację o kompletności dokumentacji.
Prosimy o dosłanie brakujących dokumentów np.:
 • rejestracja pobytu,
 • informacja o karcie podatkowej.

Otrzymasz powiadomienie

Tuż po wypełnieniu formularza nasi konsultanci dokładnie analizują przesłane przez Ciebie dane. Otrzymasz powiadomienie drogą mailową, telefonicznie lub poprzez SMS o kompletności złożonej dokumentacji. Jeśli zabraknie konkretnych danych lub dokumentów, otrzymasz dokładną informację, co należy jeszcze uzupełnić bądź dosłać. Natomiast jeżeli Twoja dokumentacja będzie kompletna otrzymasz powiadomienie oraz fakturę do zapłaty za usługę. Zlecenie jest realizowane po dokonaniu płatności.

Konsultant wykonuje podanie o zasiłek

Po zaksięgowaniu płatności za fakturę Twoje podanie o zasiłek dla bezrobotnych przygotowuje jeden z naszych doświadczonych i wyspecjalizowanych w tej dziedzinie konsultantów. Dzięki temu masz pewność, że Twoje zlecenie jest realizowane w oparciu o zasady i przepisy socjalne oraz podatkowe w Norwegii. Nie musisz znać się na wszystkim. Powierzasz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji ekspertom i możesz spać spokojnie.
Kalkulator
Faktura online

Otrzymujesz gotowe podanie o zasiłek

Nasz konsultant przesyła na Twój adres email odpowiednie podanie o zasiłek wraz z pełną dokumentacją oraz instrukcją wysłania do Norwegii. Twoim jedynym zadaniem jest wydrukowanie dokumentacji, podpisanie i wysłanie jej pocztą do norweskiego urzędu oraz prawidłowe postępowanie z procedurą wysyłania kart meldunkowych, do której otrzymasz od nas istrukcję.
Złóż wniosek o zasiłek

Zasiłek dla bezrobotnych

pengerunge_artikkel.jpgZasiłek dla bezrobotnych ma za zadanie częściowo zastąpić utracony zarobek z pracy oraz stymulować do poszukiwania i utrzymania pracy.

 

Obywatele krajów EOG uczestniczący w życiu zawodowym w Norwegii poprzez przepracowanie pewnego okresu w Norwegii i płacenie podatku jako pracobiorca, mogą wysunąć wniosek o przyznanie im norweskiego zasiłku dla bezrobotnych. Konkretnym wymogiem jest, że osoba pracowała w Norwegii przez co najmniej 8 tygodni. Praca musi być rozpoczęta przed upływem okresu 12 tygodni, i musi ona być wykonywana przez 12 tygodni. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych uzyskane w innym kraju EOG można przyjąć za punkt wyjścia dla oceny czy spełniony jest warunek wstępny w postaci wymaganego zarobku minimalnego, oraz dla obliczenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Wymóg przepracowania wyżej wymienionego okresu nie obowiązuje jednakże w stosunku do obywateli krajów nordyckich, por. Nordycką konwencję o ubezpieczeniach społecznych.

Dla obywateli Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii, Czech, Węgier, Bułgarii i Rumunii uchwalone zostały regulacje przejściowe. Oznacza to, że w stosunku do obywateli wyżej wymienionych krajów EOG obowiązują regulacje specjalne. Obywatele krajów objętych regulacjami przejściowymi, mogą otrzymać norweski zasiłek dla bezrobotnych dopiero po przepracowaniu 12 miesięcy w Norwegii w pełnym wymiarze godzin, jeżeli poza tym spełniają normalne warunki dla przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z regulacjami przejściowymi, wymóg pracy w pełnym wymiarze godzin uważa się za spełniony również w stosunkach pracy na mniej niż pełny etat, tj do 80 procent pełnego wymiaru godzin w aktualnym zawodzie. Kiedy obywatel kraju objętego regulacjami przejściowymi ma za sobą legalny i ciągły pobyt w Norwegii jako pracobiorca w pełnym wymiarze godzin przez okres co najmniej 12-miesięcy, przestaje on/ona podlegać regulacjom przejściowym. Osoby te będą wówczas miały takie same uprawnienia wynikające z umowy o EOG, jak inni obywatele krajów EOG. Należy dodać, że wszyscy obywatele EOG mają prawo do pobytu w Norwegii przez okres do sześciu miesięcy podczas poszukiwania pracy w Norwegii.

Patrz bliższe informacje na spokrewnione tematy, omawiające różne przypadki typowe.

Ogólnie o zasiłku dla bezrobotnych

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Głównymi warunkami otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest, że:

 • Twój czas pracy został zredukowany o co najmniej 50 procent.
 • Twój wypłacony zarobek z pracy wynosił co najmniej kr 105 384 w ostatnim zakończonym roku kalendarzowym (w ubiegłym roku), lub co najmniej kr 210 768 w przeciągu 3 ostatnich zakończonych lat kalendarzowych
 • Rzeczywiście poszukujesz pracy.
 • Jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy i przesyłasz karty meldunkowe co 14 dni.
 • Mieszkasz lub przebywasz w Norwegii.
 • Jako zasada główna nie możesz być uczniem szkoły lub studentem.
 • Możesz również mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli jesteś:
 • Tymczasowo zwolniony przez pracodawcę całkowicie lub częściowo 
 • Zakładasz własną działalność gospodarczą
 • Bezrobotny z powodu upadłości

W jaki sposób starasz się o zasiłek dla bezrobotnych

Najpierw musisz zarejestrować się jako poszukujący pracy pod adresem internetowym nav.no – lub stawiając się osobiście w Twoim miejscowym biurze NAV. Możesz tu również otrzymać pomoc w zarejestrowaniu się elektronicznie na PC w biurze NAV. Otrzymasz tu również informacje o tym, jak możesz przy pomocy PC elektronicznie przesyłać karty meldunkowe, składać podania o pracę, zarejestrować Twoje CV itp.

Po dokonaniu tego wypełniasz formularz wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Ważne jest, abyś złożył wszystkie niezbędne dokumenty razem z formularzem wniosku. Formularz wniosku z załącznikami należy przesłać do biura NAV w Twoim miejscu zamieszkania lub złożyć osobiście w biurze NAV.

Zasiłek dla bezrobotnych może najwcześniej być wypłacony od dnia, w którym wysunąłeś wniosek o zasiłek dla bezrobotnych włącznie (data zarejestrowania się jako poszukujący pracy jest z reguły uważana za datę wysunięcia wniosku).

Większość podań zostanie normalnie rozpatrzona w przeciągu 3 tygodni.

Odwołanie od decyzji

Jeżeli uważasz, że decyzja jest błędna, możesz odwołać się od niej. Odwołanie musi być pisemne i należy je złożyć lub przesłać do Twojego miejscowego biura NAV. Musisz nadal przesyłać wypełnione karty meldunkowe pomimo, że się odwołujesz.

Termin złożenia odwołania wynosi 6 tygodni, licząc od dnia, kiedy decyzja została dostarczona do Twojej skrzynki pocztowej. Jeżeli masz uzasadnione powody do odwoływania się po tym terminie, to możliwe jest uchylenie tego terminu.

Jeżeli odwołanie zostanie uwzględnione, otrzymasz wyrównanie zasiłku dla bezrobotnych tylko za okresy, w których byłeś zarejestrowany jako osoba rzeczywiście poszukująca pracy. Musisz również spełniać ogólne wymogi dla posiadania prawa do zasiłku dła bezrobotnych.

Karty meldunkowe

Karta meldunkowa, którą przesyłasz, zawiera informacje o tym czy nadal pragniesz być zarejestrowany jako poszukujący pracy i czy pracowałeś w danym okresie, ewentualnie ile godzin przepracowałeś w przeciągu tych 14 dni, których dotyczy dana karta. Musisz również zakreślić rubryki dotyczące choroby, urlopu, szkolenia itp jeżeli jest to aktualne. Karty meldunkowe muszą być wypełnione dokładnie i przesłane terminowo.

Co możesz sam zrobić

 • Zarejestrować się w NAV jako poszukujący pracy
 • Przesyłać elektroniczne karty meldunkowe
 • Zarejestrować Twoje CV tak, aby było ono dostępne dla pracodawców nie posiadających innego związku z NAV
 • Składać podania o pracę na wolnych stanowiskach
 • Prenumerować ogłoszenia o wolnych stanowiskach poprzez specjalny e-mail („jobbmail”)

Jaki zasiłek możesz otrzymać?

Za 3 pierwsze dni aktualnego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, który Ci przyznano, nie otrzymasz wypłaty zasiłku. Te dni nazywane są dniami oczekiwania i stanowią one Twój wkład własny („egenandel”).

Tylko dni, w których wszystkie warunki posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych są spełnione, liczą się jako dni oczekiwania.

Jeżeli nie miałeś 3 takich dni w przeciągu 3 pierwszych tygodni (na przykład z powodu pracy, urlopu lub choroby), to musisz na nowo złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych oblicza się w oparciu o Twoją osobistą podstawę obliczenia zasiłku. Podstawa obliczenia zasiłku dla bezrobotnych obejmuje zarobek z pracy i ewentualne świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, wypłacone Ci w ostatnim roku kalendarzowym (w ubiegłym roku), lub średnią za trzy ostatnie lata przed złożeniem przez Ciebie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

Świadczenia mogą być wypłacane jako

 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek opiekuńczy w przypadku choroby dziecka lub choroby opiekunki dziecka/zasiłek w związku z pielęgnacją dzieci przebywających w szpitalu lub w innej instytucji opieki zdrowotnej lub osób starszych w ostatniej fazie życia/zasiłek na kształcenie się
 • Zasiłek dla rodziców w związku z narodzinami dziecka lub adopcją
 • Zasiłek dla kobiet ciężarnychr
 • Dochody z samodzielnej działalności gospodarczej mogą na pewnych warunkach zostać wliczone w przypadku osób w wieku powyżej 64 lat.
 • Jednorazowy zasiłek  dla kobiety nie pracującej, która urodziła dziecko, oraz dochody przewyższające kr 421 536 nie są wliczane do podstawy obliczenia zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi dziennie 2,4 promila podstawy obliczenia zasiłku dla bezrobotnych. Odpowiada to przeciętnie 62,4 procentom dawniejszego dochodu przed odciągnięciem podatku.

Jeżeli masz obowiązek alimentacyjny lub masz na utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 18 lat, to otrzymasz dodatek w wysokości kr 17 na każde dziecko. Jeżeli oboje rodzice otrzymują zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek na przekwalifikowanie zawodowe, to dodatek taki wypłaca się jednemu z rodziców.

Bonus urlopowy przyznaje się, jeżeli otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych przez okres dłuższy niż osiem tygodni. Bonus urlopowy wynosi 9,5 % zasiłku dla bezrobotnych brutto otrzymanego w poprzednim roku kalendarzowym, i jest zazwyczaj wypłacany na przełomie stycznia/lutego następnego roku. Obowiązuje to również, jeżeli okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zostanie zakończony wcześniej.

Możesz otrzymać częściowy (ograniczony) zasiłek dla bezrobotnych jeżeli:

 • Jesteś częściowo bezrobotny i pracujesz w wymiarze 50 procent Twojego ustalonego normalnego czasu pracy lub mniej. Wypłacany zasiłek jest wówczas zredukowany proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin w okresie meldunkowym.
 • Jesteś częściowo na zwolnieniu lekarskim.
 • Otrzymujesz częściową emeryturę/inne świadczenia.

Jak długo możesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Długość okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od wysokości Twoich zarobków z pracy w poprzednim roku kalendarzowym, lub przeciętnej wysokości Twoich zarobków w 3 ostatnich latach kalendarzowych przed złożeniem przez Ciebie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

 • 104 tygodni przy zarobkach wynoszących co najmniej kr 140 512 (tj co najmniej 2 razy wyższych od podstawowej sumy ubezpieczenia społecznego, tzw. sumy G)
 • 52 tygodni przy zarobkach niższych niż kr 140 512 (2 razy podstawowa suma ubezpieczenia społecznego, tzw. suma G) , ale wyższych niż kr 70 256 (podstawowa suma ubezpieczenia społecznego, tzw. suma G).

Postanowienia specjalne dla wybranych grup

 • Osoby tymczasowo zwolnione przez pracodawcę mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez okres do 30 tygodni na przestrzeni 18 miesięcy
 • Osoby w wieku ponad 64 lat mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych nieprzerwanie do momentu ukończenia 67 lat

Kiedy następi wypłata pieniędzy?

Zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu i jest wypłacany na podstawie kart meldunkowych nadsyłanych co 14 dni. Jeżeli karta meldunkowa jest wypełniona prawidłowo i wysłana terminowo, to wypłata nastąpi w sześć do dwunastu dni po wysłaniu karty meldunkowej.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli nie spełniasz już warunków dla posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, to wypłaty zasiłku zostaną wstrzymane.

MojaNorwegia.pl