Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Gravferdsstønad – procedury i zwrot kosztów pogrzebu w Norwegii Praca i pieniądze
Monika Pianowska 05 czerwca 2017
08:00

Gravferdsstønad – procedury i zwrot kosztów pogrzebu w Norwegii

1
Skomentuj
Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które ma na celu refundację kosztów bezpośrednio związanych z pochówkiem. publicdomainpictures.net - CC0 Public Domain
W obliczu śmierci bliskiej osoby trudno skupić się wyłącznie na formalnościach związanych z jej pochówkiem, szczególnie że niekiedy mogą się one wydawać wyjątkowo skomplikowane i przytłaczające. Jak np. postępować, kiedy członek rodziny pracujący w Norwegii umrze właśnie za granicą? Warto znać kroki, które należy podjąć w takiej sytuacji, i pamiętać, że można liczyć również na wsparcie finansowe od państwa.
Jeśli obywatel Polski umrze na terenie Norwegii, istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Takie świadczenie wypłacane przez NAV (Urząd Pracy i Polityki Socjalnej) jest jednorazowe i ma na celu refundację kosztów bezpośrednio związanych z pochówkiem.

Należy jednak pamiętać, że takie dofinansowanie może zostać wypłacone tylko w jednym z krajów EOG – dlatego na początku należy podjąć decyzję, czy ma być to Polska, czy Norwegia. O zasiłek wnioskować można do sześciu miesięcy od daty zgonu.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

O zwrot kosztów pogrzebu można ubiegać się, gdy zmarły był członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Jeśli zgon miał miejsce na terenie Norwegii, a zmarły był współmałżonkiem lub niepełnoletnim dzieckiem osoby mieszkającej w Norwegii, jego bliscy również mogą się starać o zasiłek pogrzebowy.
Reklama

Jaką kwotą mogą zostać wsparci bliscy zmarłego?

Zasiłek pogrzebowy (według danych ze stycznia 2016 roku) może wynieść 22 723 korony. Jeśli zmarły ukończył 18 lat, wysokość zapomogi pomniejsza się o sumę majątku finansowego oraz pośmiertnie wypłaconych ubezpieczeń i emerytury z tytułu zatrudnienia. Jeśli zmarły był niepełnoletni (nie ukończył 18 lat) wypłacana jest pełna kwota, czyli maksymalnie 22 723 korony. 

Należy wziąć także pod uwagę inne okoliczności wpływające na obniżenie kwoty dofinansowania.
Na przykład kiedy zmarły był w związku małżeńskim lub mieszkał z osobą, z którą miał dzieci, to jej majątek finansowy również pomniejszy ewentualną kwotę zwrotu kosztów pogrzebu. W takim przypadku suma majątków musi być dwukrotnie wyższa, zanim zasiłek zostanie zredukowany. Zatem jeśli wspólny majątek zmarłego i osoby owdowiałej przekroczy 44 166 koron, nie zostanie przyznana żadna zapomoga. 

Osoby, które żyły w separacji lub mieszkały ze sobą, będąc w nieformalnym związku i mając wspólne dzieci, traktowane będą na tak samo jak osoby pozostające w związku małżeńskim.
Pozostałe świadczenia powodujące obniżenie kwoty dofinansowania pogrzebowego to m.in.: pośmiertnie wypłacone ubezpieczenie, emerytura z tytułu zatrudnienia oraz wypłaty z funduszu pogrzebowego, organizacji, związków i tym podobnych.

Wnioskowanie o zwrot kosztów pogrzebu krok po kroku

Aby ubiegać się o dofinansowanie po śmierci bliskiej osoby, należy wypełnić formularz o zasiłek pogrzebowy Krav om gravferdsstønad – NAV 07-02.08, który można znaleźć w zakładce Skjema og søknad/ Forms and application (Podania i formularze). 

Formularz aplikacyjny zawiera informacje o poszczególnych krokach, jakie należy podjąć, aby uzyskać świadczenie. NAV zaleca dokładnie zapoznać się z ich treścią przed wypełnieniem formularza.
Po wybraniu odpowiedniego wniosku system od razu przekierowuje do wirtualnego przewodnika z informacjami, jakie czynności wykonywać po kolei, jakie dokumenty należy załączyć do formularza itp. Za pośrednictwem strony można także wygenerować pierwszą stronę podania, którą należy dołączyć do pakietu dokumentów.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy to:

· akt zgonu;

· rachunek z zakładu pogrzebowego (koszty stypy nie podlegają zwrotowi);

· potwierdzenie kosztów nagrobka oraz kosztów komunalnych;

· potwierdzenie kosztów transportu zwłok (rachunek musi być bardzo szczegółowy z podanymi adresami i ilością kilometrów);

· deklarację podatkową (skattemelding) zmarłego;

· zeznanie podatkowe osoby owdowiałej (tylko jeśli osoba ta była w związku małżeńskim lub ma wspólne dzieci ze zmarłym);

Kiedy ciało zmarłego znajduje się na terenie Norwegii, ale trumna musi zostać przewieziona o 20 kilometrów lub więcej, koszty mogą zostać pokryte, jeśli przekraczają 2 272 koron. Dotyczy to również niepełnoletnich. Dystans brany pod uwagę to odległość do cmentarza położonego najbliżej miejsca zamieszkania zmarłego. 

Co jednak robić, w przypadku gdy zależy nam na pochówku zmarłego w jego kraju rodzinnym? Przede wszystkim należy uzyskać zaświadczenie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z Norwegii do Polski.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo wydaje je Wydział Konsularny RP po przedłożeniu następujących dokumentów:

· zezwolenie właściwego starosty/prezydenta miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok/prochów;

· aktu zgonu (Melding om dødsfall) – w przypadku zgonów mających miejsce na terenie okręgu Oslo dokument wydawany jest przez Byfogdembete. W pozostałych przypadkach organem właściwym do wystawienia dokumentu są Tingrett (sąd) bądź Lensmann (komendant policji);

· zaświadczenie lekarskie o zgonie (Legeerklæring om dødsfall) wydane przez norweski szpital;

· zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej (Smitteatest) wydane przez norweskiego lekarza;

· policyjne zezwolenie na wywiezienie zwłok z terytorium Norwegii (Laisse Passe) wydane przez policję norweską;

· zaświadczenie domu pogrzebowego stwierdzającego, że zwłoki/prochy zostały przygotowane do przewozu, złożone i zamknięte w metalowej trumnie/urnie, oraz że trumna/urna nie zawiera niczego poza zwłokami/prochami;

Jeśli formalności dotyczące sprowadzenia do Polski szczątek wypełnia osoba trzecia albo firma pogrzebowa, należy także dostarczyć kopię pełnomocnictwa od rodziny zmarłego.Za wystawienia zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości ok. 500 NOK.

Ponadto należy liczyć się z ew. opłatą za tłumaczenie aktu zgonu. Trumna/urna nie może być otwierana po przewiezieniu jej do Polski.

Ile kosztuje transport zwłok z Norwegii do Polski?

Cena za transport zwłok z Norwegii do Polski różni się w zależności od przypadku i regionu kraju. Należy jednak wziąć pod uwagę takie opłaty, jak: trumna, koszty naliczone przez zagraniczną firmę pogrzebową itp. Przeważnie takie przedsięwzięcie nie będzie kosztować mniej niż 6 tys. złotych. Zgodnie z cennikiem jednej z firm pogrzebowych przewiezienie trumny z ciałem zmarłego z Oslo do Szczecina wyniesie 6 200 złotych. 

Firmy zajmujące się transportem zwłok z zagranicy zajmują się wszelkimi formalnościami niezbędnymi do sprowadzenia ciała osoby zmarłej w ramach wykonywanej usługi. Dodatkowo na życzenie bliskim zmarłego przydziela się opiekuna, zapewniającego wsparcie, szczególnie merytoryczne.
Źródła: nav.no, oslo.msz.gov.pl, funeral.com.pl
Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Mikolajow122
Mikolajow122 25-10-2018 12:35
Komentarz został usunięty ze względu na naruszenie regulaminu portalu
Zgłoś komentarz

Bliżej nas