Zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Zasiłek opiekuńczy (norw. kontantstøtte), to świadczenie socjalne na dzieci w wieku 1-2 lat, które można uzyskać z Norwegii. Aby je otrzymać, wystarczy spełniać następujące warunki:
 • Osiąganie dochodu objętego składkami na ubezpieczenie społeczne w Norwegii (z tytułu umowy o pracę / kontraktu, prowadzenia działalności gospodarczej lub pobierania świadczeń równoważnych z pracą np. zasiłki: rodzicielski, chorobowy, rehabilitacyjny, pielęgnacyjny, dla bezrobotnych),
 • Odprowadzanie składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii,
 • przynależność do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii i/lub innym kraju EOG od minimum 5 lat,
 • Stałe zameldowanie ze swoim dzieckiem/dziećmi w wieku 1-2 lat,
 • Dziecko/dzieci muszą przebywać w domu z matką lub chodzić do żłobka bez dofinansowania państwowego.
  UWAGA: jeśli dziecko uczęszcza do żłobka z dofinansowaniem publicznym co najmniej 33 godziny w tygodniu, nie wypłaca się zasiłku opiekuńczego. Jeśli dziecko jest w żłobku mniej niż 33 godziny w tygodniu, kwota zasiłku jest redukowana.

Stawka zasiłku opiekuńczego wynosi 7 500 NOK miesięcznie na każde dziecko.

Urząd, który zajmuje się rozpatrywaniem prawa do zasiłku rodzinnego jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.

Zasiłek jest spłacany do 3 miesięcy wstecz.

Warunkiem uzyskania zasiłku opiekuńczego jest dostarczenie do NAV następującej dokumentacji:
 • Akty urodzenia dzieci – mogą być na drukach unijnych, lub tłumaczenia na język angielski lub norweski;
 • Akt małżeństwa – może być na druku unijnym lub tłumaczenie na język angielski lub norweski. UWAGA: dokument nie jest wymagany, można pobierać świadczenia socjalne nie będąc w związku małżeńskim, o ile dzieci są zameldowane pod jednym adresem z osobą starającą się o świadczenia;
 • Umowa o pracę lub inna dokumentacja potwierdzająca stosunek zatrudnienia (w przypadku własnej działalności gospodarczej w Norwegii, wymagany jest bilans od księgowego) – dokumentacja jest wymagana za cały okres ubiegania się o świadczenia;
 • Rejestracja pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt (registreringsbevis / oppholdstillatelse);
 • Odcinki z pensji (wszystkie) za obecny rok podatkowy;
 • Lønns- og trekkoppgave za poprzedni rok podatkowy;
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby, która się ubiega o zasiłek;

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania o zasiłek opiekuńczy wynosi od 12 do 24 miesięcy. Długość czasu rozpatrywania podania nie ma wpływu na wysokość wypłaconego świadczenia.
Uwaga: Zasiłek opiekuńczy może być pobierany jednocześnie z zasiłkiem rodzinnym.


Dodatkowe informacje

Zasiłek opiekuńczy czyli po norwesku Kontantstøtte to świadczenie przyznawane na dzieci od 1 do 2 roku życia, które nie uczęszczają do publicznego przedszkola lub żłobka.


Stawki zasiłku przedstawiają się następująco. Jest to 7 500 NOK na każde dziecko od 13 do 23 miesiąca życia. Zasiłek jest spłacany do 3 miesięcy wstecz i może być łączony z zasiłkiem rodzinnym.

Zasiłek może być wypłacony do 3 miesięcy wstecz i można go łączyć z zasiłkiem rodzinnym.


Aby mieć prawo do zasiłku opiekuńczego w Norwegii, należy pracować bądź wykonywać działalność gospodarczą w Norwegii oraz odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w tym kraju. Ponadto osoba ubiegająca się o zasiłek musi mieć wspólny adres zamieszkania z dziećmi, niezależnie czy jest to adres w Polsce czy też w Norwegii.


Aby zapoznać się z listą dokumentów wymaganą do uzyskania zasiłku opiekuńczego zapraszam na stronę internetową www.multinor.no, gdzie można również złożyć formularz online i ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.


MojaNorwegia.pl