Kredyt konsumencki w Norwegii
Eff.rente 14,0%, 65 000kr. over 5 år,etablering 950kr., Totalt 89 093 kr.
Sprawdź
Zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii
Sprawdź
Zasiłki na dzieci w Norwegii
Sprawdź
Refinansiering w Norwegii
Eff.rente 14,0%, 65 000kr. over 5 år,etablering 950kr., Totalt 89 093 kr.
Sprawdź
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Straciłeś pracę? Sprawdź, czy NAV wypłaci Ci dagpenger Praca i prawo pracy
info@multinor.no 14 stycznia 2018
08:00

Straciłeś pracę? Sprawdź, czy NAV wypłaci Ci dagpenger

Skomentuj
Świadczenie wypłacane jest co 2 tygodnie na podstawie wypełnionej karty meldunkowej. fotolia.pl/Rawpixel.com/royalty free
Dagpenger, czyli norweski zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie wypłacane przez NAV. Ma ono zapewnić świadczeniobiorcy dochód na czas poszukiwania pracy. Nie każdy ma jednak prawo do pobierania świadczenia. Poniżej przybliżamy, jakie wymogi stawia urząd.
Masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

– twój czas pracy został zredukowany o co najmniej 50%,
– jesteś zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy,
– co 14 dni wysyłasz karty meldunkowe,
– przebywasz na terenie Norwegii,
– osiągnąłeś wystarczający dochód.
Reklama
Podstawowym kryterium decydującym o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych jest uzyskanie odpowiednio wysokiego dochodu w poprzednim roku podatkowym lub w ciągu 3 poprzednich lat. Dochód z pracy wyrażany jest za pomocą tzw. stawki G, czyli kwoty bazowej wymiaru świadczeń społecznych. Minimalna wartość uzyskanego dochodu to:

– 1,5 G (140 451 kr) w poprzednim roku,
– 3 G (280 902 kr) w 3 poprzednich latach.  

Dodatkowo konieczne jest wyliczenie wymiaru świadczenia. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obliczana jest na podstawie dochodu i ewentualnych świadczeń społecznych z poprzedniego roku (lub na podstawie średniej z trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku o zasiłek).

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi około 62,4 procent dochodu przed opodatkowaniem. Dochód z działalności gospodarczej, dochód przekraczający 6 G (kwota bazowa wymiaru świadczeń społecznych) i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie są wliczane w podstawę wymiaru zasiłku dla bezrobotnych.
~https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mają prawo do uzyskania specjalnego dodatku na dzieci. Wynosi on 17 NOK na dziecko i nie wyklucza takich świadczeń, jak zasiłek rodzinny czy opiekuńczy.

Jak długo mogę pobierać świadczenie?

Wysokość zasiłku oraz czas jego pobierania zależy od wysokości dochodów w ostatnim roku kalendarzowym bądź za ostatnie 3 lata kalendarzowe.
Długość pobierania zasiłku wynosi odpowiednio:

– 104 tygodnie przy dochodach brutto z pracy w wysokości minimum 2G,
– 52 tygodnie przy dochodach brutto z pracy poniżej 2G,
– 26 tygodni w czasie 18 miesięcy u jednego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przysługuje nowy okres zasiłkowy) w przypadku permitteringu

Procedura

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej NAV jako osoba poszukująca pracy. Wniosek o zasiłek można złożyć nie wcześniej niż na tydzień przed pierwszym dniem bezrobocia. Aby nie ryzykować zmniejszenia stawki wypłacanego świadczenia, należy złożyć wniosek wraz z kompletem załączników w ciągu 4 tygodni od daty rejestracji jako osoba poszukująca pracy. Składając wniosek w  terminie, można ubiegać się o wypłatę świadczenia od momentu rejestracji, z wyłączeniem tzw. czasu oczekiwania, czyli 3 pierwszych dni bezrobocia. W przypadku osób, które same zwolniły się z pracy bez uzasadnionego powodu, czas oczekiwania wynosi 12 tygodni. Za ten okres świadczenie nie zostanie wypłacone, jednak nie zwalnia to z obowiązku wysyłania kart meldunkowych.

Karta meldunkowa

Karta meldunkowa to pewnego rodzaju formularz, mający na celu poinformowanie NAV o ewentualnych zmianach w sytuacji zawodowej osoby bezrobotnej. Tam znajdą się informacje o  przepracowanych godzinach lub dniach pobytu poza Norwegią w ciągu ostatnich 2 tygodni. Obie te informacje mają wpływ na wysokość wypłaconego świadczenia – zasiłek wypłacany jest za każdy dzień roboczy spędzony w Norwegii.

Załączniki

Do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć dokumentację potwierdzającą zakończenie stosunku pracy oraz osiągnięty dochód:

– Wypowiedzenie lub świadectwo pracy,
– umowa o pracę,
– roczne zestawienie dochodów za poprzedni rok podatkowy (lub za poprzednie 3 lata podatkowe),
– odcinki z pensji za 3 ostatnie miesiące pracy,
– informacje o aktualnej karcie podatkowej,
– rejestrację pobytu w Norwegii.

Osoby, które chcą uwzględnić dochód z innego kraju EOG, muszą dołączyć również druk PD U1.  

Zasiłek dla bezrobotnych zapewnia dochód osobom poszukującym pracy. Świadczenie wypłacane jest co 2 tygodnie na podstawie wypełnionej karty meldunkowej. Osoby, które chcą spróbować znaleźć pracę poza granicami Norwegii, mogą wnioskować o eksport zasiłku. Maksymalny okres przeniesienia zasiłku to 3 miesiące. Po powrocie do Norwegii konieczne jest złożenie wniosku o wznowienie wypłaty świadczenia.  


Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor.
Gość
Wyślij
Dodaj zdjęcie
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Multinor LOGO białe
Planujesz wziąć kredyt w Norwegii?
Sprawdź warunki Strzałka BOKSY
Eff.14,0%, 65000kr, 5 år, Etab.950kr, Tot.89093kr
Przejdź do witryny Zasób 1

Bliżej nas