Obniżymy cenę Twojego OC w Norwegii Wyceń ubezpieczenie
NAV wprowadza zmiany w stawce G. Co oznaczają? Aktualności
Magda Berbeć 19 maja 2017

NAV wprowadza zmiany w stawce G. Co oznaczają?

Skomentuj
wikimedia.org
Norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) podał nową wysokość stawki G, która w 2017 roku wzrasta o 1,14 proc. Co oznaczają zmiany?
16 maja NAV opublikował informację dotyczącą nowej stawki G, która będzie obowiązywać od 1 maja 2017 roku. Kwota wzrasta z 92 576 koron do 93 634 koron.
Reklama

Od 1 maja 2017 stawka G na rok 2017 wynosi 93 634 koron.

Czym jest stawka G?

Stawka G jest kwotą podstawową, w oparciu o którą obliczane są między innymi stawki emerytalne oraz renty w Norwegii. Ma ona również szczególne znaczenie przy określaniu wysokości niektórych zasiłków wypłacanych przez NAV oraz minimalnego dochodu, jaki należy osiągnąć, by zyskać prawo do świadczeń, np. zasiłku dla bezrobotnych czy też zasiłku rodzicielskiego.

Wysokość stawki G jest regulowana co roku.

Stawka G jest podstawową kwotą, którą przelicza się między innymi punkty emerytalne, renty oraz emerytury w Norwegii. Na podstawie wysokości stawki G określane są również kwoty wybranych świadczeń z NAV oraz dochód minimalny wymagany do otrzymania prawa do części zasiłków.

A w praktyce?

Zmiana w wysokości stawki G ma duże znaczenie m.in. dla osób, które starają się o zasiłek dla bezrobotnych. Aby uzyskać do niego prawo, należy spełnić kilka warunków – podstawowym kryterium jest kwota dochodu brutto. Wysokość wymaganego zarobku zmienia się w zależności od aktualnej stawki G – dochód z poprzedniego roku powinien wynosić przynajmniej 1,5 stawki. Od 1 maja jest to 140 451 koron.

Podobnie jest w przypadku zasiłku rodzicielskiego. Aby mieć do niego prawo, konieczne jest osiąganie dochodu w trakcie 6 z 10 miesięcy przed rozpoczęciem otrzymywania świadczenia, a osiągnięty w tym okresie dochód musi wynieść minimum połowię stawki G, czyli 46 817 koron.

Stawka G jest brana pod uwagę również w przypadku innych świadczeń i ulg podatkowych. Na przykład druga klasa podatkowa przysługuje tylko w przypadku, gdy współmałżonek w danym roku podatkowym osiągnął dochód zerowy lub niższy niż połowa średniej stawki G.


Źródła: nav.no, regjeringen.no

Gość
Wyślij
Dodaj zdjęcie
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych

Bliżej nas