Chętnie zaproszę wieczorem, miłą panie na wypad w miasto Trondheim, mogę podjechać po ochotniczkę