Program stypendialny im. generała Władysława Andersa

Powrót
Program stypendialny im. generała Władysława Andersa

Program stypendialny im. generała Władysława Andersa


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia. Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00.

Celem Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa jest umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia (nieposiadającej polskiego obywatelstwa) odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się także do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. Program oferuje stypendium umożliwiające młodzieży polskiego pochodzenia podjęcie od roku akademickiego 2020/2021 studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia w polskich uczelniach. Studia w Polsce mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym na warunkach stypendialnych.

Program stypendialny im. gen. Wł. Andersa od lat jest rozpoznawalny w środowiskach polonijnych, gdzie ugruntował swoją pozycję i corocznie przyciąga rzeszę kandydatów. Od 2020 roku Agencja rozszerza jego zakres geograficzny, umożliwiając kandydatom polskiego pochodzenia z całego świata otrzymanie stypendium na odbycie studiów w Polsce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, jak również sugestiom płynącym z polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, w bieżącym roku planujemy przeprowadzenie egzaminów kwalifikujących dla osób ubiegających się o stypendium na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie w okresie od maja do lipca 2020 roku. Ocenę wniosków w Programie planujemy zakończyć do połowy lipca bieżącego roku.

Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie internetowej NAWA.

Dla kogo przeznaczony jest program?

• osobom posiadającym Kartę Polaka lub decyzję o jej przyznaniu, lub mającym udokumentowane polskie pochodzenie (polską narodowość)
• planującym rozpocząć studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie bądź studia drugiego stopnia

Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych

Kategoria

Wydarzenia kulturalne

Data

2020-01-28 2020-03-16

Lokalizacja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Warszawa
Polna 40

Bliżej nas