Polacy w Norwegii

Wybory do Sejmu i Senatu RP: można już rejestrować się w spisie wyborców

Natalia Szitenhelm

18 września 2019 11:08

Udostępnij
na Facebooku

Wybory odbędą się w niedzielę 13 października. adobestock/licencja standardowa

17 września weszło w życie rozporządzenie polskiego Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach 2019 do Sejmu i do Senatu dla Polaków przebywających za granicą, w tym w Norwegii.
Reklama
Wybory odbędą się 13 października (niedziela) w godzinach 7-21. 

Polacy, którzy mieszkają za granicą, będą mogli głosować wyłącznie osobiście w utworzonych obwodach głosowania. Na terenie Norwegii znajduje się ich dziewięć: 

 1. Obwód głosowania nr 162, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
  Oslo, Ambasada RP, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo;
   
 2. Obwód głosowania nr 163, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
  Oslo, Ambasada RP – Wydział Konsularny, Drammensveien 171, 0277 Oslo;
   
 3. Obwód głosowania nr 164, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
  Oslo, Ambasada RP – Willa Uranienborg, Uranienborg Terrasse 11, 0351 Oslo;
   
 4. Obwód głosowania nr 165, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
  Bergen, St. Paul skole (Szkoła Katolicka Św. Pawła), Christies gate 16, 5015 Bergen;
   
 5. Obwód głosowania nr 166, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
  Drammen, St. Laurentius Kirke (Parafia Św. Wawrzyńca), Cappelens gate 1, 3016 Drammen;
   
 6. Obwód głosowania nr 167, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
  Fredrikstad, Fredrikstad Sjømannsforening, Ridehusgata 20, 1606 Fredrikstad;
   
 7. Obwód głosowania nr 168, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
  Stavanger, St. Svithuns Katolske Kirke (Parafia Katolicka Św. Svithuna), St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger;
   
 8. Obwód głosowania nr 169, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
  Tromsø, Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø;
 9. Obwód głosowania nr 170, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
       Trondheim, St. Olav Kirke (Katolicka Parafia Św. Olafa), 
       Schirmers gate 1, 7012 Trondheim;
Od dziś można rejestrować się w spisie wyborców
Od dziś można rejestrować się w spisie wyborców adobestock/licencjastandardowa

Kto może głosować?

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej swój głos mogą oddać obywatele, którzy:  
 1. najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat
 2. nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 3. nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu
 4. nie zostali pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 5. posiadają ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty
 6. zostali wpisani do spisu wyborców.

Rejestracja w spisie wyborców

Osoby, które chcą oddać swój głos w tegorocznych wyborach, muszą zarejestrować się elektronicznie w spisie wyborców za pośrednictwem strony: ewybory.msz.gov.pl

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców

Można także, za pomocą formularza zgłoszeniowego, rejestrować się osobiście w Konsulacie, choć MSZ i pracownicy polskich placówek dyplomatycznych proszą Polaków o rejestrowanie się w spisie wyborczym przede wszystkim za pomocą elektronicznego systemu.  

Rejestracja w spisie wyborczym trwa do 10 października 2019 włącznie. 

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej:
1) e-mailowo, na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl
2) pisemnie, na adres:
KONSULATAVDELINGEN
Republikken Polens Ambassade
Drammensveien 171, 0277 Oslo
PO Box 4091 AMB
0244 Oslo
3) faksem, nr faksu: +47 24110878

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.). Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram