kr

Kredyt bankowy w Norwegii

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr.

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr.

Praca i prawo pracy

Zmieniłeś adres? Jak najszybciej poinformuj o tym urząd

info@multinor.no

10 stycznia 2018 08:00

Udostępnij
na Facebooku

Organem odpowiedzialnym za sprawy meldunkowe w Norwegii jest Folkeregister. MN

Folkeregister to organ, który odpowiada za ewidencję ludności. To tam należy zgłaszać wszelkie informacje dotyczące narodzin nowego członka rodziny, zmiany stanu cywilnego lub nazwiska, a także zmiany adresu. Dane tam zgromadzone wykorzystywane są przez urzędy, między innymi NAV oraz Skatteetaten. Dlatego tak ważne jest, żeby na bieżąco informować urząd o zmianach.
Obowiązek zgłoszenia pobytu w Norwegii dotyczy wszystkich, którzy przebywają na terenie kraju przynajmniej pół roku. Pierwszym krokiem w procedurze jest rejestracja pobytu. Za pośrednictwem strony internetowej UDI (Utlendingsdirketoratet) należy umówić się na wizytę na posterunku policji, podczas której otrzymamy odpowiedni dokument (registeringbevis). Jest on niezbędny do przedłożenia m.in. w NAV w przypadku ubiegania się świadczenia socjalne. Kolejny krok to wizyta w Skatteetaten, gdzie po weryfikacji dokumentu tożsamości, następuje rejestracja adresu pobytu w Norwegii. Organem odpowiedzialnym za sprawy meldunkowe w Norwegii jest Folkeregister.
Reklama

Numer tymczasowy

Należy pamiętać, że brak stałego numeru personalnego uniemożliwia uzyskanie zameldowania w Norwegii. W urzędzie można zgłosić jedynie aktualny adres pobytu oraz zaktualizować informacje o adresie korespondencyjnym. Wyjeżdżając z Norwegii, osoba legitymująca się D-numerem, nie może się więc wymeldować, a jedynie zmienić adres korespondencyjny na np. adres pobytu w Polsce.

Wyjazd z Norwegii

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Skatteetaten każdy wyjazd z Norwegii na dłużej niż 6 miesięcy powinien zostać zgłoszony w urzędzie. Wniosek o wymeldowanie, wraz z kserokopią aktualnego dokumentu tożsamości, należy złożyć nie wcześniej niż 14 dni przed planowanym wyjazdem. O rozpatrzeniu wniosku i wprowadzeniu zmian w rejestrze urząd informuje listownie. 

Aktualizacja danych meldunkowych jest sprawą bardzo istotną dla wszystkich osób pracujących lub korzystających ze świadczeń socjalnych w Norwegii. Należy pamiętać, że dane umieszczone w Folkeregister udostępniane są innym urzędom, w tym NAV. Brak informacji o nowym adresie może skutkować problemami z odbiorem korespondencji, a tym samym doprowadzić do odrzucenia wniosku lub niepotrzebnego wydłużenia czasu jego rozpatrywania. Kolejne konsekwencje niezarejestrowania aktualnych danych mogą nastąpić w okresie rozliczeń podatkowych. Co prawda użytkownicy elektroniczni stanowią dużą część podatników, jednak zdarza się, że skattemelding oraz skatteoppgjør wysyłane są pocztą. Podobnie jest ze zwrotem podatku w formie czeku. Aby uniknąć komplikacji, zarejestruj w Skatteetaten aktualny adres oraz poprawny numer konta.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor.
Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram