Karta podatkowa w Norwegii na 2023

Zamów
Reklama

Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu
Polacy w Norwegii

Utrata polskich dokumentów w Norwegii. Podpowiadamy, co robić

Natalia Szitenhelm-Smeja

26 stycznia 2022 14:45

Udostępnij
na Facebooku
Utrata polskich dokumentów w Norwegii. Podpowiadamy, co robić

Zagubienie w Norwegii dowodu osobistego czy paszportu należy zgłosić na policję. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/Pio Si

Zaginął dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport? Utracie dokumentów tożsamości towarzyszy stres, tym większy, jeśli stracimy je za granicą. Dlatego wyjaśniamy, co w takiej sytuacji należy zrobić i gdzie się zgłosić.

Zgłoś utratę dokumentów na policji

Wydział Konsularny zaleca, by niezwłocznie zgłosić zagubienie/kradzież dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego) policji norweskiej, a potwierdzenie dokonania takiego zgłoszenia zachować, na wypadek gdyby osoba trzecia posłużyła się utraconym dokumentem. Z potwierdzeniem należy udać się do konsulatu, by dopełnić formalności i procedur, które różnią się w zależności od tego, jaki dokument zgubiliśmy.

Dowód osobisty

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego za granicą należy zgłosić niezwłocznie w urzędzie konsularnym RP.  Wydział Konsularny informuje, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego liczba wizyt musiała zostać nieznacznie ograniczona w stosunku do liczby sprzed pandemii koronawirusa. W przypadku zgłoszenia w tej sprawie nie trzeba wcześniej umawiać się na spotkanie w konsulacie

Zgłoszenia utraty dowodu można także dokonać poprzez profil zaufany.

Jeśli dana osoba posiada konto w polskim banku, zaleca się, by zgłosiła utratę dowodu osobistego także tam.

Lista banków komercyjnych, które przyjmują zgłoszenia od osób niebędących ich klientami:

- Bank Pocztowy SA
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA
- BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Credit Agricole Bank Polska S.A.
- Deutsche Bank PBC SA
- Plus Bank SA
- Krakowski Bank Spółdzielczy
- PKO BP SA
- Santander Bank Polska
- Santander Consumer Bank SA
- SGB-Bank S.A.
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Getin Bank

W przypadku osobistej wizyty w urzędzie konsularnym należy posiadać wypełnione zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do pobrania tutaj). Zgłoszenia można także dokonać przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo szczególne (pełnomocnictwo notarialne posiadacza dowodu osobistego do dokonania zastrzeżenia tego dokumentu).
Oprócz wypełnionego formularza, należy przedłożyć także dowód osobisty (jeśli zgłasza się jego uszkodzenie), inny dokument tożsamości (lub jego kopię poświadczoną notarialnie), na przykład: paszport, potwierdzenie zgłoszenia utraty/kradzieży dokumentu na policji. W przypadku zgłoszenia dokonywanego przez pełnomocnika: musi on przedstawić oryginał pełnomocnictwa szczególnego (pełnomocnictwo notarialne posiadacza dokumentu do dokonania zastrzeżenie dowodu osobistego).

W przypadku odnalezienia dokumentu uprzednio zgłoszonego jako utracony/zgubiony/skradziony, należy go niezwłocznie zwrócić do najbliższego konsulatu RP (w Polsce do najbliższego urzędu paszportowego, urzędu gminy lub miasta) i nie należy posługiwać się nim.

Jeśli dana osoba zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w urzędzie konsularnym, otrzyma tam potwierdzające ten fakt zaświadczenie. Jeżeli wysyła wypełniony formularz pocztą/kurierem lub faksem, musi zaznaczyć w nim, czy chce otrzymać takie zaświadczenie. Jeśli tak, i ma ono zostać wysłane pocztą, należy uiścić opłatę za wysyłkę dokumentu.

Konsulat informuje, że zaświadczenie jest ważne maksymalnie 2 miesiące do czasu wydania nowego dowodu osobistego.
Zgłoszenie utraty dowodu jest bezpłatne.

Zgłoszenie utraty dowodu jest bezpłatne.Źródło: stock.adobe.com/standardowa/Tomasz Warszewski

Wydział Konsularny
Oslo, Drammensveien 171 - blisko stacji kolejowej Skøyen

adres do korespondencji:
Konsulatavdelingen, Republikken Polens Ambassade, Drammensveien 171, 0277 Oslo, PO Box 4091 AMB, 0244 Oslo

kontakt telefoniczny:
+47 24 110 877: poniedziałek, wtorek, czwartek: 13:30- 16:00; środa: 9:30-12:00;
piątek: 12:30-15:00

Konsul nie wydaje dowodów

Konsul nie wydaje i nie pośredniczy w wydawaniu dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

Fakt utraty dokumentów należy zgłaszać wyłącznie w Wydziale Konsularnym, nie w Ambasadzie. Konsul honorowy także nie przyjmuje zgłoszeń dot. utraty dokumentów.

Utrata paszportu

W przypadku utraty paszportu formalności należy dopełnić osobiście w konsulacie. Jak informuje rządowy serwis gov.pl, na spotkanie nie trzeba się wcześniej umawiać. Konsul przyjmie zawiadomienie o utracie paszportu lub paszportu tymczasowego po wypełnieniu przez daną osobę formularza, który jest dostępny na miejscu. Urzędnik, po złożeniu przez daną osobę zawiadomienia, wprowadzi do centralnej ewidencji paszportowej informację o utracie ważności paszportu/paszportu tymczasowego.

Jeżeli odnajdziesz swój dokument paszportowy, zgłoszony wcześniej jako utracony, nie możesz już się nim posługiwać lub wycofać zawiadomienia o utracie. Odnaleziony paszport lub paszport tymczasowy należy zwrócić właściwemu miejscowo organowi paszportowemu (wojewodzie w Polsce, konsulowi za granicą). Nie można otrzymać go z powrotem. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy masz już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też nie występowałeś o wydanie nowego dokumentu.

Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować poważne konsekwencje i utrudnienia.~gov.pl

Wniosek o wydanie paszportu

Umawiać na wizytę za to trzeba się już przy składaniu wniosku o wydanie paszportu biometrycznego. Wizytę można zarejestrować za pośrednictwem platformy e-konsulat.

Do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć:

- Wypełniony wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, który otrzymasz w konsulacie lub pobierzesz ze strony internetowej urzędu konsularnego.
- Kolorową fotografię
- Jeśli twoje nazwisko zostało zmienione w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.
- Jeśli nie masz numeru PESEL – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.
- Jeśli nie masz numeru PESEL i zawarłeś związek małżeński – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Dokument ten muszą złożyć kobiety i mężczyźni – bez względu na to, czy nastąpiła zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie.
- Dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi w opłacie za wydanie paszportu (na przykład legitymacja studencka).

Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych w sprawie dokumentach lub danych zawartych w dostępnych konsulowi ewidencjach i rejestrach nie można ustalić twojej tożsamości i obywatelstwa lub dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np.:

- odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia,
- odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa,
- decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego,
- ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości.

Przy składaniu wniosku trzeba mieć ze sobą obecnie posiadany paszport (lub paszport tymczasowy), nawet jeśli jest już nieważny.
Opłata za wydanie paszportu dla osoby dorosłej od stycznia 2022 roku wynosi 1 099 NOK. Opłaty (gotówką) przyjmowane są w kasie urzędu podczas składania wniosku.

Nie wszyscy muszą jednak płacić pełną kwotę. Można skorzystać z 50 proc. ulgi i zapłacić 550 NOK, jeśli:
- jest się uczniem lub studentem/kombatantem/emerytem/rencistą/osobą niepełnosprawną
- na utrzymaniu małżonka będącego emerytem/rencistą/osobą niepełnosprawną
- przebywa się w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym
- otrzymuje się stały zasiłek z pomocy społecznej
- jest się członkiem rodziny wielodzietnej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

By skorzystać ze zniżki, w momencie składania wniosku należy mieć dokument potwierdzający uprawnienie do niej.
Na wizytę dot. zgłoszenia utraty paszportu nie trzeba się umawiać, jednak na złożenie wniosku o jego wydanie już tak.

Na wizytę dot. zgłoszenia utraty paszportu nie trzeba się umawiać, jednak na złożenie wniosku o jego wydanie już tak.Źródło: adobestock/licencja standardowa/Tomasz Warszewski

Podczas składania wniosku pracownik konsulatu poda przewidywany termin odbioru paszportu. Otrzyma się również pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. Na nim znajdzie się numer danego wniosku paszportowego, dzięki czemu status realizacji można sprawdzić online (>>tutaj).

Paszport odbiera się osobiście w konsulacie, w którym składało się wniosek. W dniu odbioru nowego dokumentu trzeba przynieść poprzedni paszport (albo paszport tymczasowy) - dotychczasowy dokument paszportowy zostanie anulowany, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy, i zwrócony.

Nie zawsze jednak konieczna będzie osobista wizyta w urzędzie. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Tę kwestię należy już jednak omówić w momencie składania wniosku.

Pamiętaj, że będziesz musiał złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępni urząd konsularny), a także pokryć koszt przesyłki. ~gov.pl

Paszport tymczasowy

W przypadku konieczności uzyskania w Norwegii dokumentu tożsamości (np. w sytuacji podróży do Polski), należy osobiście złożyć w konsulacie wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do miejsca zamieszkania. Na wizytę należy umówić się za pośrednictwem platformy e-konsulat.

Do wniosku o wydanie paszportu tymczasowego należy dołączyć:

- Wypełniony wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, który otrzymasz w konsulacie lub pobierzesz ze strony internetowej urzędu konsularnego.
- Kolorową fotografię
- Jeśli twoje nazwisko zostało zmienione w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.
- Jeśli nie masz numeru PESEL – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.
- Jeśli nie masz numeru PESEL i zawarłeś związek małżeński – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Dokument ten muszą złożyć kobiety i mężczyźni – bez względu na to, czy nastąpiła zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie.

Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych w sprawie dokumentach lub danych zawartych w dostępnych konsulowi ewidencjach i rejestrach nie można ustalić twojej tożsamości i obywatelstwa lub dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np.:

- odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia,
- odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa,
- decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego,
- ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego od stycznia 2022 roku wynosi wynosi 150 NOK. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego w innym celu niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego (np. na powrót do kraju) od stycznia 2022 roku wynosi wynosi 400 NOK.

Opłaty (gotówką) przyjmowane są w kasie urzędu w momencie składania wniosku.
Paszport tymczasowy odbiera się osobiście w urzędzie, w którym składało się wniosek.

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Niestety, polski konsulat nie pomoże, jeśli chodzi o przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utraty prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. W tych przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z organem, który wydał prawo jazdy w Polsce, zaś wszelkie formalności, jak zastrzeżenie lub ubieganie się o nowy dokument, należy załatwić na odległość.
Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram