kr

Kredyt bankowy w Norwegii

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr.

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr.

Praca i prawo pracy

Aktualny adres w Norwegii to podstawa – sprawdź, gdzie zgłosić przeprowadzkę

info@multinor.no

25 października 2017 08:00

Udostępnij
na Facebooku

Aktualny adres w Norwegii jest bardzo ważny. fotolia.pl

Zmiana adresu na terenie Norwegii niezwłocznie powinna zostać zarejestrowana w urzędzie. Dane zarejestrowane w Folkeregister wykorzystywane są przez większość publicznych norweskich instytucji, dlatego tak ważne jest aktualizowanie tych informacji.

Meldunek w Norwegii

Obowiązek zameldowania w Norwegii dotyczy wszystkich, którzy przebywają na terenie kraju przynajmniej pół roku. Pierwszym krokiem w procedurze jest rejestracja pobytu. Za pośrednictwem strony internetowej UDI (Utlendingsdirektoratet) należy umówić się na wizytę na posterunku policji, podczas której otrzymamy odpowiedni dokument (registeringbevis). Kolejny krok to wizyta w Skatteetaten, gdzie następuje rejestracja adresu pobytu w Norwegii. Organem odpowiedzialnym za sprawy meldunkowe w Norwegii jest Folkeregister.

Każdy, kto przebywa w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, ma obowiązek zarejestrowania pobytu.

Reklama

Zmiana adresu na terenie Norwegii

W przypadku zmiany adresu na terenie Norwegii, należy niezwłocznie zaktualizować dane w urzędzie. Należy pamiętać o tym, że tylko posiadacze stałego numeru personalnego mogą zmienić adres zameldowania w Norwegii. Osoby, które otrzymały numer tymczasowy, mają możliwość zaktualizowania jedynie adresu korespondencyjnego. W obu przypadkach konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz przesłanie go do lokalnego oddziału Skatteetaten.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty/paszport).

Adres korespondencyjny a adres zameldowania

Adres zameldowania w Norwegii nie musi być adresem, pod którym chcemy odbierać pocztę. Istnieje możliwość podania adresu korespondencyjnego, który różni się od adresu, pod którym jesteśmy zameldowani. To dobre rozwiązanie np. dla osób, które z powodu pracy często przebywają poza domem i nie mają możliwości regularnego odbierania poczty. W takiej sytuacji ułatwieniem może okazać się zmiana adresu korespondencyjnego na polski adres.

Aktualny adres

Aktualizacja adresu w Norwegii to sprawa priorytetowa. Wszelkie zmiany powinny być niezwłocznie zgłaszane w Folkeregister. Szczególnie osoby pobierające lub ubiegające się o świadczenia z NAV powinny powiadomić urząd o nowym miejscu pobytu. W przeciwnym razie pisma informujące o przebiegu sprawy lub konieczności dołączenia dodatkowej dokumentacji mogą trafić pod zły adres i wydłużyć czas postępowania lub nawet doprowadzić do odrzucenia wniosku z powodu niedotrzymania terminu dostarczenia dodatkowych załączników. 

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku kwestii podatkowych. Tegoroczny okres rozliczeń podatkowych dobiegł już końca. Zazwyczaj zwrot podatku wypłacany jest za pośrednictwem przelewu bankowego na zarejestrowany w urzędzie numer konta. Ta forma rozliczenia z urzędem zwykle nie przysparza problemów. Część osób otrzymała jednak wyrównanie z urzędu w formie czeku. Jeżeli Skatteetaten nie miał aktualnego adresu, czek trafił do kogoś innego lub utknął na poczcie.

Powiadom urząd, jeśli:

– opuszczasz granice Norwegii na dłużej niż 6 miesięcy,
– zmieniasz adres zamieszkania na terenie Norwegii,
– chcesz zmienić adres korespondencyjny.

Wyjazd z Norwegii

Osoby, które przebywały w Norwegii ponad 6 miesięcy, mają obowiązek zgłoszenia wyjazdu z kraju. Formularz musi zostać wysłany do odpowiedniego oddziału Skatteetaten przynajmniej 14 dni przed planowaną wyprowadzką. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia zostanie wysłane na podany we wniosku nowy adres za granicą.  

Zgodnie z norweskim prawem każdy ma obowiązek zgłaszania zmian związanych z miejscem pobytu w Norwegii. Niezaktualizowanie danych może pociągnąć za sobą szereg urzędowych nieprzyjemności. Aby tego uniknąć, powiadom Folkeregister o obecnym miejscu zamieszkania, składając prosty formularz wraz z kserokopią dokumentu tożsamości.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor. 
Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram