Regelverk for tjenesten


1. Innledning
Dette regelverket (heretter kalt "Regelverket") fastsetter vilkårene for bruk og drift av den nettbaserte tjenesten "Min Norge," som er tilgjengelig på nettstedet www.mojanorwegia.pl. Regelverket angir også rettigheter og plikter for brukerne av tjenesten, samt omfanget av ansvar og plikter for enheten som driver tjenesten "Min Norge." Før brukere registrerer seg, er de forpliktet til å grundig gjøre seg kjent med dette Regelverket og akseptere dets bestemmelser.


2. Definisjoner

1. Tjeneste - tjenesten "Min Norge" som er tilgjengelig på nettstedet www.mojanorwegia.pl og eies av Administrator;

2. Administrator - Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. med adresse i Gdansk (80-386), Lęborska 3B, med organisasjonsnummer NIP: 957-09-36-720, REGON: 220206151, Orgnr: 993847887, telefonnummer: +48 58 733 08 30 eller +47 21 999 416, e-postadresse: mojanorwegia@mojanorwegia.pl; for kalenderanliggender: +47 21 937 568, e-postadresse: kalendarz@mojanorwegia.pl, som er eieren av tjenesten "Min Norge";

3. Bruker - myndig fysisk person med full rettslig handleevne, juridisk person og organisatorisk enhet med rettslig handleevne som gjennom aksept av regelverket og registrering har tilgang til tjenestene som tilbys av tjenesten; nye brukere har begrensninger for å legge ut innlegg på forumet, inkludert: maksimalt 1 innlegg per 3 minutter, 5 innlegg per time, 20 innlegg per dag, og maksimalt 6 bilder per dag. Begrensningen fjernes etter 50 innlegg på forumet.

4. Forbruker - fysisk person som inngår en avtale om betalte tjenester uten tilknytning til sin yrkesmessige eller forretningsmessige virksomhet;

5. Kunde - Bruker eller Forbruker som kjøper betalte tjenester eller varer tilbudt av Administrator;

6. Profil - Brukerens side innenfor tjenesten som han eller hun får tilgang til ved bruk av brukernavn og passord, og som inneholder frivillig innsendte data og bilder som er sendt til tjenesten, og som kan ses av andre brukere; opprettelse av en profil ved registrering og bruk er gratis, med mindre brukeren ønsker å bruke betalte tjenester som Administrator tilbyr i tillegg;

7. Tjeneste - tjeneste levert av Administrator gjennom tjenesten uten samtidig tilstedeværelse av parter, forut for Brukerregistrering; betalte tjenester leveres av Administrator gjennom tjenesten, etter at prisen er betalt.

8. Registrering - handling som innebærer innsending av data, inkludert personopplysninger, nødvendige for opprettelse av en profil.

9. Registreringsskjema - elektronisk skjema tilgjengelig på tjenestens nettside, brukt for Brukerregistrering.

10. Data - Brukerens datamengde, inkludert personopplysninger, behandlet for å levere tjenester riktig.

11. Filer - grafiske filer, videoer og andre formater som brukeren deler i tjenesten.

12. Pris - beløpet som skal betales til Administrator for betalte tjenester, oppgitt i norske kroner og - etter passende konvertering - i polske zloty, inkludert prisen for varer/tjenester og alle tilknyttede offentlige avgifter; prisen uttrykt i polske zloty er beregnet ved hjelp av valutakursen basert på Norges Bank.

13. Leveringskostnader - kostnadene for levering av varer som Brukeren påtar seg. Prisen inkluderer ikke leveringskostnader.


3. Tekniske vilkår for bruk av tjenesten

1. Bruken av tjenesten skjer ved bruk av et teleinformatikksystem som gir behandling og lagring, samt sending og mottak av data via telekommunikasjonsnett, i samsvar med loven av 18. juli 2002 om levering av tjenester via elektroniske midler.

2. For å bruke tjenesten kreves det tilgang til internett og en nettleser.

3. Tjenestens navn, grafisk utseende, konsept og programvare er Administrator sin eiendom og er gjenstand for juridisk beskyttelse.


4. Registrering

1. For å bruke tjenesten må brukeren registrere seg.

2. Registrering av brukeren er gratis.

3. Registreringen gjennomføres ved å fylle ut registreringsskjemaet som finnes på nettstedet www.mojanorwegia.pl.

4. Utfylling av felt merket med "*" er nødvendig for registrering og bruk av tjenesten.

5. Brukeren oppgir spesielt følgende informasjon:

a) Fornavn og etternavn,

b) Brukernavn,

c) E-postadresse,

d) Sted i Norge (by),

e) Kjønn,

f) Telefonnummer for å verifisere ektheten til personen som registrerer seg (sikkerhet mot boter og automatisering).

6. Å fylle ut registreringsskjemaet og sende det ved å trykke på "Registrer deg" - knappen innebærer at brukeren erklærer:

a) At informasjonen som er oppgitt i registreringsskjemaet er fullstendig, samsvarer med virkeligheten og er gitt frivillig,

b) At de har lest og forstått innholdet i regelverket og personvernpolicyen,

c) At de forplikter seg til å følge bestemmelsene i regelverket.

7. Under utfylling av registreringsskjemaet mottar brukeren en SMS-melding med en aktiveringskode på det oppgitte telefonnummeret. Profilen blir aktivert etter at koden er oppgitt i registreringsskjemaet.

8. Brukeren har muligheten til å opprette en profil i tjenesten ved å koble den til sin konto på sosiale medieplattformen "Facebook." Brukeren er klar over at i dette tilfellet vil følgende data bli importert til profilen:

a) Fornavn og etternavn,

b) Fødselsdato,

c) Bosted,

d) Status,

e) E-postadresse,

f) Profilbilde.

9. Å koble "Facebook"-kontoen til profilen i tjenesten innebærer muligheten for at Administrator kan publisere informasjon om tjenesten på brukerens tidslinje på "Facebook."


5. Profil

1. Bruk av profilen er mulig etter pålogging på tjenestens nettside ved bruk av brukernavn og passord oppgitt av brukeren.

2. Profilpassordet er konfidensielt. Brukeren kan endre passordet så mange ganger som ønsket.

3. Det er ikke tillatt å dele profilen med tredjepersoner, med mindre profilen eies av en bedrift som deler profilen som en del av sin organisasjonsstruktur.

4. Kun en profil kan opprettes per e-postadresse.

5. Innenfor profilen kan brukeren spesielt:

a) Redigere profilen sin, legge til ytterligere data og informasjon om seg selv og sitt bilde,

b) Sende tekstmeldinger til andre brukere innenfor tjenesten,

c) Invitere andre brukere til sin venneliste og legge til venner,

d) Legge ut kommentarer, delta i diskusjonsforum,

e) Legge til og se videoinnhold som er lagt ut av andre brukere,

f) Legge til og laste ned andre filer, inkludert grafikk og tekst,

g) Bruke "Tjenestesenter" - funksjonalitet i tjenesten for å kontakte enheter som gir hjelp i Norge, spesielt innenfor områder som lån, forsikring, registreringsplikter, skattehjelp, oversettelse og mer,

h) Bruke andre betalte funksjoner i tjenesten (for eksempel legge ut annonser).

6. Brukeren kan supplere profilen sin med frivillig informasjon. Brukeren er klar over at all informasjon som legges ut i profilen er synlig for andre brukere, inkludert omtrentlig lokasjon som er automatisk fastsatt basert på brukerens IP-adresse.

7. Brukeren forplikter seg til ikke å legge ut innhold i tjenesten, spesielt i sin profil, kommentarer, blogger, diskusjonsforum, som er vulgært, seksuelt eksplisitt, fremmer rasisme, etnisk, kulturell eller religiøs forfølgelse, fremmer eller støtter kriminell virksomhet, krenker tredjeparters rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, eller på annen måte bryter rettigheter som er juridisk beskyttet.

8. Bruken av tjenesten til forsknings-, analyse- eller offentlige meningsmålingsformål er ikke tillatt.

9. Det er ikke tillatt å dele data som er innhentet gjennom tjenesten med tredjepersoner.

10. Brukeren har rett til å slette profilen sin når som helst uten å oppgi grunner.

11. Sletting av brukerprofilen fører til permanent tap av data som er publisert i tjenesten.


6. Ansvar

1. Brukerne forplikter seg til å bruke tjenesten i samsvar med dens formål og i henhold til bestemmelsene i denne regelverket samt gjeldende lover. Administrator forbeholder seg retten til å endre eller fjerne innhold som er ulovlig, vulgært, pornografisk, støtende eller på annen måte bryter med sosiale normer.

2. Trakassering av andre brukere gjennom "private meldinger" er strengt forbudt. Kontoen til en bruker som trakasserer andre vil bli slettet.

3. Administrator forplikter seg til å sikre høyest mulig kvalitet på tjenestene som tilbys.

4. Brukeren er klar over at på grunn av den tekniske konfigurasjonen til utstyret som brukes til å besøke nettstedet, kan noen funksjoner på nettstedet være utilgjengelige.

5. Administrator forbeholder seg retten til å midlertidig stenge tjenesten for vedlikehold, oppdatering, teknisk forbedring av utstyr eller for å utvide innholdet på nettstedet. Brukerne vil bli informert om dette på forhånd ved å legge ut informasjon på nettstedet.

6. Administrator er ikke ansvarlig for innhold og form av data og filer som brukere legger ut.

7. Bestemmelsen i punkt 5 ovenfor gjelder ikke hvis Administrator blir varslet om at data og filer har ulovlig karakter eller bryter med bestemmelsene i dette regelverket. Eieren av tjenesten er ikke ansvarlig for spredning av brukerdata som er utført av andre brukere, med mindre det er i strid med bestemmelsene i dette regelverket eller gjeldende lover.


7. Forum og kommentarer

1. Tjenestens forum er ment for utveksling av meninger mellom brukere av tjenesten om ulike emner i dedikerte seksjoner.

2. Innholdet som brukerne legger ut i tjenesten, representerer ikke nødvendigvis administratoras synspunkter og meninger.

3. For å unngå duplisering av tråder om de samme emnene på forumet, bør en bruker alltid bruke søkefunksjonen før han eller hun oppretter en ny tråd.

4. Brukeren forplikter seg til å avstå fra handlinger som kan hindre, destabilisere tjenestens drift eller hindre andre brukeres bruk av tjenesten.

5. Under bruk av forumet er det spesielt forbudt å:

a) Publisere vulgært innhold, fremme rasisme, forfølge andre på grunnlag av etniske, nasjonale eller religiøse grunner, fremme eller støtte kriminell virksomhet, publisere pornografisk materiale, bryte tredjeparters immaterielle rettigheter, krenke andre rettigheter som er lovlig beskyttet, eller på annen måte bryte lover og rettigheter som er juridisk beskyttet,

b) Publisere falsk informasjon som kan forvirre andre,

c) Bruke forumet til å opprette eller annonsere andre klubber, foreninger eller oppfordre brukere til å besøke andre nettsteder som driver virksomhet som ligner på Administrators uten Administrators samtykke,

d) Publisere reklame (inkludert brukerens bilde),

e) Provosere målrettede konflikter,

f) Publisere reklame- eller annonseinnhold (inkludert brukerens bilde i profilen),

g) Publisere meldinger skrevet utelukkende med store bokstaver, med mange spørsmålstegn, utropstegn og punktum som bryter med reglene for rettskrivning, misbruke store bokstaver i innleggene (setninger skrevet utelukkende med store bokstaver), samt skrive hele innlegg i forhold til standard skriftstørrelse,

h) Plassere innhold på forumet og i kommentarene som ikke er relatert til trådens tema,

i) Plassere innhold på forumet og i kommentarene ett innlegg etter det andre (det anbefales å bruke redigeringsfunksjonen), med mindre det har gått minst 48 timer siden forrige innlegg,

j) Opprette en tråd på forumet med et spørsmål som kan besvares med "ja" eller "nei",

k) Plassere tilbud relatert til kjøp og salg av ulovlig programvare og/eller elektronisk behandling av opphavsrettsbeskyttet materiale,

l) Misbruke emojier,

m) Annonsere brukerens tjenester eller tjenester fra tredjeparter ved å sende private meldinger til andre brukere,

n) Annonsere brukerens tjenester eller tjenester fra tredjeparter ved å sende meldinger til andre brukere via chatten som er tilgjengelig på tjenesten,

o) Plassere annonser eller forespørsler i tjenesten relatert til kjøp eller salg av legemidler, anabole steroider, sigaretter, alkohol eller andre typer rusmidler.


6. Administratorer og moderatorer er ansvarlige for riktig funksjon av forumet. Brukerne er forpliktet til å rapportere eventuelle problemer knyttet til driften av forumet og kommentarer, samt brudd på regelverket, til administratorer og moderatorer.

7. Hvis en bruker bruker kontoen sin på en måte som er i strid med bestemmelsene i regelverket, spesielt som beskrevet i punkt 5 i dette kapittelet, eller bryter gjeldende lover eller oppfører seg støtende mot forumets administrator eller moderator, kan forumets administrator blokkere brukerens profil, noe som hindrer brukeren i å logge seg inn.

8. Blokkering av en profil, som beskrevet i punkt 7 ovenfor, fører til at brukeren ikke kan logge inn på tjenesten og dermed ikke kan bruke tjenesten inntil profilen er låst opp igjen.

9. Brukeren blir informert via e-postadressen oppgitt i profilen om blokkeringen.

10. Hvis brukeren begår brudd som ville føre til en ny blokkering, har administrator rett til å slette brukerens profil.

11. Brukeren blir informert via den nåværende e-postadressen om intensjonen om å slette profilen.

12. Brukeren har rett til å legge inn en klage. Prosedyren for klagebehandling er regulert av bestemmelsene i dette regelverket.


8. Annonserting

Priser og kostnader for å publisere annonser

1. Tjenesten for å legge ut annonser er betalingspliktig. Kunden kan betale for annonser via følgende metoder: Vipps, som beskrevet på https://vipps.no/, eller PayU, som beskrevet på https://poland.payu.com/.

2. Prisen for å publisere en annonse på tjenesten bestemmes dynamisk ved hjelp av annonseskapelsesverktøyet tilgjengelig på Annonseskapelsesverktøy Moja Norwegia. Endringer i annonsens parametere, som varighet eller ekstra funksjoner, reflekteres i sanntid i priskalkuleringen.

3. Den endelige prisen oppgitt i Moja Norwegia Annonseskapelsesverktøyet for annonsepublisering blir presentert for kunden før den endelige godkjenningen og betalingen for tjenesten. Denne prisen inkluderer alle elementer i annonsen, som varigheten, kategorien, eventuelle fremhevelsesalternativer og andre ekstra funksjoner valgt av kunden. Det er ingen skjulte kostnader eller ekstra gebyrer som belastes etter at prosessen med å opprette annonsen er fullført.

4. Etter at kunden har godkjent og betalt annonsen, regnes transaksjonen som bindende, og tjenesten starter i henhold til de valgte parametrene.

5. Betalingsfrist: Beløpet for annonsen trekkes umiddelbart etter at kunden har godkjent transaksjonen. For abonnementer eller periodiske tjenester vil betalingene bli belastet i henhold til kundens valgte plan.

6. Noen annonser valgt av administratoren kan være fritatt for avgift i en bestemt periode.

7. Administratoren er ikke en mellommann eller part i transaksjoner som inngås som et resultat av annonsepublisering. Administratoren tilbyr brukeren bare verktøy for å legge ut annonsen.

Prosessen med å publisere annonser

1. Levering av digitale tjenester eller produkter starter umiddelbart etter at betalingen er bokført. Annonser som legges ut via Moja Norwegia-tjenesten blir publisert automatisk og umiddelbart etter at betalingen er bokført. Denne prosessen sikrer rask og effektiv annonsepublisering, slik at brukerne umiddelbart kan dra nytte av tjenesten.

2. Varigheten av annonsepublisering er bestemt av kunden under prosessen med å lage annonsen ved hjelp av skaperen tilgjengelig på nettstedet. Brukeren har muligheten til å velge ulike alternativer for varighet, som er tydelig angitt i skaperen.

3. Kunden kan når som helst forlenge varigheten av en annonseplassering ved å velge de tilgjengelige forlengelsesalternativene på nettstedet. Forlengelse av annonsevarigheten kan være gjenstand for ekstra gebyrer, som tydelig angis under valg av denne opsjonen. Eventuelle endringer i varigheten av annonsen aktiveres umiddelbart etter at riktig betaling er bokført.

4. Etter at prosessen med å opprette eller forlenge en annonse er fullført, vil kunden motta en bekreftelse via e-post eller i brukerpanelet på Moja Norwegia-nettstedet. Hvis det oppstår spørsmål eller behov for støtte i prosessen med annonsepublishing eller forlengelse, kan kunder kontakte kundeservice.

5. Administratoren er ikke ansvarlig for annonseinnholdets nøyaktighet og innhold.

6. Følgende typer annonser skal ikke publiseres:

a) Som oppfordrer til hat (rasistisk, fascistisk, sexistisk, etc.),

b) Som inneholder strengt politiske opplysninger som fremmer en bestemt politisk agenda,

c) Som bryter med lovgivningen, krenker personlige rettigheter til brukere eller tredjeparter, er støtende og vulgære,

d) Som ber om økonomisk støtte (unntatt donasjoner til veldedige organisasjoner - Organizacje Pożytku Publicznego),

e) Som er relatert til salg av medisiner, anabole steroider, sigaretter, alkohol eller andre typer rusmidler.


7. På grunn av samarbeidsavtaler inngått av administratoren med partnerne, er det forbudt å publisere annonser for selskaper/personer som tilbyr følgende tjenester via tjenesten:

a) Rådgivning for selskaper, opprettelse og nedleggelse av selskaper.

b) Innhold som kan være konkurranse for portalen.

c) Hjelp med offentlige saker, inkludert klageskrivning, søknader, skatteberegning i Norge, søknader om støtte.

d) Regnskapstjenester.

e) Hjelp med å skaffe erstatning, inkludert erstatning for trafikkulykker i Norge og arbeidsulykker i Norge.

f) Oversettelser fra polsk til norsk og norsk til polsk.

g) Hjelp med å lage, redigere og oversette CV-er.

h) Forsikring, inkludert bil-, hus-, reise-, bolig- og personlig ulykkesforsikring.

i) Lån (forbrukerlån, boliglån, konsolideringslån, billån, etc.).

- Det ovennevnte forbudet gjelder for alle kategorier annonser tilgjengelige på tjenesten.

8. Administratoren forbeholder seg retten til å fjerne en annonse hvis innholdet er i strid med bestemmelsene i dette regelverket. Kunden har rett til å klage på dette.

9. Hver annonse skal plasseres av kunden i riktig kategori. Administratoren er ikke ansvarlig for annonser plassert av kunden på en feil måte. Samtidig forbeholder administratoren seg retten til å tilordne annonsen til riktig kategori, med hensyn til annonsens innhold som et kriterium for tilordning.

10. I tilfelle annonser publisert i kategoriene "Giełda" og "Życie Norwegii" er det forbudt å publisere annonser for vanlig salg og tjenester, samt annonser knyttet til bestemte kategorier, for eksempel salg av biler, salg av hus, leie, transport, etc. For å unngå tvil, bør det bemerkes at kategoriene "Giełda" og "Życie Norwegii" er beregnet for annonser om småting som klær for barn, møbler, flybilletter, etc., og i tilfelle av "Życie Norwegii" kategorien - annonser som blant annet antyder ønsket om å bli kjent via tjenesten.

11. Rett til å blokkere profil eller slette den (og dermed forhindre publisering av annonser) som beskrevet i kapittel 7 i dette regelverket, gjelder også for annonsepublisering

12. Ved fjerning av en annonse på grunn av uoverensstemmelse med bestemmelsene i dette regelverket, blokkering eller sletting av en profil, har brukeren rett til å få refundert den betalte prisen for tjenesten, beregnet proporsjonalt med den brukte perioden for annonsen. Refusjonen beregnes i henhold til følgende formel: (prisen for valgt tjeneste : antall dager som brukeren betalte for) * antall dager igjen til slutten av perioden som annonsen ble plassert for. Refusjon av den betalte prisen skal gjennomføres umiddelbart og senest innen 14 dager til den bankkontoen brukeren har oppgitt.


9. Betalte tjenester - Salg av varer

1. Administrator muliggjør for brukere av tjenesten, samt tredjeparter som ikke har en profil innenfor tjenesten, å gjøre betalte kjøp av varer som tilbys av dem, som for eksempel kalendere spesielt.

2. Kommunikasjon med kunden som gjør et kjøp skjer elektronisk, dvs. via e-post. Når det gjelder spørsmål knyttet til utførelsen av inngått avtale (plassert bestilling), kan brukeren kontakte via e-post på: kalendarz@mojanorwegia.pl eller på telefon: +47 21 937 568.

3. For å gjøre et kjøp, fyller kunden ut et bestillingsskjema, og oppgir følgende personlige opplysninger:

a) telefonnummer,

b) status (privatperson/firma),

c) fornavn og etternavn,

d) adresse,

e) e-postadresse.

4. Etter å ha fullført og sendt inn skjemaet, velger kunden betalingsmetode. Administrator tillater følgende betalingsmetoder:

a) kredittkortbetaling,

b) elektronisk overføring,

c) betaling via PayPal,

d) tradisjonell bankoverføring.

5. Hvis kunden velger kredittkortbetaling eller elektronisk overføring, vil de bli omdirigert til den elektroniske betalingstjenesten. I samsvar med punkt 4, pkt. 3, vil brukeren bli omdirigert til påloggingssiden til PayPal-tjenesten.

6. Etter å ha fullført skjemaet og valgt betalingsmetode, bekrefter kunden intensjonen om å legge inn en bestilling og forplikter seg til å betale prisen og leveringskostnadene som er angitt i bestillingsbeskrivelsen, ved å klikke på "BESTILL MED FORPLIKTELSE TIL BETALING" -knappen. Å klikke på knappen innebærer inngåelse av en avtale om betalt tjeneste - en salgsavtale.

7. Kunden vil motta bekreftelse på inngåelsen av avtalen til den e-postadressen de har oppgitt.

8. De bestilte varene sendes umiddelbart etter at administrator har mottatt betalingen for tjenesten. Datoen for betaling er datoen betalingen krediteres administrator sin bankkonto.

9. Varene som tilbys av administrator er fullverdige og fri for feil. Administrator er ansvarlig for eventuelle avvik fra varen med avtalen.


10. Reklamasjoner

1. Alle klager knyttet til driften av tjenesten, samt utførelsen, inngåelsen av avtaler mellom brukerne/kundene, kan rapporteres ved å sende en klage til følgende e-postadresse: mojanorwegia@mojanorwegia.pl.

2. I klagen må brukeren/kunden oppgi informasjon som gjør det mulig å vurdere klagen, spesielt:

a) personlig identifikasjonsinformasjon (fornavn, etternavn),

b) kontaktopplysninger (e-postadresse, eventuelt telefonnummer),

c) beskrivelse av problemet,

d) kravets omfang.

3. Klager blir behandlet av administrator innen 14 dager etter mottakelsen. Hvis det er tvil om klagen, vil administrator be brukeren om å klargjøre klagen.

4. Brukeren blir informert elektronisk om resultatet av klagen på den oppgitte e-postadressen.


Angrerett

1. Kunden har rett til å angre på avtalen innen 14 dager fra datoen for kjøpet eller inngåelsen av avtalen om tjenesteytelse uten å oppgi grunn, med mindre avtalen gjelder en av de tjenestene som er unntatt fra retten til å angre.

2. Retten til å angre gjelder ikke for tjenester som er fullt ut utført med kundens uttrykkelige samtykke før angrefristen utløper, og i andre tilfeller som er angitt i loven. Brukeren bør være oppmerksom på at på grunn av arten av tjenesten for å legge ut en annonse, er avtalen om levering av denne tjenesten en avtale der selgeren, ved å legge ut annonsen, fullfører avtalen fullt ut - den blir levert i sin helhet. Derfor har brukeren ikke rett til å angre avtalen uten å oppgi grunn.

3. For å utøve angrefristen, må kjøperen sende en klar uttalelse (for eksempel via e-post) om beslutningen. Erklæringen kan også sendes ved å bruke skjemaet som er vedlagt denne avtalen som vedlegg nr. 1.

4. Ved en effektiv avtale om tilbaketrekking, bærer kjøperen kostnadene ved å returnere varen til selgeren. Kunden er forpliktet til å returnere varen innen 14 dager fra datoen for tilbaketrekning fra avtalen, ved hjelp av en vanlig akseptert metode for levering.

5. Den returnerte varen må være riktig sikret under transporten og må ikke vise tegn på bruk.

6. Ved en vellykket tilbaketrekking fra avtalen, vil kunden motta refusjon av prisen og leveringskostnadene. Refusjonen gjøres umiddelbart, senest innen 14 dager fra mottak av melding om tilbaketrekning fra avtalen. Selgeren har rett til å holde tilbake tilbakebetalingen til varen er mottatt i retur.

7. Tilbakebetalingen blir utført på samme måte som kjøperen gjorde betalingen til selgeren (bankoverføring, kredittkortrefusjon).


11. Immaterielle rettigheter og personvern

1. Brukeren erklærer at de data, filer og annet innhold de har delt, blir publisert på nettstedet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, spesielt at brukeren har fulle opphavsrettigheter til uttalelser og filer som blir plassert på nettstedet, og forsikrer administratoren om at de ved å dele dem ikke bryter noen lover eller tredjeparters rettigheter, inkludert opphavsrett eller personvernrettigheter.

2. Ved å legge ut en fil eller annet innhold på nettstedet, erklærer brukeren at de er i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften og forplikter seg til at hvis det skulle fremsettes krav fra tredjeparter mot administratoren knyttet til disse uttalelsene eller filene, fritar brukeren administratoren fra ansvar og forplikter seg til å dekke alle kostnader som administratoren pådrar seg i forbindelse med slike krav, inkludert juridiske kostnader.

3. Ved å legge ut data, filer eller annet innhold på nettstedet, spesielt bilder av personer, gir brukeren administratoren en ubetalt, tidsubegrenset, uopprettelig, global og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, oversette, lagre, multiplisere, offentlig fremføre, utstille, vise, gjenskape og dele det på en måte som gjør at alle kan få tilgang til det hvor som helst og når som helst som de velger, samt andre enheter som samarbeider med administratoren, og samtidig bekrefter og forsikrer administratoren om at de har alle nødvendige rettigheter, kompetanse og tillatelser som kreves for å gi denne lisensen.

4. Ved å gi denne lisensen som beskrevet i punkt 3, gir brukeren også administratoren rett til å redigere data, filer eller annet innhold på nettstedet før det blir brukt videre i henhold til punkt 3, ved å gjøre redaksjonelle endringer som ikke betraktes som inngrep i verk som er beskyttet av opphavsrett eller personlige rettigheter.

5. I samsvar med bestemmelsene i punkt 3 ovenfor, selv om brukerprofilen slettes, kan data, filer eller annet innhold som er lagt ut av brukeren på nettstedet, fortsatt brukes av administratoren på et senere tidspunkt i henhold til punkt 3 og 4 ovenfor.

6. Brukeren har rett til å redigere de dataene de har lagt ut ved å legge til, korrigere eller fjerne dem, med forbehold om at i henhold til lisensen som brukeren gir administratoren i henhold til punkt 3 ovenfor, kan data, filer eller annet innhold fremdeles være tilgjengelige på nettstedet med slike endringer, uten at det angis hvilken bruker de kommer fra.


12. Avsluttende bestemmelser

1. Denne forskriften er gratis tilgjengelig i elektronisk format via nettstedet, i en form som gjør det mulig å laste ned, lagre og skrive ut.

2. Administrator forbeholder seg retten til å endre bestemmelsene i forskriften når det er nødvendig på grunn av endringer i lovgivningen eller for å forbedre kvaliteten på de tilbudte tjenestene eller introdusere nye funksjoner på nettstedet. Brukerne/kundene vil bli informert om endringene i forskriften ved å legge informasjon om endringene på nettstedet på adressen www.mojanorwegia.pl sammen med en liste over endringene og datoen for hver endring. Alle endringer i forskriften trer i kraft 1 måned etter at de er publisert på den måten som er beskrevet i forrige setning. Ordrer som er plassert av kunder før endringen i forskriften trer i kraft, vil bli utført i henhold til tidligere bestemmelser i forskriften.

3. Hvis brukeren ikke aksepterer endringene i forskriften, har de rett til å si opp avtalen om elektronisk tjenesteleveranse ved å slette profilen sin på nettstedet.

4. Personvernpolitikken utgjør en integrert del av denne forskriften.

5. Eventuelle tvister som oppstår som følge av implementeringen av bestemmelsene i denne forskriften, vil bli forsøkt løst på en minnelig måte, og partene oppfordres til å kontakte vår kundeserviceavdeling.

6. I tilfelle av manglende løsning kan tvisten bli henvist til de relevante organene for forbrukertvistløsning. Hvis det ikke oppnås enighet, kan partene benytte seg av tvisteløsningsprosedyrer anbefalt av Consumer Protection Office, inkludert muligheten for mekling eller voldgift. Mer informasjon om tvisteløsningsprosedyrer finnes her.


Gdańsk, 15 desember 2023 r.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok