Życie w Norwegii

Norwegia: kwarantanna i testy na koronawirusa. Zbiór aktualnych przepisów

Natalia Szitenhelm

20 listopada 2020 12:23

Udostępnij
na Facebooku
5

Rząd Norwegii jest bardzo transparentny w kwestii wszelkich zmian w przepisach, o których informuje na bieżąco./zdjęcie ilustracyjne gesrey - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

W ostatnim czasie władze dokonały zmian w przepisach dotyczących miejsca odbywania obowiązkowej kwarantanny wjazdowej. Rząd Norwegii wprowadził także nakaz okazywania przez podróżnych przybywających do kraju negatywnego wyniku testu na covid-19. Otrzymujemy od czytelników wiele pytań związanych z nowymi wymogami, dlatego poniżej przygotowaliśmy kompilację obecnie obowiązujących przepisów.
Reklama
Wszystkie informacje publikujemy na podstawie rządowych przepisów i wytycznych Urzędu ds. Zdrowia (Helsedirektoratet).

Testy na koronawirusa

Od 8 listopada granicę Norwegii – poza pewnymi wyjątkami, o których poniżej – można przekroczyć wyłącznie, gdy okaże się służbom negatywny wynik testu na koronawirusa. Wymóg dotyczy obywateli zagranicznych podróżujących do kraju fiordów z obszaru objętego obowiązkiem odbycia kwarantanny, np. z Polski. Dotyczy turystów, pracowników, a także osób odwiedzających członków rodziny.

Aby dana osoba została wpuszczona na teren Norwegii, zaświadczenie o negatywnym wyniku testu musi zostać wystawione w ciągu poprzedzających 72 godzin. Dokument potwierdzający wynik testu musi być wystawiony w języku: norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Musi też zawierać informację o uznawanej metodzie testowania - test PCR lub szybki test antygenowy.

Z wymogu przedstawienia negatywnego wyniku testu zwolnieni są: 

- cudzoziemcy mieszkający w Norwegii, posiadający zezwolenie na pobyt lub prawo do pobytu
- cudzoziemcy podróżujący przez Norwegię w ramach tranzytu (pasażerskiego, towarowego), a także cudzoziemcy, którzy regularnie przyjeżdżają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii w celu podjęcia pracy lub nauki, z wyjątkiem personelu medycznego, który przebywa poza Norwegią dłużej niż siedem dni
- cudzoziemcy ubiegający się o azyl i uchodźcy
- cudzoziemcy, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy chorowali na covid-19 i są w stanie to udokumentować - historia choroby powinna być, jak informuje rządowa strona, udokumentowana zaświadczeniem zawierającym: wynik badania (w języku: norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim) i metodę, a także dane osobowe i datę pobrania próbki. Obecnie zalecaną metodą laboratoryjną jest tylko rt-PCR dla SARS-CoV-2
- cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w ramach imigracji rodzinnej
- dyplomaci, a także cudzoziemcy zaproszeni przez władze Norwegii do udziału w negocjacjach międzynarodowych oraz wchodzący w skład delegacji przyjeżdżających do Norwegii zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami
- personel wojskowy przybywający do Norwegii transportem niekomercyjnym
- cudzoziemcy, których obecność w kraju fiordów jest niezbędna, by utrzymać działanie krytycznych funkcji społecznych (dotyczy np. służb bezpieczeństwa, ratunkowych)

Cudzoziemcy, którzy przy wjeździe do kraju fiordów nie przedstawią negatywnego wyniku testu na covid-19, nie zostaną wpuszczeni na terytorium Norwegii.

Helsedirektoratet informuje także, że podróżni przybywający z Danii, po przybyciu do Norwegii powinni ponownie wykonać test i poinformować gminę, w której będą przebywać, że wrócili z Danii.
Każdy, kto nie podlega wyjątkom, musi przedstawić służbom negatywny wynik testu. Jeśli ktoś zrobił test, ale oczekuje na jego wynik, również nie będzie mógł przekroczyć granicy.

Każdy, kto nie podlega wyjątkom, musi przedstawić służbom negatywny wynik testu. Jeśli ktoś zrobił test, ale oczekuje na jego wynik, również nie będzie mógł przekroczyć granicy. stock.adobe.com/standardowa/jummie

Kwarantanna wjazdowa

Rząd zdecydował także o zmianach dotyczących 10-dniowej kwarantanny wjazdowej i miejsca jej odbywania. Decyzją władz od 31 października pracownicy z tzw. czerwonych krajów wg definicji UE (kraje ze wskaźnikiem zakażeń powyżej 150 na 100 000 mieszkańców w ciągu 14 dni), w tym z Polski, nie będą zwolnieni z odbywania kwarantanny wjazdowej. 

Okazanie na granicy negatywnego testu na koronawirusa nie zwalnia nikogo z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej.

Kwarantanna w hotelu

Istotną zmianą jest także nakaz odbywania kwarantanny wjazdowej w hotelu. Dotyczy to zarówno cudzoziemców, jak i obywateli norweskich nieposiadających w kraju fiordów miejsca zamieszkania. 

Od tego wymogu istnieją wyjątki w sytuacji, kiedy:
- osoba posiada miejsce zamieszkania w Norwegii, gdzie może odbyć kwarantannę (trzeba mieć przy sobie dokumenty potwierdzające ten fakt)
- osoba przyjeżdża do Norwegii do pracy, a pracodawca lub zleceniodawca zapewnia odpowiednie miejsce pobytu z osobnym pokojem, gdzie można odbyć kwarantannę
- osoba ubiega się o azyl
Cudzoziemcy, odwiedzający członków rodziny w Norwegii, którzy nie posiadają w kraju fiordów miejsca zamieszkania, będą musieli odbyć kwarantannę w hotelu. Jeśli ich pobyt w Norwegii jest krótszy niż okres kwarantanny, nie będą mogli zobaczyć się z rodziną, którą chcą odwiedzić.

Z odbywania kwarantanny wjazdowej zwolnione są m.in. osoby, które udokumentują, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy chorowały na koronawirusa. Historia choroby powinna być udokumentowana zaświadczeniem zawierającym: wynik badania (w języku: norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim) i metodę, a także dane osobowe i datę pobrania próbki. Obecnie zalecaną metodą laboratoryjną jest tylko rt-PCR dla SARS-CoV-2. Wynik testu musi być jednoznaczny, „prawdopodobny przypadek COVID-19” nie zwalnia z kwarantanny.

Koszt pobytu w hotelu kwarantanny wynosi 500 NOK za dobę dla osoby prywatnej, w tę kwotę wliczone jest już pełne wyżywienie dla danej osoby. W przypadku pracowników koszty odbywania kwarantanny w hotelu pokrywa pracodawca - 1500 NOK za dobę.

Dzieci do lat 10, które mieszkają w tym samym pokoju, co ich opiekun, są zwolnione z opłaty. Za dobę kwarantanny w przypadku dzieci w wieku 10-18 lat mieszkających z opiekunem w tym samym pokoju należy zapłacić połowę sumy, tj. 250 NOK.

Rząd informuje, że osoby, które będą odbywać kwarantannę w hotelach, nie muszą robić jakichkolwiek rezerwacji. Po przyjeździe do Norwegii to służby, we współpracy z daną gminą, informują podróżnych, do którego hotelu się udać.

Gminy przebywającym na kwarantannie w hotelu zapewniają bezpłatne testy na covid-19. Jednak uzyskanie negatywnego wyniku testu nie skraca czasu trwania kwarantanny.
Krajowe środki kontroli zakażeń. Lokalnie gminy mogą wprowadzać dodatkowe restrykcje

Krajowe środki kontroli zakażeń. Lokalnie gminy mogą wprowadzać dodatkowe restrykcje Emil Bogumił /MN

Transport na miejsce kwarantanny

Niektóre gminy organizują transport do hotelu, w którym należy odbyć kwarantannę, jednak nie wszystkie. Można, w drodze wyjątku, skorzystać z komunikacji miejskiej z lotniska, portu lub przejścia granicznego do hotelu. Należy w takiej sytuacji przestrzegać zasad kontroli zakażeń - zachowywać odpowiedni dystans od współpasażerów, a także podróżować w maseczce ochronnej. Dotyczy to także osób poddających się kwarantannie w ich miejscu zamieszkania - mogą skorzystać z komunikacji miejskiej, ale muszą udać się prosto na kwarantannę.

Podczas kwarantanny w Norwegii:

- należy unikać miejsc, w których trudno jest zachować dystans, nie należy odwiedzać miejsc publicznych, takich jak sklepy. Jeśli zajdzie jednak potrzeba, można załatwić niezbędne sprawy w sklepie lub aptece - trzeba jednak pamiętać jednak o zachowaniu odpowiedniej odległości (co najmniej 1 metr) od innych i unikaniu stania w kolejkach

- osoby objęte kwarantanną nie mogą chodzić do pracy, nie mogą przebywać też w szkole czy przedszkolu

- korzystanie z transportu publicznego jest niedozwolone, z wyjątkiem drogi z lotniska i na lotnisko, z portu i do portu, z przejścia i do przejścia granicznego - w sytuacji, o której wspomniano wyżej

Zasady kwarantanny, a także odbywanie jej w hotelu, są oparte na zaufaniu. Jeśli jednak ktoś je naruszy, co wykryją służby, zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje w postaci np. mandatu opiewającego nawet na 20 tys. koron lub też karę pozbawienia wolności w przypadku poważnego naruszenia przepisów.
Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Kamil07

24-11-2020 01:08

Czy ktoś wie jak jest na tranzycie ? Kiedy wjeżdżam się oclić?
Czy tez potrzebny jest test

Krzysztof Makowski

20-11-2020 21:55

Bardzo pomocny artykuł. Ktoś się postarał. Miłego weekendu wszystkim !

mart enty

20-11-2020 19:01

PLAN-C napisał:
Świat się zmienia na naszych oczach była komuna, \"demokracja\" jak nazwiemy to nowe ?
Plan-c

Bogacka

20-11-2020 18:31

Czy badania serologiczne IgG wskazujące na posiadanie przeciwciał covid plus opinia lekarza zwalnia z kwarantanny?

PLAN-C

20-11-2020 14:58

Świat się zmienia na naszych oczach była komuna, "demokracja" jak nazwiemy to nowe ?

Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram