Wypadek przy pracy i choroba zawodowa

Każdemu pracownikowi, który doznał obrażeń w wypadku przy pracy w Norwegii może przysługiwać prawo do odszkodowania od ubezpieczyciela pracodawcy.
Odszkodowanie może pokrywać:
  • Utratę dochodu – czyli kwotę, której nie zarobiłeś na skutek wypadku. Za utracony dochód liczą się m.in. dodatki do wynagrodzenia, jakie dostawałeś przed wypadkiem, np. premie, wynagrodzenia za nadgodziny, których nie pokrył wypłacany po wypadku zasiłek chorobowy (sykepenger).
  • Wydatki związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu – koszty, jakie poniosłeś lub w przyszłości będziesz musiał ponosić na skutek uszkodzenia ciała.


Jeśli trwały uszczerbek na zdrowiu przekroczy 15% oprócz zadośćuczynienia od ubezpieczyciela, możesz otrzymać także odszkodowanie od NAV.

W celu wstępnej oceny sprawy wymagane są m.in. informacje:
  • Czy wypadek był zgłoszony i uznany przez NAV jako wypadek przy pracy (yrkesskade) lub choroba zawodowa (yrkessykdom). Szkodę należy zgłosić najszybciej jak to możliwe, najpóźniej rok po wypadku/stwierdzeniu objawów choroby.
  • Informacje na temat długości pobytu na zwolnieniu lekarskim oraz dalszego leczenia i powrotu do aktywności zawodowej po wypadku.
  • Dokładny opis wypadku oraz obrażeń

Odszkodowanie można również otrzymać w przypadku udokumentowanej choroby zawodowej. Za chorobę zawodową w Norwegii uznaje się chorobę spowodowaną działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, objętą norweskimi przepisami dot. chorób zawodowych (forskrifter om yrkesskade).
Sprawy związane z odszkodowaniami rozpatrywane są we współpracy z kancelarią adwokacką z Oslo, która ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa odszkodowawczego.
Więcej informacji oraz wniosek o bezpłatną opinie w sprawie znajdziesz poniżej.


MojaNorwegia.pl