10
dni
do startu rozliczeń podatkowych w Norwegii!
Odzyskaj podatek
Pieniądze w 2 tygodnie!
zamknij
Aktualności

Polska nie blokuje tranzytu. Oświadczenie polskiego MSZ

Natalia Szitenhelm

26 marca 2020 10:24

Udostępnij
na Facebooku
2

Siedziba MSZ/zdjęcie ilustracyjne wikimedia.org/Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 PL

- W związku z coraz częściej pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o blokowaniu przez polskie służby tranzytu przez Polskę produktów zaopatrzenia medycznego stanowczo podkreślamy, że doniesienia te są nieprawdziwe – informuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o tranzyt środków dezynfekujących z Polski do Norwegii.
Reklama

Polska nie blokuje tranzytu

W odpowiedzi na nasze zapytanie, czy na linii Polska-Norwegia istnieje jakikolwiek spór związany z ww. tranzytem, otrzymaliśmy odpowiedź polskiego resortu:

Podobnie jak w innych krajach europejskich kwestie dotyczące wywozu określonych produktów medycznych zostały uregulowane prawnie w związku z nadzwyczajną sytuacją. W Polsce reguluje je rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wyjątkowy czas wymaga wyjątkowego działania, dlatego krajowa produkcja środków ochronnych w głównej mierze posłużyć ma zabezpieczeniu Polski i jej obywateli. Stąd wprowadzone czasowe ograniczenie możliwości wywozu produktów medycznych z terytorium Polski. Wywóz może się odbywać w wyjątkowych przypadkach, jedynie po uzyskaniu zgody odpowiednich władz (wojewodów).

Obecnie mamy do czynienia z nasilającą się dezinformacją, również dotyczącą produktów zaopatrzenia medycznego. Wszelkie informacje jakoby Polska blokowała tranzyt przez swoje terytorium produktów zaopatrzenia medycznego są nieprawdziwe.

Ministerstwo opublikowało także oświadczenie, w którym informuje: 

Informujemy, że kwestie wywozu z Polski określonych produktów medycznych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia ograniczenia wywozowe dotyczą wyłącznie produktów produkowanych na terytorium Polski lub zakupionych przez polskiego przedsiębiorcę w celu dalszej redystrybucji. W tym przypadku przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca swojego zamieszkania zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zgłoszenie wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Te regulacje mają na celu zagwarantowanie by rodzima produkcja w pierwszej kolejności zabezpieczała przed zagrożeniami epidemiologicznymi na terytorium RP.

Norenco Polska także dementuje

W poprzednim tekście zamieściliśmy także komentarz firmy Norenco Polska, która również dementuje informacje:
Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych


55555555 55555555

26-03-2020 17:00

A Norwedzy domagają się wstrzymana grantów hahahahahaha

resett.no/2020/03/26/polen-stanser-ekspo...ardhjelp-til-landet/

Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram