kr

Kredyt bankowy w Norwegii

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr.

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr.

Rozporządzenie o lekarzu pierwszego kontaktu daje prawo wszystkim mieszkańcom Norwegii do posiadania lekarza ogólnego jako swojego lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu ma obowiązek jako pierwszych przyjmować pacjentów z własnej listy.

Uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Jeśli nie chcesz w nim uczestniczyć, musisz znaleźć lekarza ogólnego na własną rękę. Jeśli nie uczestniczysz w systemie lekarza pierwszego kontaktu, wówczas musisz płacić wyższy udział własny, gdy odwiedzasz takiego lekarza.


Sam możesz sobie poszukać i zmienić lekarza pierwszego kontaktu

Za pomocą usługi MinFastlege (Mój lekarz pierwszego kontaktu) możesz:

 • dowiedzieć się, kim jest twój lekarz pierwszego kontaktu

 • znaleźć adres i numer lekarza pierwszego kontaktu

 • zmienić lekarza pierwszego kontaktu

 • wstąpić do lub wystąpić z systemu lekarza pierwszego kontaktu

 • szukać lekarza pierwszego kontaktu, biorąc pod uwagę różnorodne kryteria

 • zobaczyć, ile razy możesz jeszcze zmieniać lekarza pierwszego kontaktu

 • sprawdzić, kto był twoim poprzednim lekarzem pierwszego kontaktu

Możesz zastrzec, by Twój numer personalny (fødselsnummer) nie mógł być używany w przesyłaniu informacji na temat lekarza pierwszego kontaktu internetem. W takim wypadku skontaktuj się z NAV Helsetjenesteforvaltning (Wydział Administracji Usług Medycznych Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej) telefonicznie pod numerem telefonu 810 59 500.

Jeśli nie masz możliwości zmiany lekarza pierwszego kontaktu przez internet:

 • Zadzwoń do NAV Helsetjenesteforvaltning (Wydział Administracji Usług Medycznych Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej) pod numer telefonu 810 59 500.

 • Jeśli dzwonisz z innego województwa (fylke) niż to, w którym jesteś zameldowany, musisz podać kod pocztowy tej gminy, w której jesteś zameldowany. Miej przygotowany swój numer personalny (11 cyfr) w momencie, gdy będziesz dzwonić.

Zmiana lekarza obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca po jej zarejestrowaniu. Otrzymasz list z informacją, że został ci przydzielony nowy lekarz pierwszego kontaktu.

Zasady podczas zmiany lekarza pierwszego kontaktu

Możesz zmienić lekarza pierwszego kontaktu dwa razy w roku. Ponadto możesz zmienić lekarza, jeśli się przeprowadzasz lub jeśli twój lekarz kończy praktykę lub redukuje listę pacjentów.

Możesz swobodnie wybierać lekarza spośród tych, którzy mają wolne miejsca na liście. Zaktualizowaną listę lekarzy pierwszego kontaktu znajdziesz na stronie MinFastlege. Nie jest możliwe zapisanie się na listę pacjentów oczekujących u lekarza, który ma już komplet pacjentów.

Niektóre grupy maja jednakże prawo do znalezienia się na liście, choć jest ona już pełna. Dotyczy to:

 • dzieci poniżej 16. roku życia, których rodzice/osoby sprawujące nad nimi nadzór figurują na liście

 • mieszkańcy, którzy ponownie wprowadzają się do swojej gminy w ciągu trzech lat i chcą mieć tego samego lekarza pierwszego kontaktu, co wcześniej

Możesz wybrać lekarza pierwszego kontaktu w innej gminie niż mieszkasz.

Przeniesienie karty pacjenta od poprzedniego lekarza pierwszego kontaktu do nowego lekarza nie dzieje się automatycznie.

Jeśli chcesz, by twoja karta pacjenta została przeniesiona do nowego lekarza pierwszego kontaktu, musisz zapłacić pewną kwotę swojemu poprzedniemu lekarzowi.

Tej kwoty nie można nanosić na kartę wkładu własnego. Trzeba ją zapłacić niezależnie od tego, czy posiada się legitymację do bezpłatnego korzystania z usług medycznych.

Możliwość składania skargi

Rozporządzenie o lekarzu pierwszego kontaktu nadzorują gminy, ale administruje NAV (Urząd pracy i polityki społecznej). Rozporządzenie daje ci prawo do posiadania lekarza pierwszego kontaktu, ale nie daje prawa do posiadania konkretnego lekarza pierwszego kontaktu.

Gmina poprzez rozporządzenie o lekarzu pierwszego kontaktu ma zapewnić, że znajdzie się wolne miejsce na listach lekarzy pierwszego kontaktu w gminie lub we współpracujących z nią gminach. Jeśli gmina nie da ci dostępu do lekarza pierwszego kontaktu, wówczas możesz złożyć skargę do gminy.

Sytuacja, w której nie otrzymasz tego lekarza, którego byś sobie życzył, i w której stracisz dotychczas posiadanego lekarza, nie jest objęta możliwością wniesienia skargi. Jeśli chcesz mieć lekarza, który akurat ma pełną listę pacjentów, wówczas musisz poczekać na zwolnienie się miejsca na liście.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania w rejestrze ludności

Po zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania w rejestrze ludności otrzymasz list od NAV, w którym poinformują cię o prawie do wyboru nowego lekarza pierwszego kontaktu. Wniosek dot. zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania możesz znaleźć na stronach internetowych skatteetaten (urzędu podatkowego).

W jaki sposób mogę wstąpić do lub wystąpić z systemu lekarza pierwszego kontaktu?

Możesz zrobić to samemu przez wejście na stronę internetową MinFastlege (Mój lekarz pierwszego kontaktu).

Możesz także zadzwonić do NAV Helsetjenesteforvaltning (Wydział Administracji Usług Medycznych Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej) pod numer 810 59 500.

 

Transport do lekarza pierwszego kontaktu

Transport do lekarza pierwszego kontaktu jest pokrywany tylko do lekarza pierwszego kontaktu praktykującego na terenie gminy, w której mieszkasz. Jeśli z powodów zdrowotnych nie możesz dostać się do swego lekarza za pomocą samochodu lub środków komunikacji miejskiej, wówczas zostanie ci załatwiony transport zastępczy. Twój lekarz oceni, czy zachodzi taka potrzeba i ewentualnie ją zgłosi.

Więcej na temat transportu pacjentów możesz przeczytać na: www.pasienttransport.no


Źródło: www.nav.no

Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram