Ma ktoś do oddania wizytę w konsulacie jak naj szybciej potrzebuje