Życie w Norwegii

Kwarantanna, testy i rejestracja podróży: co trzeba zrobić, jadąc do Norwegii

Monika Pianowska

07 stycznia 2021 14:39

Udostępnij
na Facebooku
17

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że przed wyjazdem do Norwegii swoją podróż trzeba zarejestrować, i dotyczy to nawet obywateli kraju fiordów. adobe stock/ licencja standardowa

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiczną w Europie i nieopanowanym jeszcze wskaźnikiem infekcji w samym kraju fiordów rząd Norwegii podjął pod koniec roku kilka decyzji istotnych dla osób podróżujących z zagranicy, m.in. obowiązek rejestracji i wykonania testów na covid-19.
Kto i na jakich warunkach może przekroczyć norweską granicę i jakich środków zapobiegających emisji koronawirusa musi przestrzegać na miejscu? Przedstawiamy obowiązujące zasady dotyczące wjazdu i kwarantanny w Norwegii.

Jedziesz do Norwegii? Musisz się zarejestrować

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że przed wyjazdem do Norwegii swoją podróż trzeba zarejestrować, i dotyczy to nawet obywateli kraju fiordów.Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, każdy, kto przekracza norweską granicę, musi wypełnić formularz rejestracji podróży, podając takie informacje jak dane osobowe, kontaktowe, miejsce odbywania kwarantanny wjazdowej, a także dane pracodawcy.
Wkrótce będzie można to zrobić cyfrowo, obecnie wystarczy skorzystać z formularza papierowego. W przypadku rejestracji cyfrowej podróżny otrzyma potwierdzenie, które należy pokazać policji w chwili przyjazdu, natomiast po wybraniu formularza papierowego trzeba go wypełnić przed wyjazdem i przekazać policji w chwili przyjazdu.Zarejestrować się należy nie wcześniej niż 72 godziny przed momentem wjazdu do kraju.

Do kraju fiordów tylko z negatywnym wynikiem

Cudzoziemcy, którzy przybywają do Norwegii z regionu objętego obowiązkiem kwarantanny, a należy do nich Polska, muszą też przedstawić zaświadczenie o ujemnym wyniku testu na COVID-19. Jak informują norweskie służby medyczne, od wykonania testu do przekroczenia granicy Norwegii nie może upłynąć więcej niż 72 godziny. Dopuszczalne są wyniki testów metodą PCR lub za pomocą szybkiego testu antygenowego. Zaświadczenie musi być wydane w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.
W miarę możliwości test na koronawirusa powinien odbyć się na lotnisku lub innej stacji granicznej.

W miarę możliwości test na koronawirusa powinien odbyć się na lotnisku lub innej stacji granicznej. fot. uskarp2/stock.adobe.com/ tylko do użytku redakcyjnego

Z obowiązku okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu są zwolnieni obywatele Norwegii, cudzoziemcy mieszkający w Norwegii z pozwoleniem na pobyt lub prawem pobytu, jak również obcokrajowcy absolutnie niezbędni do pełnienia funkcji krytycznych dla społeczeństwa lub realizacji podstawowych potrzeby ludności, a odmowa ich wjazdu stanowiłaby zagrożenie dla czyjegoś życia i zdrowia.
Wyników nie muszą przedstawiać także cudzoziemcy podczas tranzytu oraz pracownicy i studenci regularnie kursujący w celach zawodowych i edukacyjnych między Norwegią a Szwecją lub Finlandią. Wyjątek stanowi personel medyczny, który znajdował się poza terytorium Norwegii dłużej niż tydzień.
Z obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu na koronawirusa są też zwolnieni azylanci i przesiedlani uchodźcy, cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt w Norwegii, zgodnym z przepisami o imigracji w ramach łączenia rodzin, dyplomaci i osoby związane ze służbami zagranicznymi lub działalnością ambasady, niektórzy wojskowi, obcokrajowcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów lub będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu, piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniu oraz dzieci poniżej 12. roku życia.

Obowiązkowe testy na covid-19 na norweskiej granicy

Nie zmienia to faktu, że na granicy podróżnych i tak czeka test. Przede wszystkim bowiem z obawy o możliwość przedostania się fali nowych zakażeń wraz z osobami wracającymi z państw o wysokim wskaźniku infekcji do Norwegii po okresie bożonarodzeniowym 2 stycznia 2021 w życie wszedł obowiązek wykonania testów na obecność covid-19. Jak informuje rządowy komunikat, test należy przeprowadzić nie później niż jeden dzień po przyjeździe/przylocie do kraju fiordów. Podróżni muszą przekraczać przejścia graniczne z punktami testowymi, ewentualnie z kontrolą policyjną. Kilka mniejszych przejść granicznych zamknięto.
Testowanie jest darmowe. W miarę możliwości badanie powinno odbywać się na lotnisku lub innej stacji granicznej, np. w porcie, w przeciwnym razie podróżny musi wcześniej skontaktować się z gminą lub punktem badań w celu zamówienia testów. Naruszenie obowiązku przeprowadzenia testu może podlegać karze grzywny.
Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, z wyjątkiem określonych obszarów w krajach skandynawskich i Europie o dostatecznie niskim rozprzestrzenianiu się infekcji (kraje/obszary żółte), musi zostać poddany kwarantannie przez 10 dni.

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, z wyjątkiem określonych obszarów w krajach skandynawskich i Europie o dostatecznie niskim rozprzestrzenianiu się infekcji (kraje/obszary żółte), musi zostać poddany kwarantannie przez 10 dni. Źródło: adobe stock/ licencja standardowa

Istnieją pewne wyjątki od obowiązku przeprowadzenia testu na covid-19. Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą być badane. Wyjątki dotyczą także m.in. osób pełniących krytyczne funkcje społeczne, osób dojeżdżających do pracy na granicy, kierowców transportu dalekobieżnego i dyplomatów.
Kontakt z badanym nastąpi wyłącznie wtedy, gdy wynik testu okaże się pozytywny. Osoby posiadające konto użytkownika na stronie helsenorge.no mogą po zalogowaniu się zobaczyć swój wynik. Niektóre laboratoria stosują własne rozwiązania umożliwiające zapoznanie się z wynikiem poza helsenorge.no – wówczas przekazują o tym informację.

Kwarantanna wjazdowa w Norwegii

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, z wyjątkiem określonych obszarów w krajach skandynawskich i Europie o dostatecznie niskim rozprzestrzenianiu się infekcji (kraje/obszary żółte), musi zostać poddany kwarantannie przez 10 dni.
Kwarantannę należy odbyć w specjalnie przeznaczonym do tego hotelu. Małoletnie dzieci, które przyjeżdżają do Norwegii same i nie spełniają kryteriów zwolnienia z kwarantanny, mogą zamieszkać w hotelu kwarantannowym z opiekunem.

Osoby, które będą odbywać kwarantannę w hotelach, nie muszą robić jakichkolwiek rezerwacji. Po przyjeździe do Norwegii to służby, we współpracy z daną gminą, informują podróżnych, do którego hotelu się udać.

Niektóre gminy organizują transport do hotelu, w którym należy odbyć kwarantannę, jednak nie wszystkie. Można, w drodze wyjątku, skorzystać z komunikacji miejskiej z lotniska, portu lub przejścia granicznego do hotelu. Należy w takiej sytuacji przestrzegać zasad kontroli zakażeń - zachowywać odpowiedni dystans od współpasażerów, a także podróżować w maseczce ochronnej.
Od niedawna jednak nie wszyscy muszą spędzić kwarantannę akurat w hotelu. Osoby, które zwykle mieszkają razem i razem podróżują do Norwegii, mogą przebywać na kwarantannie wjazdowej w tej samej kwaterze.
Muszą być one wpisane do rejestru ludności lub udokumentować miejsce zamieszkania w Norwegii (np. rejestracja adresu zamieszkania w Urzędzie Podatkowym lub umowa najmu) albo po prostu udokumentować odpowiednie warunki do odbycia kwarantanny, czyli miejsce na nocleg z prywatnym pokojem, własną łazienką, własną kuchnią lub dostępem do stołówki/cateringu, z możliwością unikania bliskiego kontaktu z innymi.
10 dni kwarantanny w hotelu nie muszą także spędzić osoby pozostające w związku małżeńskim lub posiadające wspólne dzieci z osobą mieszkającą na stałe w Norwegii oraz ich małoletnie dzieci. Mogą mieszkać w domu współmałżonka lub drugiego rodzica.
Osoby, które będą odbywać kwarantannę w hotelach, nie muszą robić jakichkolwiek rezerwacji.

Osoby, które będą odbywać kwarantannę w hotelach, nie muszą robić jakichkolwiek rezerwacji. stock.adobe.com/ licencja standardowa

Uniknąć noclegu w specjalnym hotelu może także pomóc pracodawca bądź zleceniodawca, jeśli zapewni on zatrudnionym odpowiednie miejsce na nocleg z prywatnym pokojem. Wymagane są dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz zakwaterowania, np. umowa o pracę lub zlecenie oraz oświadczenie pracodawcy wyjaśniające szczegóły zakwaterowania. Dokument musi zawierać adres zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.
W hotelach kwarantannowych nie muszą mieszkać azylanci i uchodźcy, jak również zawodowi kierowcy i personel pociągów (oprócz towarowych), jeśli mogą odbyć kwarantannę w prywatnych kabinach w pojeździe lub pociągu, oraz zagraniczny personel wojskowy przyjeżdżający do Norwegii na szkolenie, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Norweskie Ministerstwo Obrony.

Kwarantanna może trwać krócej

10-dniową kwarantannę można skrócić do tygodnia, jeśli dwa wykonane po sobie testy będą negatywne. Pierwszy test musi zostać wykonany w ciągu 3 dni od przyjazdu i może to być szybki test przesiewowy albo test PCR, drugi natomiast najwcześniej po 7 dniach od przyjazdu i musi to być test PCR.

Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku drugiego testu.

Możliwość skrócenia kwarantanny wjazdowej na czas badań zależy od tego, czy istnieją warunki do przeprowadzenia badań lub odpowiedzialność za nie poniesie pracodawca. Jeżeli nie zostanie wykonany drugi test, osoba musi przebywać w kwarantannie wjazdowej przez 10 dni.
Zwolnione z kwarantanny są osoby, które mogą udokumentować ustalony prawnie kontakt między rodzicami a dziećmi w Norwegii lub wracają do kraju fiordów po spędzeniu razem czasu za granicą. Po przekroczeniu norweskiej granicy nie trzeba się też poddawać 10-dniowej kwarantannie wjazdowej, gdy chce się odwiedzić poważnie chorych krewnych lub wziąć udział w pochówku kogoś z bliskiej rodziny. Wyjątek od kwarantanny będzie dotyczył tylko czasu odwiedzin chorego lub udziału w pochówku lub pogrzebie.

Przeprowadzone szczepienia nie mają obecnie wpływu na wymogi kwarantanny ani zalecenia dotyczące badań.

Zwolnienie z kwarantanny dla pracowników

Pracownicy zagraniczni przybywający do Norwegii muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie jak większość przyjezdnych, ale istnieje w ich przypadku kilka wyjątków. Mogą oni bowiem rozpocząć pracę po uzyskaniu ujemnego wyniku testu wykonanego po przyjeździe do Norwegii, ale muszą powtarzać test co trzeci dzień przez 10 dni, a kwarantannę odbywać w międzyczasie poza pracą przez 10 dni po przyjeździe do kraju fiordów. W przypadku braku stałego miejsca zamieszkania w Norwegii podczas kwarantanny muszą mieszkać w prywatnym pokoju.
W hotelach kwarantannowych nie muszą mieszkać zawodowi kierowcy i personel pociągów (oprócz towarowych), jeśli mogą odbyć kwarantannę w prywatnych kabinach w pojeździe lub pociągu.

W hotelach kwarantannowych nie muszą mieszkać zawodowi kierowcy i personel pociągów (oprócz towarowych), jeśli mogą odbyć kwarantannę w prywatnych kabinach w pojeździe lub pociągu. stock.adobe.com/licencja standardowa

Pewnymi ulgami mogą również cieszyć się osoby, które przekraczają granicę norwesko-fińską lub norwesko-szwedzką częściej niż raz w ciągu 15 dni, są zwolnione z obowiązku kwarantanny, jeśli wykonają test w kierunku COVID-19 w pierwszym dniu po przekroczeniu granicy, a następnie co siedem dni, licząc tydzień od ostatniego testu w kierunku SARS-CoV-2 w Norwegii.
Całkowicie zwolnieni z kwarantanny wjazdowej zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym są pracownicy, którzy udokumentują przebyty COVID-19 potwierdzony dodatnim wynikiem PCR lub testem antygenowym.

Zmutowany wirus z Wielkiej Brytanii

W związku z wykryciem nowej mutacji koronawirusa w Wielkiej Brytanii norweskie władze zdecydowały się na szereg dodatkowych wymogów do spełnienia przez osoby podróżujące z Wysp. Poza odbyciem 10-dniowej kwarantanny muszą one wykonać test PCR najpóźniej w przeciągu 24 godzin od przybycia do Norwegii, a następnie najwcześniej po 7 dobach od przybycia nad fiordy.
Osoby, które przebywały w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 14 dni przed przyjazdem, nie mają możliwości skrócenia czasu trwania kwarantanny wjazdowej. 

Źródła: helsenorge.no, regjeringen.no, fhi.no, mojanorwegia.pl
Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Onty_Ja_Gabriel_3.

12-01-2021 18:05

bojfraoszlo napisał:
Onty_Ja_Gabriel_3. napisał:
bojfraoszlo napisał:
czpik napisał:
Jade osobowym na polskich numerach stały numer mieszkanie tez
...na polskich numerach?
...ropniak czy benzyna i jakiego koloru jest auto?

No i najważniejsze, czy to \\\\\\\"auto\\\\\\\" ma też test na koronawiruskaświruska.

...bez przesady ..wystarczy świeże badania techniczne...a kolor ma znaczenie...
Nooo teraz doby byłby w białym kolorze, bo znika z oczu celnikom.

boj fra oszlo

12-01-2021 17:58

Onty_Ja_Gabriel_3. napisał:
bojfraoszlo napisał:
czpik napisał:
Jade osobowym na polskich numerach stały numer mieszkanie tez
...na polskich numerach?
...ropniak czy benzyna i jakiego koloru jest auto?

No i najważniejsze, czy to \\\"auto\\\" ma też test na koronawiruskaświruska.


...bez przesady ..wystarczy świeże badania techniczne...a kolor ma znaczenie...

Onty_Ja_Gabriel_3.

12-01-2021 13:11

bojfraoszlo napisał:
czpik napisał:
Jade osobowym na polskich numerach stały numer mieszkanie tez
...na polskich numerach?
...ropniak czy benzyna i jakiego koloru jest auto?

No i najważniejsze, czy to \"auto\" ma też test na koronawiruskaświruska.

boj fra oszlo

12-01-2021 12:29

czpik napisał:
Jade osobowym na polskich numerach stały numer mieszkanie tez

...na polskich numerach?
...ropniak czy benzyna i jakiego koloru jest auto?

Michał Cypis

12-01-2021 11:37

Jade osobowym na polskich numerach stały numer mieszkanie tez

boj fra oszlo

11-01-2021 21:29

...to zależy jakim autem bedziesz jechać...

Michał Cypis

11-01-2021 19:47

Witam jade za tydzień do Norwegi samochodem czy muszę robić ten test na covit-19

Onty_Ja_Gabriel_3.

11-01-2021 18:53

WaldemarDq napisał:
Czy ktoś się orientuke jak jest z ozdrowiencami?

Norgi biorą na krzyż do góry nogami i biczują pejczem do krwiech ostatnich.

WaldemarDq

10-01-2021 17:25

Czy ktoś się orientuke jak jest z ozdrowiencami?

Onty_Ja_Gabriel_3.

09-01-2021 10:40

Nyga napisał:
Jeśli ktoś wybiera się w okolice Bodo lub wyżej ten wie, że granica poza kołem podbiegunowym to fikcja i żadnych kontroli tam nie mam.Wierutne bzdury piszesz i widać z tej twojej pisaniny iż w obecnych czasach, nie przekraczałaś graniczy między Szwecją a Norge w Umbukta, Junkerdal a co dopiero wyżej.

Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram