Praca i pieniądze

Telefony, maile i praca podczas urlopu. Tego może wymagać pracodawca

Maja Zych

18 czerwca 2019 14:04

Udostępnij
na Facebooku

W niektórych zawodach pracownicy mogą mieć obowiązek odbierania służbowych telefonów podczas wolnego. pixnio.com / CC0 Creative Commons

Zgodnie z prawem norweskim pracownikom przysługuje każdego roku minimum 25 dni urlopu, który powinien być odpoczynkiem od codziennych obowiązków zawodowych. Wiele osób nie może jednak w pełni nacieszyć się wolnym – służbowe telefony czy maile mogą skutecznie zakłócić chwile odpoczynku. W artykule przedstawiamy, czego zgodnie z prawem pracodawca może oczekiwać od pracownika, który przebywa na urlopie.
Warto też wiedzieć, w jakich sytuacjach zatrudnieni mogą zostać zmuszeni do przełożenia urlopu oraz co przysługuje w takich przypadkach.
Reklama

Brak konkretnych zapisów

Wielu pracodawców i przełożonych nie waha się skontaktować z pracownikiem przebywającym na urlopie w sprawach służbowych lub nawet zlecić zadanie do wykonania. W norweskim prawie nie istnieje jednak zapis, który nakładałby na pracownika obowiązek sprawdzania poczty czy służbowego telefonu podczas ustawowego wolnego – chcąc w pełni nacieszyć się urlopem warto dlatego wyłączyć służbowe urządzenia i nie zabierać ich ze sobą na wakacje.

Nieco inne zasady mogą jednak dotyczyć osób, których charakter pracy sprawia, że muszą być w stałym kontakcie z firmą lub w stałej gotowości – może chodzić tutaj o pracowników na kierowniczych stanowiskach, posiadających odpowiedzialność za resztę zespołu lub też pracowników służb ratunkowych, którzy mogą zostać wezwani w razie nagłego zdarzenia. W takich przypadkach wyjątkowe zasady powinny być jednak uwzględnione w zapisach konkretnej umowy o pracę lub układu zbiorowego.

Specjalne zasady w kryzysowych sytuacjach

Choć takie sytuacje nie są normą, zdarza się jednak, że pracodawca wymaga od pracownika przerwania urlopu i powrotu do pracy. Takie przypadki są zgodnie z prawem dozwolone, ale tylko w określonych okolicznościach – kiedy zdarzy się coś nieprzewidzianego, co może stanowić istotne problemy dla prowadzonej działalności.

Termin urlopu, o którym pracownik został poinformowany, może zostać zmieniony przez pracodawcę, jeśli jest to konieczne ze względu na nieprzewidziane zdarzenia. Takiej zmiany można dokonać jedynie, kiedy odbycie ustalonego urlopu może z powodu nieprzewidzianych wydarzeń spowodować istotne problemy dla działalności oraz nie ma możliwości uzyskania zastępstwa. ~Lov om ferie § 6

Takie sytuacje powinny być jednak uprzednio omówione z pracownikiem, który ma też prawo do ubiegania się o pokrycie wszystkich dodatkowych wydatków, które wynikają z przełożenia urlopu.
Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram