Norweskie Ministerstwo Ropy i Energii przyznało PGNiG Norway AS status operatora na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Decyzja norweskiego Ministerstwa umożliwi PGNiG Norway przyjęcie wiodącej roli w projektach związanych z poszukiwaniem oraz zagospodarowaniem podmorskich złóż ropy i gazu - poinformowało w czwartek PGNiG.

Status operatora potwierdza, iż doświadczenie oraz zasoby Grupy PGNiG odpowiadają najwyższym standardom światowym obowiązującym w przemyśle naftowym.

Norweski rząd przyznaje firmom naftowym status operatora, na podstawie szczegółowej analizy kompetencji w zakresie prowadzenia prac poszukiwawczo-wydobywczych. Niezbędnym do uzyskania tego statusu jest posiadanie odpowiedniej organizacji w Norwegii.

Przyznanie statusu operatora było ostatnim krokiem procesu tzw. prekwalifikacji. Proces ten przebiegał według ściśle określonej procedury i pozytywnie zweryfikował kompetencje PGNiG Norway. Przedstawiciele władz norweskich bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w PGNiG Norway, jak i w Oddziale w Sanoku, PGNiG Kraków oraz Geofizyce Kraków.

Uzyskanie statusu operatora to ważny etap w realizacji długoterminowej strategii rozwoju PGNiG Norway oraz potwierdzenie istotnej roli Spółki wśród największych międzynarodowych firm naftowych prowadzących prace w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.

Na NSK PGNiG Norway ma osiem koncesji, z czego na pięciu prowadzi działalność poszukiwawczą. W 2010 roku na wszystkie prowadzone inwestycje PGNiG Norway wyda ok. 500 mln złotych.

PGNiG SA swoją aktywność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym rozpoczął w 2007 roku od kupna trzech koncesji wydobywczych: Snad, Skarv i Idun. Konsekwencją tego zakupu było powołanie spółki PGNiG Norway.

Działalność na NSK ma ścisły związek z planami wzrostu wydobycia gazu ziemnego i ropy. Rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego w Norwegii planowane jest w drugiej połowie 2011 roku, zgodnie z założeniami docelowo po roku 2015 minimum 1,5 mld m3 gazu rocznie ma pochodzić z tzw. „equity gas" na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. 

PGNiG SA jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych.   pgnig.jpg             

 

 

 

 

Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram