Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wykształcony Polaku, sięgnij po przepustkę do ciekawej pracy! Praca w Norwegii
Sylwia Ogrodniczak 17 sierpnia 2014
06:33

Wykształcony Polaku, sięgnij po przepustkę do ciekawej pracy!

16
Skomentuj
Czy Twoje studia ukończone w Polsce mają jakiekolwiek znaczenie dla norweskiego pracodawcy? Czy można je formalnie uznać, co sprawi, że Twoje szanse na otrzymanie interesującej pracy wzrosną? Jak możesz ułatwić sobie zawodowy start w krainie fiordów? Postaw swoje pierwsze kroki w kierunku Norweskiej Agencji Kontroli Jakości Edukacji! Rozmowa ze Stigiem Arnem Skjervenem, Zastępcą Dyrektora Generalnego.


Jakie są główne cele, które stawia sobie Wasza instytucja?

Norweska Agencja Kontroli Jakości Edukacji (NOKUT), pełni różne role. Zajmujemy się zarówno sprawami dotyczącymi szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa zawodowego w Norwegii, jak  również uznawaniem wykształcenia wyższego zdobytego za granicą. Agencja przeprowadza  nadzór  jakości kształcenia w norweskich instytucjach edukacyjnych (uniwersytetach, szkołach wyższych oraz szkołach zawodowych).  Przyznaje akredytacje norweskim uczelniom wyższym oraz nowym kierunkom studiów. Przeprowadzamy także analizy statystyczne i prowadzimy prace badawcze, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy na temat warunków i jakości kształcenia w Norwegii. Polskiej społeczności jesteśmy najlepiej znani z uznawania wyższego wykształcenia  z zagranicy.

NOKUT

W jakim dziale pracujesz?

Reprezentuję Norweskie Centrum do Spraw Edukacji Zagranicznej w którym obecnie pracuje niemal 30 osób. W centrum zajmujemy się uznawaniem wyższego wykształcenia z zagranicy (na poziomie szkoły wyższej bądź uniwersytetu: licencjat, magister). Uznajemy również studia podyplomowe z Polski, jeżeli spełniają one odpowiednie warunki.

Ponadto informujemy całościowo o norweskim systemie uznawalności oraz jesteśmy punktem kontaktowym Dyrektywy 2005/36/EF Parlamentu Europejskiego w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych dla zawodów regulowanych w Norwegii. W ubiegłym roku aż13 000 osób kontaktowało się z nami w związku z procesem uznawania wykształcenia zagranicznego - to był absolutny rekord!

Czy w Norwegii jest jednolity system uznawania wykształcenia z zagranicy?


W Norwegii możemy wyróżnić 3 typy uznawania wykształcenia/kwalifikacji z zagranicy:
1.    Uznawanie wyższego wykształcenie z zagranicy (na poziomie szkoły wyższej bądź uniwersytetu). To właśnie my przeprowadzamy ten proces.
2.    Uznawanie wykształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej, które leży w gestii lokalnych władz.
3.    Autoryzacja - dotyczy uznawania wykształcenia (zarówno na poziomie szkoły wyższej, jak i na poziomie szkoły średniej) w zawodach regulowanych przez prawo norweskie i jest ona wymagana w celu wykonywania tych zawodów w Norwegii. Zajmują się tym inne urzędy.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć listę zawodów regulowanych przez prawo norweskie, wymagających autoryzacji.


Czy ta formalna weryfikacja zagranicznych kompetencji rzeczywiście ułatwia zainteresowanym start na norweskim rynku pracy?

Owszem - coraz więcej pracodawców zatrudniających zagranicznych pracowników pyta o dokument potwierdzający uznanie ich wykształcenia wystawiony przez NOKUT.

NOKUT

Czy Polakom jest łatwo uzyskać dokument zatwierdzający ich wykształcenie?

Tak, w przypadku polskich interesantów procedury przebiegają błyskawicznie. Jest tak, ponieważ system edukacyjny Polski i Norwegii jest bardzo podobny: ten sam podział lat na poszczególnych szczeblach nauczania. Liczba przyjętych podań z Polski z roku na rok rośnie bardzo dynamicznie. Właściwie podania z Polski stanowią aż jedną szóstą podań napływających do NOKUT z całego świata.

(link do statystyk)


W Norwegii znajduje się całkiem spora grupa wykształconych Polaków - jesteśmy przebojowi, chcemy ubiegać się o przyzwoite stanowiska pracy. Kontaktujemy się z Wami, by dostarczyć potrzebne dokumenty - na czym polega proces weryfikacji?

Jest to uznanie wykształcenia oparte na rozpatrzeniu dokumentów potwierdzających uzyskaną edukację. Osoba, która chce ubiegać się o uznanie wykształcenia, powinna dostarczyć nam zarówno odpowiednią dokumentację ze studiów wyższych, jak również dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej. Wymagamy również dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (potwierdzona kopia paszportu bądź dowodu osobistego).
Na początku sprawdzamy uważnie wszystkie dokumenty i przyglądamy się całości edukacji uzyskanej za granicą. W razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktujemy się bezpośrednio z uczelnią, która wydała dokumenty, na przykład kiedy potrzebujemy dodatkowych informacji na temat przebiegu studiów.
Często przeprowadzamy weryfikacje uzyskanego wykształcenia, kontaktując się bezpośrednio z odpowiednim urzędem lub ministerstwem.

NOKUT

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?


Należy przysłać nam formularz aplikacyjny, który można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz następujące dokumenty:

- Potwierdzona kopia dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego - strona ze zdjęciem oraz data urodzenia);

- Potwierdzona kopia dokumentu zaświadczająca o zmianie nazwiska /akt małżeństwa/ w języku polskim (tylko w przypadku zmiany nazwiska) oraz potwierdzona kopia tłumaczenia tego dokumentu na język angielski lub norweski;

- Potwierdzona kopia dyplomu ze studiów wyższych w języku polskim;

- Potwierdzona kopia tłumaczenia dyplomu ze studiów wyższych na język angielski lub norweski;

- Potwierdzona kopia Suplementu do Dyplomu, albo potwierdzona kopia indeksu/karty przebiegu studiów po polsku;

- Potwierdzona kopia tłumaczenia Suplementu do Dyplomu, albo indeksu na język angielski lub  norweski;

- Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w języku polskim.

Dokumenty ze studiów wyższych, jak i ewentualny dokument potwierdzający zmianę nazwiska, musi być zarówno w języku ojczystym kandydata, jak również przetłumaczony na język norweski lub angielski przez tłumacza przysięgłego.

Co istotne - NOKUT wymaga potwierdzonych kopii (true copies) zarówno z oryginalnych dokumentów w języku polskim, jak i z tłumaczeń. Potwierdzona kopia oznacza, ze kopia została wykonana z oryginalnego dokumentu. Można je wykonać w różnych urzędach publicznych w Norwegii (np. w NAV) lub w punktach ksero. Za granicą takie kopie mogą zostać wykonane u notariusza - z pieczątką, datą oraz podpisem pracownika administracji publicznej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.


Jak długo trwa weryfikacja?

Przeciętny czas rozpatrywania  dokumentów zajmuje około sześciu tygodni.  Dokumenty wraz z formularzem aplikacyjnym należy wysłać do NOKUT pocztą.  We czwartki w godzinach 10.00-15.00 w naszej siedzibie odbywają się konsultacje dla zainteresowanych, którzy przed złożeniem wniosku mają jeszcze jakieś dodatkowe pytania dotyczące wymaganych dokumentów czy też związane z przebiegiem samego procesu uznawania wykształcenia zagranicznego.


Czy zdarzają się sytuacje, w których NOKUT informuje zainteresowanego: „Nie możemy uznać Twojego wniosku?"

Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy otrzymane dokumenty są wystawione przez nieakredytowane instytucje - niezatwierdzone przez Polską Komisję Akredytacyjną, nie posiadające uprawnień do prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia (licencjat, studia magisterskie). Każdy, kto nie zgadza się z naszą decyzją ma prawo do odwołania się od niej. W tym wypadku należy napisać odwołanie i jak najlepiej je udokumentować, wówczas wniosek rozpatrywany jest ponownie.

NOKUT
 


Jak wygląda sytuacja osób, które mają papiery ukończenia świetnych szkół zawodowych i stanowią bardzo duży procent wykwalifikowanej siły roboczej w Norwegii?

Jak dotąd Norwegia nie dysponuje jakimkolwiek systemem uznającym wykształcenie na poziomie szkół zawodowych w zawodach, które nie są regulowane przez prawo norweskie.
Osoby te mogą nadal ubiegać się o pracę w Norwegii ze swoimi dokumentami z zagranicy i nie jest od nich wymagana żadne formalne uznanie wykształcenia. Wielu pracodawców norweskich życzy sobie jednak dokumentu, który potwierdziłby ich zagraniczne kwalifikacje/wykształcenie.
Widzimy zatem potrzebę stworzenia takowego systemu i jesteśmy pewni, że na przestrzeni kilku lat również stolarze, profesjonalni malarze czy tez spawacze,  będą mogli ubiegać się o taki dokument.
Osoby wykonujące zawód regulowany mogą i muszą je uznać w odpowiednim urzędzie, wydającym autoryzacje.

 

Nasz wniosek został uznany, jakie dokumenty zostaną nam przesłane pocztą?

Będą to dwa dokumenty:

1. Decyzja, która zawiera następujące informacje:

- informacje dotyczące wykształcenia, o uznanie  którego aplikant się ubiegał,

- informacja dotycząca tego, ilu norweskim punktom (studiepoeng) oraz ewentualnie jakiemu stopniowi naukowemu, wykształcenie to odpowiada,

-uzasadnienie decyzji.

2. Dyplom/certyfikat z imieniem oraz datą urodzenia, który stanowi podsumowanie decyzji.

Stig Arne Skierven
Stig Arne Skierven, nokut.no

Czy masz w swojej pracy polskich kolegów?

Mam dwie koleżanki, Kasia - jest starszym doradcą w teamie informacyjnym, który między innymi odpowiada na pytania dotyczące  przebiegu procesów uznawania wykształcenia z zagranicy. Ewelina jest z nami od 6 miesięcy i również pracuje w tym teamie. Jeżeli ktoś, kto kontaktuje się z nami jest jedynie polskojęzyczny - panie udzielą wsparcia i przekażą wszelkie, niezbędne informacje.


Opierając się na własnych doświadczeniach - jakie są, Twoim zdaniem, najważniejsze czynniki sprawiające, że mamy szansę dostać pracę u norweskiego szefa?

Dokumenty zatwierdzone przez naszą agencję (uśmiech) i dobra znajomość języka norweskiego, która znacznie przyspieszy znalezienie pracy oraz... trochę szczęścia!!!

 

Rozmawiała Sylwia Ogrodniczak, zdjęcie frontowe: Sylwia OgrodniczakReklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Anna Kolosowska
Anna Kolosowska 26-01-2015 13:09

Na naszej stronie internetowej można znaleźć listę zawodów regulowanych przez prawo norweskie, wymagających autoryzacji.

Więcej informacji: www.mojanorwegia.pl/praca_w_norwegii/wyk...0.html#ixzz3PvdEboiI

Nie działa :/
moze jakiś inny link..

6
Odpowiedz
Zgłoś komentarz
Paulina Kucharz
Paulina Kucharz 23-09-2014 09:59

Dziękuję za artykuł, bardzo przystępne informacje!

5
Odpowiedz
Zgłoś komentarz
Mari J
Mari J 18-08-2014 20:04

Bardzo dobry artykuł. Dużo informacji, napisany w prosty, przejrzysty sposób. Gratulacje.

4
Odpowiedz
Zgłoś komentarz
Mari J
Mari J 18-08-2014 20:02

Bardzo dobry artykół. Duzo inforacji, napisany w prosty, przejrzysty sposób. Gratulacje

4
Odpowiedz
Zgłoś komentarz
Jon Doe
Jon Doe 17-08-2014 22:28

Yatsek napisał:
Lindemans napisał:
Yatsek napisał:
taki artykul... dlugi artykul... i true copies.... rett kopi zrobimy zrobimy w NAV na policji i innych urzedach publicznych za darmo.. w wybranych punktach xero - juz odplatnie...

Akurat
Kilka lat temu mozna bylo skorzystac z uprzejmosci NAVu, czy policji. Teraz tylko w wyznaczonych punktach (np. Allkopi), ktore maja uprawnienia do poswiadczania zgodnosci kopii z oryginalem.


dwa miesiace temu pracownik NAV ostemplowal mi z 50 kartek... mam RETT KOPI na tym co chcialem, nie zaplacilem ani korony i trwalo to max 5 minut.. to nie jest dobra wola pracownika tylko jako notarius publicus jego zasrany OBOWIAZEK!!

policja, NAV, urzad podatkowy, lensmann itd... oraz banki i niektore punkty xero - ale tam juz moze nie byc gratis....


Ja na poczcie dostałem pieczątkę rett kopi za darmo, no może nie za darmo bo musiałem kupić kopertę i znaczek....

4
Odpowiedz
Zgłoś komentarz
Anna Bak
Anna Bak 17-08-2014 21:31

WilhelmTell82 napisał:
wilhelmtell... a jaka to autoryzacja kosztuje 2400??
chociazby zawodow w sektorze zdrowotnym (fizjoterapeuci,pielegniarki)


Od kiedy to NOKUT, bo o tej instytucji mowa w artykule, zajmuje sie autoryzacja dyplomow z sektoru zdrowia ?

4
Odpowiedz
Zgłoś komentarz
Yatsek :)
Yatsek :) 17-08-2014 17:42

Lindemans napisał:
Yatsek napisał:
taki artykul... dlugi artykul... i true copies.... rett kopi zrobimy zrobimy w NAV na policji i innych urzedach publicznych za darmo.. w wybranych punktach xero - juz odplatnie...

Akurat
Kilka lat temu mozna bylo skorzystac z uprzejmosci NAVu, czy policji. Teraz tylko w wyznaczonych punktach (np. Allkopi), ktore maja uprawnienia do poswiadczania zgodnosci kopii z oryginalem.


dwa miesiace temu pracownik NAV ostemplowal mi z 50 kartek... mam RETT KOPI na tym co chcialem, nie zaplacilem ani korony i trwalo to max 5 minut.. to nie jest dobra wola pracownika tylko jako notarius publicus jego zasrany OBOWIAZEK!!

policja, NAV, urzad podatkowy, lensmann itd... oraz banki i niektore punkty xero - ale tam juz moze nie byc gratis....

4
Odpowiedz
Zgłoś komentarz
Anna Bak
Anna Bak 17-08-2014 17:07

Yatsek napisał:
taki artykul... dlugi artykul... i true copies.... rett kopi zrobimy zrobimy w NAV na policji i innych urzedach publicznych za darmo.. w wybranych punktach xero - juz odplatnie...

Akurat
Kilka lat temu mozna bylo skorzystac z uprzejmosci NAVu, czy policji. Teraz tylko w wyznaczonych punktach (np. Allkopi), ktore maja uprawnienia do poswiadczania zgodnosci kopii z oryginalem.

3
Odpowiedz
Zgłoś komentarz
Jan Kowalski
Jan Kowalski 17-08-2014 15:14

W ramach EU i EØS autoryzowanie wiekszosci dyplomow wyzszych uczelni nie jest potrzebne. W wiekszosci zawodow wyksztalcenie jest wzajemnie uznawane w tych krajach.

2
Odpowiedz
Zgłoś komentarz
Finanstilsynet zaciska kredytowy pas. Od 15 maja nowe regulacje

Finanstilsynet zaciska kredytowy pas. Od 15 maja nowe regulacje

Eff.14,9%, 65000kr, 5 år, kost 28730kr, Tot. 93730kr Reklama

Bliżej nas