Biznes i gospodarka

Optymizm w Ministerstwie Finansów: „90 proc. gospodarki z nawiązką odrobiło straty”

Emil Bogumił

03 maja 2021 16:00

Udostępnij
na Facebooku

Norweska gospodarka wyszła już z kryzysu wywołanego pandemią. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweski rząd opublikował opracowanie założeń budżetowych na 2022 rok. Dokument zakłada możliwość realizacji trzech scenariuszy: optymistycznego, wypośrodkowanego oraz negatywnego. Wszystkie kończą się jednakowo – wzrostem gospodarczym.
Reklama
Ministerstwo Finansów zakłada, że rosnąca liczba osób zaszczepionych połączona ze stopniową liberalizacją obostrzeń, przyniosą skutki w postaci wzrostu gospodarczego. Będzie to możliwe dzięki przywróceniu tradycyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. – Wzrost gospodarczy zależy w dużej mierze od tempa szczepienia Norwegów i usuwania restrykcji – czytamy w rządowym komunikacie opublikowanym w połowie marca.

Rządzący zwracają uwagę, że tej wiosny przedsiębiorcy lepiej radzą sobie z lockdownem. Poprawie sytuacji mają służyć mniej inwazyjne środki kontroli oraz świadomość pracodawców, którzy nauczyli się funkcjonować w pandemii.

Norweska gospodarka odrabia straty

Jak komentują obecną sytuację rządzący, biznes i przemysł odnoszą obecnie korzyści z wyższych cen ropy i zwiększonego popytu z zagranicy. 90 proc. norweskiej gospodarki z nawiązką odrobiło straty wywołane pandemią. Aktywność w wielu sektorach była o około jeden proc. wyższa niż w lutym 2020 roku. – Branże usługowe, które mocno ucierpiały w wyniku kryzysu, w tym kultura i rozrywka oraz hotelarstwo i gastronomia, stanowią 10 proc. norweskiej gospodarki, a aktywność w tych branżach była o 28 proc. niższa niż przed pandemią w styczniu. [...] Przedsiębiorstwa z tego sektora odpowiadają za jedną szóstą całkowitego zatrudnienia w Norwegii – precyzują sytuację eksperci Ministerstwa Finansów.
W Norwegii poprawia się sytuacja na rynku pracy. Liczba bezrobotnych wciąż jest jednak wyższa niż przed pandemią.

W Norwegii poprawia się sytuacja na rynku pracy. Liczba bezrobotnych wciąż jest jednak wyższa niż przed pandemią. Fot. Fotolia

Scenariusze wzrostu PKB gospodarki kontynentalnej

Norweski rząd przygotował trzy scenariusze wzrostu PKB gospodarki kontynentalnej, czyli nieuwzględniającej przemysłu naftowego. W najbardziej optymistycznym scenariuszu znaczna część ożywienia nastąpi pod koniec pierwszej połowy 2021 roku. Daje to wzrost o 3,5 proc. w 2022 r. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu wzrost gospodarczy jest opóźniony, ale gdy nadejdzie, będzie szybki i zapewni wzrost PKB na kontynencie o 5,25 proc. w 2022 roku.
Wykres ilustrujący schemat wzrostu PKB Norwegii.

Wykres ilustrujący schemat wzrostu PKB Norwegii. Fot. regjeringen.no

Ministerstwo Finansów zakłada, że wzrost PKB w 2021 roku wyniesie od 0,5 do 4,5 proc. O jego tempie i wysokości zadecyduje w ostateczności decyzja Rady Ministrów, dotycząca liberalizacji obostrzeń. 2022 rok ma przynieść stabilniejszą sytuację ekonomiczną i wzrost wynoszący co najmniej 3,4 proc.

Komunikat rządu
Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram