Wskazana szczególnie dla niektórych bywalców owego forum

Wszechmocny Boże , proszę wejrzyj łaskawym okiem na te pokolenia, które mnie zrodziły. Wybacz im wszelkie zło, które świadomie lub nieświadomie czyniły. Ześlij na nich tych żyjących i nieżyjących, światło łaski i oświecenia. Odpuść im ich winy i zdejmij ból i cierpienie z serc. Uzdrów ich, poprzez moją siłę miłości , wiary i nadziei. Spraw, by ich Dusze stały się czyste i wolne, tak jak były czyste w chwili stworzenia. Naucz ich przebaczenia, by nie niosły w sobie żalu, gniewu i nienawiści. Okaż im swoje miłosierdzie i uzdrawiaj na wieki…

O Wszechmocny Boże, mocą swojej bezgranicznej miłości zdejmij klątwę ze mnie i wszystkich pokoleń przede mną. Oczyszczaj i uzdrawiaj mnie i przodków z wszelkiego zła, które było czynione przez nas lub nałożone przez innych. Niechaj światłość Boga będzie z tymi co odeszli, a droga prawdy przed tymi, którzy żyją. Boże wszechmocny, ufam Ci i powierzam siebie, swoich przodków i potomków. Niech się dzieje wola Twoja, a nie moja …. Amen

p.s. przed zmówieniem modlitwy zapal biała świeczkę i wycisz się przez kilka minut, aż poczujesz w sobie ciszę…