kr

Kredyt bankowy w Norwegii

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr.

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr.

2

Zadaniem zasiłku rodzicielskiego jest zapewnienie rodzicom dochodu w związku z narodzinami dziecka.

Kto może otrzymać zasiłek rodzicielski

Możesz otrzymać zasiłek rodzicielski, jeśli w przeciagu minimum sześciu z dziesięciu ostatnich miesięcy przed rozpoczęciem okresu, za który ma być przyznany zasiłek, miałaś dochód, od którego odprowadzono składki emerytalne.Dochód w skali rocznej musi wynosić przynajmniej połowę kwoty zasadniczej (G- grunnbeløp) ustalonej przez zakład Ubezpieczeń Społecznych (Folketrygden). Równorzędne z czasem pracy są okresy w których pobierano:

  • chorobowe (sykepenger)

  • zasiłek rodzicielski przy porodzie lub adopcji (foreldrepenger ved fødsel og adopsjon)

  • zasiłek ciążowy (svangerskapspenger)

  • zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger under arbeidsledighet)

Również inne sytuacje mogą zostać zrównane ze zwykłą pracą zarobkową. Np.:

  • wynagrodzenie od pracodawcy podczas nauki

  • zasiłek przejściowy dla bezrobotnych urzędników państwowych (ventelønn)

  • służba wojskowa lub zastępcza służba cywilna

Okresy, podczas których pobierany był zasiłek rehabilitacyjny (rehabiliteringspenger) lub przystosowawczy dla niepełnosprawnych(attføringspenger) nie są liczone.

Prawidłowe podanie = szybsza odpowiedź

Podanie o zasiłek rodzicielski należy składać w formie pisemnej. Dotyczy to również sytuacji, kiedy pracodawca wypłaca pełną pensję w okresie, na który przysługuje zasiłek. Podanie składa się na formularzu „ Prawo do świadczenia przy porodzie i adopcji” („Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon”)- NAV 14-05.05

Aby Urząd Pracy i Spraw Socjalnych (NAV) mógł wyliczyć jakie świadczenia Ci przysługują, pracodwaca musi dodatkowo wypełnić formularz „Informacja o dochodach i podatkach pracownika” („Inntekts- og skatteopplysninger for arbeidstaker”)- NAV 08-30.01.

Jeżeli pracodawca wypłaca pełne wynagrodzenie w okresie urlopu rodzicielskiego, zaznaczenie tego na formularzu „Informacji o dochodach i podatkach” traktuje się jako wystąpienie o zadośćuczynienie/zwrot tych kosztów z funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Aby pracodawca mógł otrzymać zwrot pieniędzy, pracobiorca musi wystąpić z własnym podaniem o zasiłek rodzicielski.

Nie przyznaje się świadczeń z okresem spłaty dłuższym niż trzy miesiące wstecz od momentu złożenia podnia. Jeśli złoży sie podanie później, świadczenia będą odpowiednio zredukowane.

Podanie należy przesłać do lokalnego biura Urzędu Pracy i Spraw Socjalnych (NAV) w miejscu zamieszkania.

Jak długo można otrzymywać zasiłek rodzicielski?

Okres wypłacania zasiłku wynosi w przypadku zasiłku rodzicielskiego 44 tygodnie z pełną kwotą zasiłku lub 54 tygodnie z 80% pełnej kwoty. Wybór, którego dokonuje się na początku okresu wypłacania zasiłku, obowiązuje przez cały ten okres i jest wiążący dla obojga rodziców. Jeden tydzień to pięć dni zasiłkowych. Nie wypłaca się zasiłku za soboty i niedziele.

Należy być świadomym tego, że kwota całkowita (za cały okres) wypłaconego zasiłku przy opcji 80% jest nizsza niż to, co byłoby wypłacone przy opcji 100% pokrycia.

Okres wypłaty zasiłku można przesunąć, ze względu na prawnie należny urlop lub jeśli Ty lub dziecko przebywacie w szpitalu/placówce medycznej albo jeśli pracujesz na pełny etat (100% etetu).

Nie wypłaca się zasiłku rodzicielskiego po ukończeniu przez dziecko trzech lat. Zobacz -> możliwości elastycznej wypłaty zasiłku rodzicielskiego.

Trzy tygodnie przed i sześć tygodni po porodzie jest zarezerwowanych dla matki. Sześć tygodni jest zarezerwowanych dla ojca dziecka (urlop ojcowski- fedrekvoten). Reszta okresu wypłat zasiłku może zostać podzielona pomiędzy rodziców. Zobacz -> Okres wypłaty zasiłku w przypadku zasiłku rodzicielskiego.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Nie nalicza się zasiłku od tej części dochodu, która sześciokrotnie przekracza kwotę zasadniczą ustaloną przez zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku pracowników najemnych z reguły wylicza się wysokość zasiłku rodzicielskiego według dochodu jaki orzymałby dany rodzic idąc na urlop (permisjon). Jednak lokalny Urząd (NAV) dokona indywidualnej oceny w każdym pojedynczym przypadku.

Przez pierwsze 12 tygodni pobierania zasiłku rodzicielskiego masz prawo do dodatku urlopowego (feriepenger- część pensji, na którą składają się pieniądze wypłacane na urlop). Jeśli wybrano opcję 80% świadczenia, otrzymasz dodatek urlopowy za pierwsze 15 tygodni. Jeśli oboje rodzice pobrali zasiłek rodzicielski w ciągu pierwszych tygodni (po porodzie), dodatek urlopowy będzie podzielony pomiędzy nich.

W przypadku osób prowadzących samodzielną działalnośc gospodarczą wysokość zasiłku rodzicielskiego wylicza się na podstawie średniej liczby punktów emerytalnych z trzech ostatnich lat uzyskiwania dochodu.

Zasiłek rodzicielski stanowi 65% Twojego dochodu. Masz możliwość dobrowolnego doubezpieczenia się, tak, żeby móc otrzymać wypłatę zasiłku rodzicielskiego w pełnej kwocie. Umowa ubezpieczenia musi być zawarta najpóźniej na 10 miesięcy przed porodem.

W przypadku wolnych strzelców (freelancer) wysokość zasiłku rodzicielskiego wylicza się w taki sam sposób jak w przypadku osób prowadzacych samodzielną działalność gospodarczą. Kwota zasiłku wynosi 100% podstawy dochodu.

Zobacz również -> obliczanie podstawy do zasiłku rodzicielskiego.

Kiedy wypłacane są pieniądze?

Zasiłek rodzicielski wypłacany jest raz na miesiąc i jest dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Podstawa prawna

Przepisy dotyczace zasiłku rodzicielskiego: paragraf 14, ustępy 5-16 Ustawy o Świadczeniach Socjanych (Folketrygdloven)


Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych


Piotr Lewandowski

10-04-2009 17:26

Hej,mam pytanie.Moze ktos sie orientuje jak to wyglada w Norge.Moja znajoma dopiero co otworzyla dzialalnosc jednoosobowa i zaszla w ciaze.Moze ktos wie ile czasu musi miec przepracowane lub ewentualnie jaka kwote aby otrzymywac jakies swiadczenia po porodzie???Dzieki i pozdrawiam

kinga włodarczyk

20-03-2009 10:48

czy wie może ktoś,gdzie znajduje się NAV w Oslo gdzie pracują polki?

Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram