Artykuł sponsorowany

Czym jest wypadek przy pracy i dlaczego należy go zgłosić do NAV

Advokatfirmaet Unneland

18 kwietnia 2024 09:00

Udostępnij
na Facebooku
1
Czym jest wypadek przy pracy i dlaczego należy go zgłosić do NAV

Niezależnie od tego, na ile poważne jest zdarzenie, należy bez wahania powiadomić o nim właściwe jednostki. stock.adobe.com/licencja standardowa

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem, które dotyka wielu pracowników zatrudnionych w Norwegii. Niestety mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest wysłanie zgłoszenia o zaistniałym wypadku do Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV).
Z definicji wypadek przy pracy jest wywołany przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć pracownika, który wykonywał zadania jakie zlecono mu w miejscu zatrudnienia.
Niezależnie od tego, na ile poważne jest zdarzenie, należy bez wahania powiadomić o nim właściwe jednostki. Przede wszystkim trzeba jak najprędzej poinformować pracodawcę lub przełożonego o zaistniałym wypadku. Osoba poszkodowana powinna udać się niezwłocznie do lekarza jeśli doznała urazu – w zależności od tego, jak rozległy i poważny on jest – na pogotowie lub do szpitala. Jeśli poszkodowany odczuwa dolegliwości bólowe, ale nie ma pewności co do tego, czy będą wymagały one leczenia, zaleca się, aby mimo wszystko udać się do lekarza w ciągu 3-4 dni po wypadku i udokumentować urazy na wypadek, gdyby okazały się one urazami trwałymi. Jest to bardzo ważne z uwagi na postępowanie w NAV lub ewentualną sprawę o odszkodowanie.
Pracodawca z kolei jest zobowiązany do wysłania zawiadomienia «skademelding» do NAV, jeśli ma miejsce wypadek, w którym pracownik został poszkodowany.  Termin do złożenia zawiadomienia upływa po roku, oczywiście im szybciej zostanie ono wysłane, tym lepiej. Zgłoszenia można dokonać również po upływie roku, ale wtedy będzie trzeba przedłożyć więcej dokumentacji. W przypadku kiedy pracodawca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec poszkodowanego, sam pracownik może wysłać zgłoszenie o wypadku do Urzędu Pracy i Polityki Społecznej.
W oparciu o otrzymane zgłoszenie zostanie wydana decyzja dot. uznania wypadku przy pracy.

Można się odwołać

Zdarza się, że NAV stwierdza, że uraz nie  powstał na skutek wypadku przy pracy. Przyczyn wydania takiej decyzji może być wiele, przy czym w każdym przypadku istnieje prawo do złożenia odwołania. Jeśli nie ma się pewności, jak postąpić po otrzymaniu decyzji odmownej, warto jest zasięgnąć rady u adwokata. Ważne jest wówczas, aby dochować terminu, w którym należy wysłać pismo odwoławcze.
Wypadek przy pracy jest wywołany przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć pracownika, który wykonywał zadania jakie zlecono mu w miejscu zatrudnienia.

Wypadek przy pracy jest wywołany przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć pracownika, który wykonywał zadania jakie zlecono mu w miejscu zatrudnienia.stock.adobe.com/licencja standardowa

Jeśli NAV uzna, że powstały uraz zaistniał na skutek wypadku przy pracy to osoba poszkodowana otrzyma decyzję  przychylną, uznającą wypadek. Daje ona prawo do bezpłatnego korzystania z publicznej opieki medycznej, co jest wskazane i często konieczne, aby leczyć urazy. Na zakończenie leczenia lub w momencie, kiedy stan zdrowia się ustabilizuje, a dolegliwości są nadal odczuwalne, można złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o trwałym uszczerbku na zdrowiu, «menerstatning». W przypadku stwierdzenia przynajmniej 15 proc. uszczerbku na zdrowiu przysługuje poszkodowanemu pracownikowi prawo do wypłaty odszkodowania z NAV. Odszkodowanie za doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje również od ubezpieczyciela.
Należy tu zaznaczyć, że na każdym pracodawcy ciąży obowiązek wykupienia polisy pracowniczej dla zatrudnionych, a to na okoliczności powstania takich właśnie zdarzeń losowych – wypadków, które często powodują pojawieni się strat ekonomicznych w postaci zmniejszonych dochodów powstałych na skutek urazu, długotrwałego leczenia lub ewentualnej zmiany zawodu. Tutaj można zasięgnąć więcej informacji o prawach przysługujących po zaistniałym wypadku przy pracy:
Podsumowując, wysłanie zawiadomienia do NAV o zaistniałym wypadku jest bardzo ważne z uwagi  na szereg uprawnień, jakie można nabyć po otrzymaniu decyzji uznającej wypadek. Dokument ten będzie również pomocny w późniejszym dochodzeniu roszczeń od ubezpieczyciela.

Pomogą profesjonaliści

Wiele osób, które znalazły się w tej niefortunnej sytuacji i doświadczyły wypadku przy pracy, nie robią nic w tym kierunku, aby dopełnić formalności powypadkowych. Niektórzy uważają, że wypełnienie dokumentów lub dialog z pracodawcą są bardzo kłopotliwe. Inni z kolei lekceważą całe zdarzenie, bo nie zdają sobie sprawy z ewentualnych późniejszych konsekwencji własnego zaniedbania w tej kwestii. Warto jednak zadbać o siebie i swoje prawa, jakie przysługują pracownikowi, a jeśli sprostanie zadaniu dopilnowania wszelkich kwestii związanych z wypadkiem jest trudne, to powinno się rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy.
Należy również podkreślić, że pracodawca nie jest stroną w negocjacjach z ubezpieczycielem a zgłoszenie wypadku do ubezpieczyciela nie jest działaniem na szkodę swojego pracodawcy. Pracodawca nie będzie otrzymywać korespondencji ani wyników postępowania w sprawie odszkodowawczej.
 Wysłanie zawiadomienia do NAV o zaistniałym wypadku jest bardzo ważne z uwagi  na szereg uprawnień, jakie można nabyć po otrzymaniu decyzji uznającej wypadek.

Wysłanie zawiadomienia do NAV o zaistniałym wypadku jest bardzo ważne z uwagi na szereg uprawnień, jakie można nabyć po otrzymaniu decyzji uznającej wypadek.stock.adobe.com/licencja standardowa

Pracodawca ubezpiecza swojego pracownika w takim celu, aby zadbać o jego losy i prawa na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy. Niektórzy pracodawcy wykupują ubezpieczenie o charakterze rozszerzonym, które daje prawo do wypłaty odszkodowania, gdy stopień inwalidztwa jest mniejszy niż standardowe 15 proc.
Kancelaria Prawna Unneland udziela informacji w zakresie czynności, jakie należy wszcząć po wypadku, i doradza w kwestiach podjęcia niezbędnych kroków w zmaganiach z ubezpieczycielem. Oferujemy darmową konsultację mająca na celu analizę sprawy.
W zdarzeniach, kiedy ma miejsce wypadek przy pracy, ubezpieczyciel pokrywa konieczne i uzasadnione koszta obsługi prawnej. Jeśli masz pytania, na które brakuje Ci odpowiedzi w tej kwestii, zapraszamy do kontaktu z nami. Nasza kancelaria posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi spraw odszkodowawczych, a nasi adwokaci specjalizują się w tej dziedzinie prawa.
Rozmowę można odbyć w języku polskim, angielskim oraz norweskim.
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych


TOMASZ GROTYNSKI

21-04-2024 08:09

Cholera , miesiąc temu w pracy spadłem że schodów bo nie miały barierek. Potuklem się trochę i myślałem że jest ok. Po 2 tygodniach okazało się że uszkodzony został błędnik i koszty leczenia spadły na mnie. Człowiek z polski myśli więcej o pracy niż o sobie a potem ponosi koszta.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok