Foto: stock.xchng
Od 1 września 2012 wszystkie firmy sprzątające, aby działać legalnie na terenie Norwegii, muszą uzyskać aprobatę (godkjenning) Norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet ). Wprowadzone zostały również obowiązkowe identyfikatory dla pracowników tych firm.

W celu uzyskania aprobaty, należy złożyć podanie (w języku norweskim lub angielskim) przez portal Altinn. Strona, z której można wysyłać zgłoszenia, została uruchomiona 1. września 2012. Arbeidstilsynet umieszcza wszystkie zaaprobowane przez siebie firmy w centralnym rejestrze, dostępnym na stronie www.arbeidstilsynet.no. W rejestrze znajdują się również te podmioty, których podanie nie zostało jeszcze rozpatrzone.

Starać się o aprobatę muszą wszystkie podmioty oferujące w Norwegii usługi związane ze sprzątaniem firmom i instytucjom. Dotyczy to również firm wynajmujących osoby sprzątające, firm pośredniczących oraz firm jednoosobowych (EPF). Wymóg uzyskania aprobaty obejmuje także firmy zarejestrowane poza granicami kraju (NUF).

Aby mieć możliwość prowadzenia działalności do czasu uzyskania decyzji o zaaprobowaniu firmy, należy złożyć podanie przed 1. grudnia 2012. Z początkiem grudnia wchodzi w życie zakaz korzystania z usług firm sprzątających, które nie złożyły wyżej wymienionego podania. Inspekcja Pracy zaleca korzystającym z usług takich firm, by umieścili w umowach zapis o obowiązku rejestracji i konsekwencjach wynikających z jego niedopełnienia.

Zakaz nie dotyczy prywatnych gospodarstw domowych.

Wszystkie firmy oferujące usługi związane ze sprzątaniem, zarówno norweskie, jak i zagraniczne, mają ponadto od 1. września 2012 obowiązek wyposażenia pracowników w identyfikatory (ID-kort). Wymóg dotyczy również firm jednoosobowych, które nie zatrudniają pracowników, i firm spoza strefy EOG. Wniosek o identyfikatory można złożyć przez Internet w firmie Oberthur.

 

Jakie wymagania należy spełnić?

Zainteresowany podmiot powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające, że:

-  firma ma umowę z posiadającą aprobatę Inspekcji Pracy zakładową przychodnią medycyny pracy (godkjent bedriftshelsetjeneste) oraz spełnia wymagania dotyczące BHP, zawarte w ustawie o środowisku pracy (arbeidsmiljøloven)

-  pracownicy są ubezpieczeni od skutków wypadków przy pracy i chorób zawodowych (yrkesskadeforsikring). Również firmy zarejestrowane za granicą muszą mieć podpisaną umowę, zapewniającą pracownikom odszkodowanie za wypadki przy pracy.

-  firma ma pisemne umowy o pracę ze wszystkimi pracownikami

-  firma spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu o upowszechnieniu umów zbiorowych

W przypadku zatrudniania pracowników zagranicznych spoza EOG firma musi przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez ww. pracowników pozwolenia na pobyt właściwego dla stosunku pracy.

Aby uzyskać aprobatę, firma musi figurować w następujących rejestrach:

-  Rejestr podmiotów (Enhetsregisteret)

-  Rejestr przedsiębiorstw (Foretaksregisteret)

-  Rejestr płatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret)

-  Rejestr pracodawców i pracobiorców (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister)

Firma musi dopełnić obowiązku zgłaszania informacji do Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (jeśli podlega takiemu obowiązkowi) – por. § 6-10 ustawy o funkcjonowaniu administracji skarbowej (likningsloven).

Agencje zatrudnienia, wynajmujące pracowników do usług związanych ze sprzątaniem, muszą być zarejestrowane w rejestrze agencji zatrudnienia, prowadzonym przez Arbeidstilsynet.

W przypadku, gdyby wymagania uległy w przyszłości zmianie, obowiązek ich spełnienia obejmie również wcześniej zaaprobowane podmioty. Arbeidstilsynet może zażądać przedłożenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie nowych wymogów lub uzyskać tę dokumentację we własnym zakresie.

Źródło: Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet)

Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram