Rozlicz podatek za 2022

Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu
Aktualności

Religia w odwrocie. W życiu kościołów i grup wyznaniowych uczestniczy mniej niż połowa Norwegów

Emil Bogumił

15 stycznia 2023 09:00

Udostępnij
na Facebooku
Religia w odwrocie. W życiu kościołów i grup wyznaniowych uczestniczy mniej niż połowa Norwegów

Na zdjęciu: kościół we wsi Dombås (gmina Dovre). Fot. Phylala, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

W kraju fiordów utrzymuje się spadek liczby osób, które deklarują przynależność do religii lub grupy wyznaniowej. W ciągu pięciu lat odsetek ludności, która jest członkiem Kościoła Norwegii, spadła o 6,4 punktu procentowego.
W 2021 roku Kościół Norwegii posiadał 3 526 133 wiernych, wynika z danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB). W ciągu ostatnich pięciu lat odeszło od niego 231 937 osób. W ostatnich latach ze spisu narodowego wyznania kraju fiordów wyrejestrowało się kolejno:

 • 2021 – 14 852 osób,
 • 2020 – 12 653 osób,
 • 2019 – 19 037 osób. 

Rekordowa liczba osób opuściła Kościół Norwegii w 2016 roku. Wyznanie straciło wówczas 41 024 wiernych. Jak wynika ze statystyk SSB, członkami wspólnoty pozostaje 64,9 proc. populacji.

Il. MojaNorwegia.pl

Trwa sekularyzacja Norwegii

W  kraju fiordów od wielu lat postępuje proces sekularyzacji, czyli ograniczenia roli religii i grup wyznaniowych w społeczeństwie. Według ostatnich badań, opublikowanych w 2020 roku, przynależność do kościoła lub innych podobnych organizacji deklaruje 47 proc. mieszkańców Norwegii powyżej 16 roku życia. W grupach wiekowych 16-24 i 25-44 odsetek wynosi 40 proc. Wzrasta wraz z wiekiem Norwegów:

 • 50 proc. – grupa wiekowa 45-66,
 • 59 proc. – grupa wiekowa 67 i więcej.

Odejście od instytucji kościoła i innych form wyznaniowych widoczne jest jednak w całym społeczeństwie. W 2011 roku odsetek seniorów deklarujących wsparcie religii lub grupy wyznaniowej wynosił 72 proc.
Liczba osób wierzących w Norwegii.

Liczba osób wierzących w Norwegii.Il. SSB

Wierzący nie tylko w Kościele Norwegii

Kilkaset tysięcy mieszkańców kraju fiordów deklaruje przynależność do innej religii lub grupy wyznaniowej. Największą grupę stanowią chrześcijanie:

 • katolicyzm – 165 254,
 • zielonoświątkowcy – 28 544,
 • prawosławni – 28 544.

Powyżej 10 tys. wiernych należy również do Wolnego Kościoła, Szwedzkiego Kościoła w Norwegii, Świadków Jehowych, Stowarzyszenia Misyjnego, Kościoła Baptystów oraz Kościoła Metodystów.
Po wyznaniach chrześcijańskich, największą grupę Norwegów stanowią muzułmanie. W 2022 roku ich liczba wzrosła o 6 484 i wynosi 176 089 osób. Najwięcej nowych deklaracji odnotowały towarzystwa filozoficzne – 9 547 osób. Do organizacji niereligijnych, ale odwołujących się do moralności i postępowania etycznego należy 106 807 mieszkańców Norwegii. W kraju fiordów obecni są także:

 • buddyści – 21 996 osób,
 • hindusi – 12 640 osób,
 • sikhowie – 4 318 osób,
 • bahaici – 1062 osoby,
 • żydzi – 741 osób.

il. MojaNorwegia.pl

Według statystyk SSB, najliczniejszą grupę Norwegów stanowią chrześcijanie. Do Kościoła Norwegii i innych wyznań należy blisko 71,5 proc. mieszkańców kraju fiordów. Około 3,2 proc. to muzułmanie. Dane Biura nie stanowią jednak dokładnego odzwierciedlenia rzeczywistości. Pomimo wysokiego wskaźnika wiernych, większość mieszkańców kraju fiordów deklaruje odejście od instytucji religijnych. Część z nich może określać się jako ateiści lub agnostycy, nie korzystając jednocześnie z możliwości wyrejestrowania ze spisu członków danej wspólnoty.

Źródła: SSB, MojaNorwegia.pl
Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok