Artykuł sponsorowany

E-106, E-109, EKUZ: jaki typ ubezpieczenia wybrać

info@multinor.no

11 grudnia 2016 08:00

Udostępnij
na Facebooku
E-106, E-109, EKUZ: jaki typ ubezpieczenia wybrać

Karta EKUZ ekuz info

Jaki typ ubezpieczenia wybrać? Czym są druki E-106 i E-109? Dziś wyjaśniamy, jakie ubezpieczenie najlepiej wybrać w danej sytuacji życiowej.
Jeżeli ktoś planuje wyjazd poza Norwegię, powinien pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym. Instytucją, która realizuje takie świadczenie medyczne, jest HELFO (odpowiednik norweskiej służby zdrowia), do którego należy kierować wszystkie wnioski o możliwość korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych za granicą.

Czym są druki E-106 i E-109?

Oba druki potwierdzają fakt ubezpieczenia zdrowotnego w Norwegii, które umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (także w Polsce). 

Na podstawie druku E-106 nabywamy prawo do nieodpłatnych usług medycznych w Polsce, w oparciu o opłacane w Norwegii składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zakresem ubezpieczenia z tytułu druku E-106 można objąć nie tylko siebie (jako osobę pracującą w Norwegii), ale także członków swojej najbliższej rodziny. Tym samym, uprawnionymi do czerpnia bezpłatnych korzyści z usług polskiej służby zdrowia, jest nie tylko osoba wnioskująca, ale także jej rodzina (dzieci i małżonek). Warunkiem ubiegania się o ubezpieczenie na postawie formularza E-106 jest stałe zamieszkanie z rodziną w Polsce oraz regularne dojazdy do rodziny, która tam przebywa – będące potwierdzeniem faktu utrzymywania stałych związków z krajem ojczystym. 

Formularz E-109 służy zaś do rozciągnięcia ubezpieczenia z Norwegii na Polskę tylko na członków rodziny osoby wykonującej pracę zarobkową w Norwegii, a mieszkających na terenie Polski. Możliwość wnioskowania o ubezpieczenie z tego tytułu przysługuje zatem w sytuacji, w której osoba wnioskująca, jako jedyna jest na stałe związana z krajem fiordów (mieszka, pracuje lub pobiera zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii), zaś pozostała część rodziny mieszka w Polsce. Uzyskanie dostępu do bezpłatnego zakresu usług medycznych w Polsce jest również możliwe, gdy niemal cała rodzina w mieszka w Norwegii, a jedno z dzieci uczy się jeszcze w Polsce (do 26. roku życia dziecka).

A może karta EKUZ?

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych, umożliwia uzyskanie podstawowych i niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług medycznych podczas krótkotrwałego pobytu poza granicami norweskimi. Korzystanie ze świadczeń medycznych na podstawie opisywanej karty dotyczy jedynie nagłych przypadków, wymajagących natychmiastowego leczenia, nie obejmuje zaś usług w postaci np. wcześniej zaplanowanej operacji. W takim przypadku, dokumentem, który pozwala na zwrot kosztów z tytułu zaplanowanego zabiegu, jest druk E-106. 

Sposób uzyskania karty EKUZ uzależniony jest od rodzaju posiadanego norweskiego numer personalnego. Jeżeli ktoś identyfikuje się stałym numerem personalnym (norw. fødselsnummer), zamówienia karty może dokonać elektronicznie. Tymczasowy numer personalny (tzw. D-nummer) wymaga zaś bezpośredniego kontaktu z HELFO. 

Członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych, a tym samym fakt odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia w Norwegii, nie zwalnia nikogo z opłat za ewentualne usługi medyczne związane z leczeniem poza granicami norweskimi. Jeśli więc ktoś pracuje u norweskiego pracodawcy, a chciałby zapewnić sobie dostęp do nieodpłatnej opieki medycznej w Polsce, powinien zadbać o uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do tego rodzaju usług poza Norwegią. Brak odpowiedniego dokumentu wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów na wypadek leczenia w polskim szpitalu we własnym zakresie.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor.
Gość
Wyślij


Gjelds Monitor

to narzędzie do monitorowania Twoich pożyczek i kart kredytowych w Norwegii.

Porównanie Twoich rat

na tle innych kredytobiorców. Pomocna ocena warunków Twoich pożyczek i kart kredytowych.

Refinansuj i oszczędzaj

Dowiedz się czy możesz obniżyć wysokość swojej raty za pomocą refinansowania.

Ponad 6 500 razy

użytkownicy włączyli monitorowanie swojego zadłużenia w Norwegii.

ZALOGUJ SIĘ

Bezpieczne logowanie przez

Facebook Messenger YouTube Instagram