Foto: Łukasz Kędzierski i Izabela Polińska
Polacy zamieszkują różne zakątki świata, często tworząc silną polonię pielęgnującą polską kulturę i polskie tradycje. Młodzi działacze polonijni już po raz trzecie spotkali się na konferencja Quo Vadis w celu odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierzamy?

Na to pytanie próbowało odpowiedzieć wielu zaproszonych gości. Wszyscy podkreślili istotę aktywności oraz przedsiębiorczości wśród Polaków żyjących poza granicami ojczystego kraju. Ważnym zagadnieniem była również koncepcja narodowej tożsamości oraz integracji ze środowiskiem, w którym się Polacy znajdują. Według dr Lustanski, ludzie budują wartości na podstawie grupy, w której żyją, dlatego bardzo ważne jest by nie zapominać o kraju swojego pochodzenia.

Konferencja Quo Vadis odbyła się po raz pierwszy w Ottawie w 2009 roku, jednak dopiero w tym roku nabrała charakteru międzykontynentalnego skupiając dwustu delegatów z szesnastu państw świata. Głównym zamierzeniem tegorocznej konferencji było przedstawienie narzędzi do osiągnięcia sukcesu. Uczestnicy wzięli udział w wykładach oraz spotkaniach instruktażowych na temat organizacji inicjatyw społecznych. Delegaci wzbogacili się o wiedzę na temat jak być dobrym liderem, jak organizować pracę w grupie oraz jak działać efektywnie.

Konferencja stała się nie tylko miejscem nowych wyzwań oraz doświadczeń, ale i platformą umożliwiającą nawiązywanie nowych kontaktów, które w efekcie prowadzą do zacieśnienia więzi między młodymi liderami polonijnymi na całym świecie. Polonia norweska również miała swoich reprezentantów. W konferencji wzięli udział Izabela Polińska oraz Łukasz Kędzierski, którzy działają aktywnie na rzecz Polonii angażując się w pracę społeczną.
dsc_0504.jpg 

„Dobry lider buduje zaufanie oraz skutecznie kieruje grupą,. Dlatego mamy nadzieję, że dzięki nowemu doświadczeniu wniesiemy nową jakość w naszą pracę.” – Izabela PolińskaReklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram