1

Ponieważ dawno nie było lekcji związanej z gramatyką norweską, dziś zajmiemy się tworzeniem strony biernej w czasie teraźniejszym.

Najpierw kilka uwag. Strona bierna w mowie występuje w języku norweskim rzadko. Na piśmie częściej: zwłaszcza z jej drugim typem dość często możemy zetknąć się np. w pismach urzędowych.
Stronę bierną możemy utworzyć na dwa sposoby:


1) czasownik posiłkowy er” lub „blir” + trzecia forma czasownika (perfektum)

    np. Boka er lest av Jonas. (Książka jest czytana przez Jonasa.)

    Middagen blir spist av Beate. (Obiad jest zjadany przez Beate.)


Zamiast czasowników być (være) i stawać się (bli) można również użyć czasownika modalnego należy (skulle) - „skal” lub powinno się (burde) - „bør".

Taka konstrukcja odnosi się jednak z reguły do przyszłości lub wyraża jakąś powinność, czy konieczność.

Np. HMS-reglene skal bli lest av alle ansatte. (Przepisy BHP muszą zostać przeczytane przez wszystkich pracowników.)


2) przez dodanie literki „s” na końcu czasownika.

    np. Boka leses av Jonas. (Książka jest czytana przez Jonasa.)

    Middagen spises av Beate. (Obiad jest zjadany przez Beate.)


Drugi sposób tworzenia strony biernej, mimo iż formalnie jest to czas teraźniejszy, często służy również wyrażaniu przyszłości.

Np.

Svaret sendes til vårt kontor innen 14 dager. (Odpowiedź należy przesłać do naszego biura w ciągu 14 dni.)

Powyższe zdanie wyraża bowiem to samo, co zdanie:

Svaret skal sendes til vårt kontor innen 14 dager. (Odpowiedź należy przesłać do naszego biura w ciągu 14 dni).

W pierwszym wariancie modalny czasownik posiłkowy „skal” jest niejako w domyśle.


Ogólnie rzecz biorąc, strona bierna tworzona przy użyciu czasowników modalnych jako czasowników posiłkowych będzie częściej tworzona przez dodanie „s” do czasownika. Konstrukcja taka występuje nawet stosunkowo często w języku mówionym.

Np.

Det skal gjøres slikt. (To należy zrobić tak/w ten sposób.)

Dette bør avtales snarest mulig. (To powinno zostać ustalone najszybciej jak możliwe.)
     

Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
sebastian wisniewski

19-02-2017 18:44

...ta Pani ma fajny akcent : )

Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram