Ten dzień...

posłuchaj - co szepce wiatr
gdy w duszę smutek się wkrada
hen - tam od morza do Tatr
czy dzień to czy noc zapada

żal ból i serca łkanie
echem w oddali się niesie
rozpacz moim posłaniem
dusza już więcej nie zniesie

wkrótce przyjdzie ta chwila
posłuchaj...- echo odpowie
kiedy na skrzydłach motyla
twój świat zacznie różowieć

oszukasz przeznaczenie
powrócisz- gdzie serce twoje
więc tego nic nie zmieni ...
bo tam mój dom - miejsce moje

G.rażyna Bajer
...