Raport Twoich kredytów

Eff.14,9%, 65000kr, 5 år, kost 28730kr, Tot. 93730kr

Pobierz
Polityka

Wybory parlamentarne 2021: najważniejsze postulaty Chrześcijańskiej Partii Ludowej, Partii Zielonych i Czerwonych

Monika Pianowska

29 lipca 2021 17:00

Udostępnij
na Facebooku

Obecnym przewodniczącym ugrupowania Rødt jest Bjørnar Moxnes. flickr.com/ rødt.no/ fot. Brage Aronsen/ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

13 września odbędą się w Norwegii wybory do Stortingu. W ciągu dwóch ostatnich tygodni w latarniku wyborczym przedstawiliśmy postulaty sześciu najważniejszych norweskich partii politycznych, które będą się ubiegać o mandaty do parlamentu. W ostatniej części cyklu zapoznajcie się z kluczowymi punktami programów Chrześcijańskiej Partii Ludowej, Partii Zielonych i Czerwonych.

Chrześcijańska Partia Ludowa (Kristelig Folkeparti, KrF)

KrF identyfikuje się jako partia przyjazna rodzinie, na ogół ma konserwatywne poglądy i opiera swoją działalność na wartościach chrześcijańskich. W polityce społecznej sprzeciwia się eutanazji i aborcji, małżeństwom homoseksualnym i prawu do adopcji przez osoby LGBT. Swoje społecznie konserwatywne poglądy partia łączy jednak z bardziej lewicowymi pozycjami gospodarczymi. Od 2019 roku liderem KrF jest Kjell Ingolf Ropstad.

Życie zawodowe dostosowane do potrzeb rodzin

Kristelig Folkeparti na pierwszym miejscu stawia rodzinę. KrF uważa, że ​​w norweskiej polityce potrzebna jest zmiana z „linii pracy” na „linię rodzinną”, że to potrzeby rodzinne powinny być najważniejsze, a rola rodzicielstwa podniesiona. Chce stworzyć społeczeństwo, w którym życie zawodowe dostosowuje się do życia rodzinnego, a nie odwrotnie, aby rodziny mogły spędzać ze sobą więcej czasu, zamiast poświęcać go na nadgodziny w szkole czy pracy.
Lider KrF Kjell Ingolf Ropstad.

Lider KrF Kjell Ingolf Ropstad. flickr.com/ Kristelig Folkeparti KrF/fot. Astrid Waller/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Partia proponuje rezygnację z podziału urlopu rodzicielskiego, wydłużenie go o cztery tygodnie i dostosowanie do każdej rodziny z osobna,a także wprowadzenie dodatkowego tygodnia urlopu na rodzica z dziećmi poniżej 10 lat. Chce, aby na przedszkole i świetlicę czy opiekę pozalekcyjną nie trzeba było wydawać więcej niż 7000 koron oraz zwiększyć zasiłek rodzinny do 2000 koron miesięcznie dla dzieci w wieku 0-6 lat i do 1500 koron miesięcznie dla dzieci w wieku 6-18 lat.

Żeby nikt nie martwił się starością

Krf chce nowego kursu opieki nad osobami starszymi w Norwegii, ponieważ średnia życia się wydłuża, a osoby starsze cieszą się dobrym zdrowiem. Partia postuluje wzmocnienie społeczności wokół seniorów, zapewnienie im dostępnych zajęć i wzmocnienie nad nimi opieki, aby nikt w Norwegii nie martwił się starzeniem i mógł przez lata prowadzić aktywny tryb życia. Nikt nie powinien być stygmatyzowany ani instytucjonalizowany ze względu na swój wiek.

MN

Partia chce wprowadzić państwowy, wolny od podatku program, w którym bliscy krewni mogą otrzymać wkład finansowy na przejęcie większej części zadań związanych z opieką nad osobami starszymi poza placówką opieki. Planuje kontynuować rozwój placówek opieki społecznej i zapewniać dotacje państwowe na rozwój domów dla starszych osób. KrF zaznacza: nie dla aktywnej eutanazji, tak dla aktywnego podtrzymywania życia, a więc chce działać na rzecz dobrej kompleksowej opieki paliatywnej nad ciężko chorymi i umierającymi.

Rozwój małych firm i więcej mieszkań

Chrześcijańska Partia Ludowa w polityce gospodarczej chce przewidywalnych warunków zarówno dla środowiska biznesowego, jak i dla ludzi. Oznacza to m.in. zbilansowanie całkowitego wydatkowania pieniędzy przez budżety publiczne, co jednak może się okazać wymagające dla Norwegii, która duże dochody czerpie z ropy naftowej.
Za główne zadanie podatków i opłat partia uważa finansowanie ważnych usług, takich jak policja, sądownictwo i obrona, ale także socjalnych, jak szkoły, opieka zdrowotna i opieka nad osobami starszymi. KrF uważa za ​​słuszne, że system podatkowy przyczynia się do redystrybucji poprzez osoby o najwyższych dochodach, wnoszące największy wkład do państwa. Partia sądzi, że system podatkowy powinien być taki, aby opłacało się wybierać produkty przyjazne dla środowiska i ekologiczne, a kupowanie produktów zanieczyszczających było droższe.
KrF będzie prowadzić politykę biznesową, która przyczyni się do tworzenia większej liczby miejsc pracy i innowacji oraz ułatwienie małym i średnim firmom warunków, aby mogły się rozwijać. Partia chce także polityki mieszkaniowej, która umożliwi jak największej liczbie osób wejście na rynek nieruchomości: budować więcej mieszkań, gęstsze i wyższe budynki w centralnych obszarach miejskich oraz aby Bank Mieszkaniowy odgrywał ważną rolę w norweskiej polityce mieszkaniowej.

Pomoc najbiedniejszym krajom

Chrześcijańscy Demokraci wspierają walkę z ubóstwem i zmianami klimatycznymi, które uważają za największe wyzwania stojące przed światem. KrF zabiega o wszechstronną politykę, w której pomoc, handel i inwestycje są kluczowymi czynnikami dającymi krajom rozwijającym się realne możliwości tworzenia rozwoju. Przekonuje, że Norwegia musi przemawiać w imieniu biednych krajów na arenie międzynarodowej i być siłą napędową zwiększonej pomocy, lepszych warunków handlowych i większych inwestycji w takich państwach.

Partia Zielonych (Miljøpartiet de Grønne, MdG)

Norweska Partia Zielonych jest jedną z globalnych partii i ruchów politycznych na rzecz środowiska naturalnego. Jako członek Europejskiej Partii Zielonych Norwegowie popierają progresywizm i sprawiedliwość społeczną. Głównym celem MdG jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój ekologiczny. Partia dąży do wprowadzenia podatku od marnotrawnej konsumpcji i reorganizacji przemysłu spożywczego.
Zieloni zadeklarowali również wsparcie dla reformy w przemyśle rolnym, zwiększającej produkcję upraw ekologicznych i wzmacniającej sektor rolny przyjazny środowisku. Partia dąży również do ograniczenia norweskiego wydobycia ropy naftowej, aby przeciwdziałać poważnym zmianom klimatycznym. Liderką MdG i od jesieni 2017 roku jedynym przedstawicielem partii w Stortingu jest Une Bastholm.

Wszystko dla dobra przyrody

Zieloni chcą, by Norwegia przyczyniła się do ograniczenia zmian klimatycznych. Proponują zatem zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z terytorium Norwegii o 80 proc. do 2030 r. i 95 proc. do 2035 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r, jak również zaprzestanie otwierania nowych i rozbudowę istniejących złóż ropy naftowej i gazu na szelfie norweskim oraz rozpoczęcie stopniowego wycofywania działalności naftowej do 2035 r.
Partii zależy, aby zapewnić dobre warunki podatkowe dla zielonych gałęzi przemysłu i wprowadzić system z nagrodą klimatyczną, w którym dochód z niektórych podatków środowiskowych, takich jak zwiększone podatki od benzyny, byłby wypłacany bezpośrednio mieszkańcom kraju fiordów.
Liderka Partii Zielonych Une Bastholm.

Liderka Partii Zielonych Une Bastholm. flickr.com/ Miljøpartiet De Grønne/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

MdG wspiera stopniowe wycofywanie ze sprzedaży nowych pojazdów na paliwa kopalne: samochodów osobowych i motocykli do 2023 r., aut dostawczych do 2025 r. i połowy nowych ciężarówek do 2027 r. Partia chce zmniejszyć ruch samochodowy w dużych miastach i wokół nich o jedną trzecią do 2030 roku.
Długoterminowym celem Zielonych jest zmniejszenie o połowę spożycia mięsa w Norwegii, tak aby konsumpcja nie przekraczała tego, co kraj fiordów jest w stanie wyprodukować nawet na własnych terenach i zasobach.

MN

Zieloni chcą dać norweskim miastom narzędzia, których potrzebują do ograniczenia emisji i zapewnienia mieszkańcom zdrowego i długiego życia. Mają się do tego przyczynić m.in. zmiany w transporcie. Partia dąży, aby jazda na rowerze i chodzenie pieszo była w Norwegii bezpieczniejsza i łatwiejsza dzięki spójnym sieciom ścieżek pieszych i rowerowych we wszystkich miastach i miasteczkach.

Szkoła bez pracy domowej i brak kar za narkotyki

Polityka edukacyjna Zielonych ma wychodzić naprzeciw przyszłym potrzebom społeczeństwa. MdG chce zapewnić wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach z większą liczbą przyjęć po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Partia uważa, że szkoła od pierwszej do czwartej klasy podstawówki powinna być wolna od prac domowych i sprzeciwia się propozycjom obowiązkowej nauki w pełnym wymiarze godzin.
Aby zapewnić dobrą opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym i przystosowaną edukację dla uczniów szkół podstawowych, Zieloni proponują zwiększenie zatrudnienia w placówkach edukacyjnych. Chcą także stopniowego wprowadzania zrównoważonej i zdrowej żywności w szkolnych stołówkach. Według MdG oceny za porządek i zachowanie w szkołach ponadpodstawowych i średnich powinny zostać wycofane, a stypendium studenckie podniesione do 1,5 G rocznie i rozłożone na 12 miesięcy.

Podatki uzależnione od dochodów

Partia Zielonych będzie prowadzić politykę, która zakłada umiarkowany wzrost ogólnego poziomu podatków i ceł w celu rozwiązania ważnych zadań społecznych w trakcie kadencji parlamentu. Osoby o niskich lub średnich dochodach otrzymałyby obniżony podatek dochodowy, a osoby o wysokich dochodach zapłaciłyby więcej.
MdG chce ograniczyć VAT m.in. od owoców, warzyw, towarów ekologicznych, produktów wegetariańskich i nadających się do recyklingu oraz zwiększyć podatki od używania opakowań z tworzyw sztucznych, samochodów z silnikiem spalinowym i lotów powodujących zanieczyszczenie, a także zwiększenie podatku VAT na mięso.

Rødt (Partia Czerwonych)

Partia opowiada się za państwem opiekuńczym i wysokimi opodatkowaniem bogatych jako sposobem na walkę z utrzymującą się nierównością w Norwegii. Partia składa się z różnych frakcji wewnętrznych, w tym trockistów, marksistów-leninistów i demokratycznych socjalistów. Od 2012 roku przewodniczącym Partii Czerwonych jest Bjørnar Moxnes.

Stop dumpingowi społecznemu

Zdaniem Rødt bezpieczeństwo i prawa pracowników mają kluczowe znaczenie dla sprawiedliwego społeczeństwa. Partia chce, aby każdy miał pracę, i chce zwiększenia zatrudnienia w opiece społecznej. Czerwoni dążą do wprowadzenia zakazu dla działalności agencji zatrudnienia, ponieważ ich zdaniem warunki i stabilność zatrudnienia oraz bezpieczeństwo pracowników z ich ramienia jest zbyt niepewne. Rødt będzie forsować reformę czasu pracy na 6-godzinny normalny dzień pracy (30-godzinny tydzień pracy), co uczyni bardziej realistycznym połączenie pracy na pełen etat z życiem rodzinnym.
Lider Rødt Bjørnar Moxnes.

Lider Rødt Bjørnar Moxnes. flickr.com/rødt.no/ fot. Brage Aronsen/ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Rødt chce, aby rosły zasiłki dla bezrobotnych i aby nikt nie utracił finansowego wsparcia socjalnego bez otrzymania innej pomocy. Ugrupowaniu zależy, aby osoby niepełnosprawne były bardziej aktywne na rynku pracy i milej na nim widziane. Partia walczy z dumpingiem społecznym i dąży do ustanowienia bardziej rygorystycznych wymagań, aby obowiązywały stabilne warunki płacy i pracy, m.in. będzie domagać się układu zbiorowego, stałego zatrudnienia wśród pracowników najemnych oraz wysokiego odsetka wykwalifikowanych pracowników i praktykantów.

Fundusz naftowy wspierający przemysł i zieloną infrastrukturę

Czerwoni są za zrównoważoną polityką środowiskową, która uwzględni różnice w życiu w mieście i nawsi. Partia chce budować nowe gałęzi przemysłu w miarę zmniejszania się przemysłu naftowego. Rødt pracuje na rzecz bardziej sprawiedliwych podatków ekologicznych i polityki transportowej, która zapewni bezpieczne drogi, szybkie pociągi, tanie bilety i lepszy transport publiczny.

Chce skupić się też na utworzeniu krajowych funduszy, w których część funduszu naftowego będzie przeznaczana na dokonywanie strategicznych inwestycji w krajową produkcję przemysłową oraz niezbędne inwestycje w rozwój przyjaznej dla klimatu infrastruktury, takiej jak koleje, transport publiczny, sieci ładowania, porty i łącza szerokopasmowe w całej Norwegii. Ugrupowanie optuje za inwestycj na dużą skalę w rozwój wodoru jako paliwa na promach i statkach i modernizację istniejących elektrowni wodnych.

Równy dostęp do służby zdrowia

Rødt uważa za niesprawiedliwe, że bogatsze osoby mogą liczyć na lepsze leczenie w systemie opieki zdrowotnej niż pozostali i chce stworzyć oparty na wiedzy i nowoczesny system opieki zdrowotnej, który będzie w stanie zadbać o potrzeby ludzi przez całe życie.

Będzie walczyć z rozwojem sytuacji, w której ludzie stają się zależni od prywatnych systemów ubezpieczeniowych, aby uzyskać potrzebną im pomoc oraz zaapeluje o finansowaną z podatków opiekę społeczną i trzymać się publicznego i demokratycznie zarządzanego modelu usług zdrowotnych.

MN

Nie chcą wstąpienia do Unii

Partia Czerwonych nie chce, aby Norwegia przystąpiła do UE, ponieważ zdaniem jej polityków demokracja i prawo do głosowania są podważane, gdy władza jest przekazywana z organów wybieranych do Brukseli, dlatego proponuje zastąpić wstąpienie do Wspólnoty umową handlową. 

Rødt jest partią antyrasistowską i pracuje nad tym, aby nikt nie był dyskryminowany ze względu na kolor skóry, religię, kulturę lub pochodzenie etniczne. Będzie także postępować zgodnie z zaleceniami ONZ w zakresie polityki uchodźczej, która pozwala osobom ubiegającym się o azyl pracować w oczekiwaniu na odpowiedź na wniosek o obywatelstwo.

Czerwoni uważają Red uważa to, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, nawet gdy pracują w pełnym wymiarze godzin i przy równie ważnych zadaniach, jest niesprawiedliwe. Płeć nie powinna wpływać na wysokość zarobków, dlatego ugrupowanie przeciwdziała różnicom w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet.
Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram