Renta Zdrowotna (Uføretrygd)

Jeżeli nie jesteś w stanie pracować z powodu długotrwałej choroby lub urazu ciała, możesz zawnioskować o rentę zdrowotną w Norwegii, która zastąpi Ci dochód.
Aby móc pobierać rentę zdrowotną w Norwegii:
 • trzeba mieć od 18 do 67 lat,
 • trzeba być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii (medlem av folketrygden) przez co najmniej 3 lata przed zachorowaniem/doznaniem uszkodzenia ciała,
 • choroba lub uszkodzenie ciała musi być głównym powodem, dla którego praca jest niemożliwa,
 • należy poddać się leczeniu i mieć stałą opiekę medyczną,
 • należy zorientować się o możliwościach powrotu na rynek pracy,
 • wysokość dochodu musi zostać zmniejszona o co najmniej 50% z powodu choroby lub uszkodzenia ciała.


Ważne: Renta zdrowotna jest świadczeniem opodatkowanym, z którego należy się rozliczyć w rozliczeniu podatkowym. Pamiętaj o zamówieniu karty podatkowej na każdy rok, w którym pobierać będziesz to świadczenie.Dodatkowe świadczenia:
 • Jeżeli utrzymujesz niepełnoletnie dziecko, to możesz ubiegać się o dodatek na dziecko (barnetillegg).
 • Jeżeli Twój małżonek nie żyje, to możesz ubiegać się o dodatek dla wdowy/wdowca (gjenlevendetillegg).
 • Jeżeli przebywasz na rencie zdrowotnej w stawce procentowej od 50%, to możesz ubiegać się o honnørkort, czyli kartę, która uprawnia Cię do kupowania tańszych biletów.
 • Jeżeli pobierasz rentę zdrowotną istnieje możliwość, że kredyt studencki zostanie całkowicie lub częściowo umorzony.
 • Jeżeli chcesz mieć prawo do wcześniejszej emerytury (Avtalefestet pensjon – AFP) to nie możesz pobierać zasiłku rodzinnego po 62 roku życia.
MojaNorwegia.pl