Transport i komunikacja

Podróże z czworonogiem: bezpieczny przewóz zwierząt do Polski i Norwegii

Emil Bogumił

13 czerwca 2020 08:00

Udostępnij
na Facebooku

Podróżując do Norwegii lub Polski, nie ma potrzeby oddawania psa. fot. fotolia.com

Potrzeba wieloletniego lub chwilowego wyjazdu może nadejść niespodziewanie. Co zrobić, by nasi czworonożni towarzyszy bezpiecznie dotarli razem z nami do Norwegii? Jakie wymagania należy spełnić, jeśli chcemy wrócić wraz z nimi do Polski?
Przepisy dotyczące transportu psa, kota lub fretki nie powinny nas zaskoczyć. Podstawowe kwestie reguluje prawo Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa członkowskie zwracają uwagę m.in. na to, by zwierzę nie przywiozło ze sobą chorób. Służby sprawdzają też, czy czworonogi nie przekraczają granicy, by zostać skierowane do nielegalnego handlu.

Środki ostrożności przy podróży do Norwegii

Za przestrzeganie regulacji dotyczących transportu zwierząt odpowiada w Norwegii Mattilsynet, czyli agencja zajmująca się bezpieczeństwem żywności oraz wody pitnej. Podstawową zasadą, którą kieruje się instytucja, jest ograniczenie wjazdu zwierząt bezpańskich. Jeśli twój pies lub kot przebywał kiedyś w schronisku, musisz udokumentować, że jesteś jego właścicielem od co najmniej sześciu miesięcy przed podróżą. Zmiana weszła w życie 1 lipca 2018 roku, na polecenie Stortingu. Przepis nie dotyczy zwierząt, które wracają do kraju fiordów po pobycie za granicą.
Źródło: pxhere.com / CC0 Public Domain
Większość przepisów, która dotyczy transportu psa, kota lub fretki do Norwegii nie odbiega od regulacji, które wprowadziły państwa UE/EOG. Przepisy dotyczą podróży niekomercyjnych. Oznacza to, że zwierzę po przekroczeniu granicy zamieszka z posiadaczem i nie zostanie przekazane do sprzedaży. Czworonogi mogą wjechać na terytorium Norwegii z właścicielem lub osobą pisemnie upoważnioną przez właściciela. Każda podróż psa, kota lub fretki musi odpowiadać potrzebie przemieszczania się przez posiadacza zwierzęcia. Służby graniczne mogą w tym celu sprawdzić rezerwacje hotelowe lub faktury, karty pokładowe, bilety lotnicze lub kolejowe itp.

Chcę podróżować z psem. Jakie dokumenty przygotować?

Zgodnie z przepisami UE/EOG, zwierzęta przekraczające granicę muszą być odpowiednio oznakowane. W tym celu, wszczepia się im mikroczip spełniający odpowiednie standardy. Dopuszczalny jest również tatuaż, o ile był wykonany przed 3 lipca 2011 roku. Kolejnym ważnym punktem, który należy spełnić, jest obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia, szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie, we wskazanych odstępach, szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej.

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, transponder, zgodnie z rozporządzeniem 576/2013, oznacza przeznaczone wyłącznie do odczytu pasywne urządzenie identyfikujące wykorzystujące określoną częstotliwość radiową ("mikroczip"):
 • zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;
 • możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.
W przypadku gdy transponder nie spełnia wymogów technicznych określonych w załączniku II, właściciel lub osoba upoważniona zapewnia środki niezbędne do odczytu tego transpondera w czasie każdej weryfikacji oznakowania, a także kontroli tożsamości.
Tatuaże były metodą identyfikacji zwierząt (do celów przemieszczania w UE) stosowaną do dnia 3 lipca 2011 r. Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z przepisami rozporządzenia, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.
Źródło: pixabay.com
Kolejną ważną kwestią jest paszport dla zwierzęcia. Od 29 grudnia 2014 roku paszporty dla zwierząt domowych wydane w kraju UE muszą być zgodne z jednolitym wzorem. Dokumenty są wydawane przez upoważnionych lekarzy weterynarii. Paszport zawiera pozycje przeznaczone do wprowadzenia następujących informacji:
 •       umiejscowienie transpondera lub tatuażu oraz datę jego wszczepienia lub naniesienia albo datę odczytu transpondera lub tatuażu, a także kod alfanumeryczny wskazywany przez transponder lub widniejący na tatuażu;
 •       imię, gatunek, rasa, płeć, umaszczenie, data urodzenia podana przez właściciela i wszelkie cechy charakterystyczne bądź wyróżniające lub znaki szczególne danego zwierzęcia domowego;
 •       imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela;
 •       imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia lub uzupełnia dokument identyfikacyjny;
 •       podpis właściciela;
 •       informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie;
 •       data pobrania próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania;
 •       informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;
 •       inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego.

W przypadku niekomercyjnego przemieszczania w UE/EOG psów, kotów i fretek w liczbie większej niż 5, zwierzętom musi towarzyszyć także świadectwo zdrowia. Ponadto, zwierzęta transportowane do Norwegii obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis.
Źródło: pixabay.com
Jeśli chcemy powrócić ze zwierzęciem do Polski, podlegamy tym samym przepisom. Nie obowiązuje nas jedynie leczenie czworonoga przeciwko tasiemcom. Przemieszczając się z psem, kotem lub fretką musimy uważnie przestrzegać obowiązujących regulacji. W przypadku ich złamania grozi nam zawrócenie zwierzęcia do państwa, z którego wyjechało, nałożenie na zwierzę obowiązku kwarantanny, a w najgorszej sytuacji poddanie czworonoga eutanazji. 

Najwygodniej i najbezpieczniej podróżować ze zwierzętami samochodem. Jeśli zdecydujemy się jednak na podróż np. samolotem, mamy obowiązek zapoznać się z przepisami przewoźnika. Każdy organizator transportu może wprowadzić odrębne regulacje.
Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram