Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Czas pracy, wynagrodzenie i warunki wypowiedzenia. Norweska umowa o pracę bez tajemnic [SŁOWNICZEK] Praca i pieniądze
Maja Zych 25 lipca 2019
13:32

Czas pracy, wynagrodzenie i warunki wypowiedzenia. Norweska umowa o pracę bez tajemnic [SŁOWNICZEK]

Skomentuj
Standardowa umowa o pracę powinna zawierać informacje o czasie pracy, wynagrodzeniu i warunkach wypowiedzenia. MN
Norwegia jest jednym z najpopularniejszych kierunków wśród Polaków wyjeżdżających zarobkowo za granicę. Duże zapotrzebowanie na rynku pracy, wysokie płace i dobre warunki zatrudnienia to tylko niektóre zalety, które każdego roku przyciągają do kraju fiordów tysiące imigrantów. Dla osób niemających doświadczenia w norweskich realiach niemałym wyzwaniem może być jednak na początku rozszyfrowanie wszystkich zapisów, które widnieją w przedstawionych przez pracodawcę dokumentach.
W artykule podpowiadamy dlatego, co oznaczają poszczególne podpunkty w standardowej umowie o pracę w Norwegii oraz na co zwrócić szczególną uwagę.
Reklama

Podstawowe informacje

Podstawą każdej umowy o pracę są przede wszystkim informacje o stronach, między którymi jest ona zawierana. Wśród nich znajdzie się pełna nazwa działalności wraz z adresem siedziby oraz indywidualny numer ewidencyjny firmy, a także imię i nazwisko przyszłego pracownika, jego adres zamieszkania i data urodzenia.

Virksomhet – działalność
Navn – nazwa/imię/nazwisko
Adresse – adres
Virksomhetens organisasjonsnummer – numer ewidencji działalności
Arbeidstaker – pracownik
Fødselsdato – data urodzenia

Następnie w rubryczkach 4 i 5 znajdą się informacje dotyczące stanowiska, na które pracownik zostaje przyjęty – adres miejsca, gdzie będą wykonywane obowiązki oraz charakter pracy. W tym polu może znaleźć się tytuł zajmowanego stanowiska, rodzaj pracy czy opis wykonywanych obowiązków.

Arbeidsplass – miejsce pracy
Ansatt som – zatrudniony jako

Układ zbiorowy

W Norwegii w niektórych branżach warunki zatrudnienia regulowane są przez układy zbiorowe, które są negocjowane przez związki zawodowe. Część z nich dotyczy jedynie zrzeszonych pracowników, jednak w niektórych branżach zapisy – w szczególności te dotyczące minimalnych stawek – są upowszechniane. Oznacza to, że są wiążące dla wszystkich pracodawców w danym sektorze i muszą być zapewnione wszystkim pracownikom w branży bez względu na ich przynależność do związków.

Tariffavtale – układ zbiorowy
Arbeidsforholdet er regulert av følgende tariffavtale – stosunek pracy reguluje następujący układ zbiorowy
Eventuelle tariffparter – strony układu (jeśli dotyczy)

Warunki zatrudnienia

Jeśli praca na danym stanowisku jest regulowana przez układ zbiorowy, warto sprawdzić, czy wszystkie dalsze zapisy zgadzają się z warunkami układu – to właśnie oznacza sformułowanie na umowie Sjekk alle punkter nedenfor med tariffavtalen.

Arbeidsforholdets varighet og arbeidstid – okres zatrudnienia i godziny pracy
Ansatt fra – zatrudniony od
Stillingsbrøk – wymiar etatu (w Norwegii wyrażany w %)
Fast ansatt – stałe zatrudnienie (czas nieokreślony)
Midlertidig ansatt – zatrudnienie na czas określony
Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig – oczekiwany okres zatrudnienia, jeśli stosunek pracy jest na czas określony
Grunnlaget for midlertidig ansettelse – podstawa (prawna) zatrudnienia na czas określony

Kolejne rubryczki dotyczą czasu pracy – zarówno wymiaru tygodniowego, jak i dziennego. Określone jest tam również, w jakich porach dnia praca będzie wykonywana czy ile przerwy przysługuje pracownikowi.
Jak wygląda umowę o pracę po norwesku.
Jak wygląda umowę o pracę po norwesku. MN

Ukentlig arbeidstid (lengde) – tygodniowy czas pracy (długość)
Daglig arbeidstid (lengde) – dzienny czas pracy (długość)
Arbeidstidens plassering – rozkład czasu pracy. Informacja dotyczy tego kiedy, w jakich porach dnia lub nocy praca będzie wykonywana
Tidspunkt for arbeid – okres pracy. Rubryczka dotyczy pracy wykonywanej okresowo
Eventuell særlig arbeidstidsordning – szczególny rozkład czasu pracy (jeśli dotyczy), np. kiedy pracownik w danym okresie będzie miał krótszy czas pracy
Pauser (lengde) – przerwy (długość)

Warto też zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia, który może być różny dla pracodawcy i osoby zatrudnionej, a także na czas ewentualnego okresu próbnego, który maksymalnie może wynosić 6 miesięcy.

Arbeidstakers oppsigelsesfrist – okres wypowiedzenia obowiązujący pracownika
Arbeidsgivers oppsigelsesfrist – okres wypowiedzenia obowiązujący pracodawcę
Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser – czas urlopu zgodnie z ustawą urlopową
Eventuell prøvetid – okres próbny (jeśli dotyczy)
Prøvetidens lengde – długość okresu próbnego
Oppsigelsesfrist i prøvetiden – okres wypowiedzenia umowy na okres próbny
Eventuell forlengelse av prøvetid – przedłużenie okresu próbnego (jeśli dotyczy)

Wynagrodzenie szczególnie ważne

Informacje, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę, to oczywiście także wynagrodzenie oraz wszelkie dodatki finansowe, które przysługują pracownikom za nadgodziny czy pracę w weekendy. Dodatkowo umowa musi też określać termin wypłaty oraz wynagrodzenie urlopowe (feriepenger).

Lønn – wynagrodzenie
Lønn pr. time/måned – wynagrodzenie na godzinę/miesiąc
Utbetalingsmåte (eventuelt oppgi kontonummer) – sposób wypłaty (ewentualnie podaj nr konta)
Utbetalingstidspunkt – termin wypłaty
Overtidstillegg – dodatek za nadgodziny
Helge-/nattillegg – dodatek za pracę w weekendy/ w nocy
Andre tillegg – inne dodatki
Godtgjørelse/diett – rekompensata/dieta, zwrot ewentualnych kosztów zakwaterowania, transportu i wyżwienia podczas wyjazdów służbowych
Feriepenger – wynagrodzenie urlopowe

Na końcu pracodawca może podać również inne ważne informacje (andre opplysninger), które mogą mieć znaczenie dla stosunku pracy. Umowa powinna zostać podpisana przez osobę reprezentującą pracodawcę oraz pracownika.

Underskrifter – podpisy
Dato – data

Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Od dziś masz szansę dostać kredyt – druga tura wyników rozliczeń podatkowych

Od dziś masz szansę dostać kredyt – druga tura wyników rozliczeń podatkowych

Eff.14,9%, 65000kr, 5 år, kost 28730kr, Tot. 93730kr Reklama

Bliżej nas