kr

Kredyt bankowy w Norwegii

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr.

Eff. rente 14,9%, 65 000 kr. over 5 år, kost 28 730 kr., Tot. 93 730 kr. 1. Zawsze musisz dowiedzieć się, jaki obszar cenowy przedstawia sobą konkretna nieruchomość. Nie możesz po prostu ślepo ufać ustalonym stawkom. Mogą być one bowiem zarówno za wysokie jak i za niskie. Z tego względu warto oglądać wiele ofert.

  Na stronie www.finn.no poszukaj ceny za metr kwadratowy podobnych nieruchomości do tej, którą chcesz kupić.

 2. Nigdy nie składaj więcej niż jednej oferty zakupu na raz. Oferta zawsze jest wiążąca, więc jeśli np. dwie twoje oferty zostaną przyjęte, będziesz „ugotowany”.

 3. Zawsze dobrze przyjrzyj się sprzedającemu. Ważne jest, by spróbować wyczuć, jaki jest sprzedający. Jeśli np. dopiero co kupił mieszkanie, to naturalne, że będzie chciał je jak najszybciej sprzedać.

 4. Zawsze powinieneś ocenić pośrednika nieruchomości. Pośrednik jest zatrudniony przez sprzedającego i ma za zadanie uzyskać dla niego jak najwyższą cenę, ale pośrednik powinien być neutralny w stosunku do obu stron.

 5. Zawsze z góry powinieneś ustalić górną granicę ceny zakupu. Nie pozwól, żeby cię poniosło, aby zaproponować więcej niż warte jest mieszkanie lub więcej niż cię stać.


 1. Zawsze znajdzie się inne wymarzone mieszkanie. Będą nowe możliwości. Niektórych ofert warto nie przyjmować, bo mogą pojawić się lepsze w późniejszym czasie.

 2. Zawsze powinieneś mieć wiele możliwości związanych z kupowaniem mieszkania. Istnieje wiele strategii na to, jak składać ofertę zakupową. Niektórzy uważają, że warto zacząć od niskiej oferty i zwiększać ją stopniowo. Inni uważają, że opłaca się siedzieć cicho prawie do końca oglądania oferty i wtedy zaproponować wysoką cenę. W przypadku tej ostatniej strategii nie ma możliwości na podbijanie ceny. Spróbuj dyskretnie dowiedzieć się czegoś na temat innych kupujących u swego pośrednika.

 3. Zawsze powinieneś dzwonić do swego pośrednika i wykazywać zainteresowanie. Nie ma gwarancji na to, że pośrednik skontaktuje się z tobą, chociaż zapisałeś się na liście zainteresowanych kupnem danej nieruchomości. Pomyśl nad wczesnym złożeniem niskiej oferty, aby zostać wpisanym na listę pośrednika jako pierwszy zainteresowany, chociaż twoją strategią było siedzenie i czekanie na zakończenie oglądania nieruchomości przez potencjalnych klientów, by dopiero wtedy złożyć ofertę.


 1. Główna zasada mówi, by nie przebijać swojej własnej oferty, jeśli jesteś jedynym zainteresowanym kupnem nieruchomości. Oczywiście wyjątkiem jest sytuacja, gdy złożyłeś śmiechu wartą ofertę. W sytuacji, gdy jest tylko jeden zainteresowany kupnem, możesz oczekiwać, że sprzedający będzie skłonny sprzedać nieruchomość za niższą cenę lub stawkę.

 2. Powinieneś dawać krótkie terminy na przyjęcie twojej oferty przez sprzedającego. Po upłynięciu 24- godzinnego terminu przyjęcia oferty, skracaj kolejne terminy, gdy zauważysz, że sprzedający ci się wymyka. Ta zasada obowiązuje w większych miastach. W małych miejscowościach i na wsiach oglądanie ofert mieszkaniowych trwa dużo wolniej, często nawet parę dni.


Informacja dla konsumenta na temat składania ofert na zakup nieruchomości


Informacja została przygotowana przez Rzecznika Praw Konsumenta, Urząd Obrony Praw Konsumenta, Norweski Związek Adwokacki przy Grupie Pośredników w Handlu Nieruchomościami, Związek Przedsiębiorstw Zajmujących się Pośrednictwem w Handlu Nieruchomościami i Norweski Związek Pośredników w Handlu Nieruchomościami, w oparciu m.in. o § 6-3 i 6-4 ustawy o pośrednictwie w handlu nieruchomościami.


Poniżej znajduje się lista wytycznych, które zalecane są przez urzędy do spraw konsumenta i inne organizacje podczas składania ofert na zakup nieruchomości. Na końcu znajduje się także krótki przegląd reguł prawnych dotyczących składania takich ofert.


PRZEPROWADZANIE SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI: 1. Na życzenie kupującego, pośrednik poinformuje o aktualnych złożonych ofertach na zakup nieruchomości, w tym o istniejących zastrzeżeniach.

 2. Oferty składa się pośrednikowi, który przekazuje je dalej zleceniodawcy.

 3. Zawartość oferty:

  Oprócz adresu nieruchomości (ewentualnego numeru ulicy/numeru domu), ceny zakupu, nazwiska składającego ofertę, jego adresu, numeru telefonu, adresu e – mail itd., oferta powinna zawierać: plan finansowy, plan płatności, termin przyjęcia oferty, datę przekazania nieruchomości i ewentualne zastrzeżenia; takie jak niepewne finansowanie, sprzedaż obecnego mieszkania itd. Zazwyczaj oferta, która zawiera jakieś zastrzeżenia, nie zostanie zaakceptowana, dopóki się one nie wyjaśnią. Zaleca się skonsultowanie się z pośrednikiem przed złożeniem oferty.

 4. Pośrednik powinien prawidłowo przygotować rundę ofertową. W zależnościach konsumenckich (tzn. tam, gdzie zleceniodawca jest konsumentem) pośrednik nie powinien pośredniczyć w ofertach z krótszym terminem przyjęcia niż 24 godziny liczone od ostatniego ogłoszenia o możliwości oglądania danej nieruchomości. Po upływie tego terminu składający ofertę nie powinni ustalać innego terminu niż taki, który, w razie potrzeby, umożliwi pośrednikowi poinformowanie zleceniodawcę, innych składających oferty i pozostałych zainteresowanych o ofercie i zastrzeżeniach. Pośrednik nie powinien faworyzować ani wykluczać żadnego ze składających oferty na zakup nieruchomości. Jeśli oferta jest złożona z terminem przyjęcia, który wyraźnie jest za krótki na to, by pośrednik mógł przeprowadzić rundę ofertową w taki sposób, by zapewnić zleceniodawcy i zainteresowanym wystarczające możliwości działania/wyboru, wówczas pośrednik odradzi osobie składającej ofertę, by proponowała ona tak krótki termin na przyjęcie oferty.

 5. Zazwyczaj żąda się, aby pierwsza oferta kupującego została złożona do pośrednika w formie pisemnej. Jednak późniejsze zmiany ofertowe często są przekazywane pośrednikowi ustnie. Takie zmiany nie powinny być jednakże przekazywane za pomocą e – maila, wiadomości sms lub automatycznej sekretarki, gdyż ryzyko, że nie dotrą one na czas jest w takim przypadku znacznie większe niż zawsze.

 6. Pośrednik z własnej inicjatywy oceni poszczególne oferty dla zleceniodawcy, jeśli zostały one złożone w ramach terminu, o którym mowa w punkcie 4.

 7. Jeżeli będzie to konieczne i możliwe, wówczas pośrednik będzie informował składających oferty na zakup nieruchomości o nowych i lepszych ofertach,i ewentualnych zastrzeżeniach.

 8. Po tym , jak doszło już do zawarcia transakcji kupna lub jeśli runda ofertowa nie zakończyła się taką transakcją, składający ofertę może zażądać kopię dziennika ofert w anonimowej formie.

 9. Kopia dziennika ofert powinna być dostarczona bez uzasadnionej zwłoki sprzedającemu i kupującemu po tym, jak została dokonana transakcja zakupu nieruchomości. Jeśli składającemu ofertę na zakup nieruchomości zależy na byciu anonimowym, powinien on złożyć taką ofertę przez swojego pełnomocnika.

 10. W szczególnych przypadkach pośrednik może zaprosić składających oferty na zamkniętą rundę ofertową. W takim przypadku więcej informacji będzie przekazane aktualnym zainteresowanym.WAŻNE REGUŁY PRAWNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OFERT NA ZAKUP MIESZKANIA


 1. Nie istnieje prawo do rezygnacji z transakcji w przypadku sprzedaży/zakupu nieruchomości.

 2. Kiedy oferta na zakup nieruchomości zostanie dostarczona do pośrednika i przekaże on jej treść sprzedającemu (czyli sprzedający dowie się o ofercie), wówczas oferty nie wolno cofnąć. Oferta jest w takiej sytuacji wiążąca dla kupującego do czasu upłynięcia terminu przyjęcia oferty przez sprzedającego chyba, że przed tym terminem oferta zostanie odrzucona przez sprzedającego lub kupujący otrzyma informację o tym, że nieruchomość została sprzedana komuś innemu (dlatego ważne jest, by nie składać wielu ofert na zakup nieruchomości jednocześnie, jeżeli nie chce się kupić więcej niż jednej nieruchomości).

 3. Sprzedający może bez ograniczeń odrzucać lub akceptować każdą ofertę i nie jest np. zobowiązany do przyjęcia najwyższej oferty.

 4. W momencie, gdy składający ofertę otrzymuje od sprzedającego informację o przyjęciu przez niego tej oferty, która to informacja została przekazana przed upłynięciem terminu przyjęcia oferty, wówczas następuje zawarcie umowy wiążącej.

 5. Należy pamiętać także o tym, że ewentualna oferta od sprzedającego dla kupującego (tzw. kontroferta), w świetle przepisów dotyczących umów, jest ofertą wiążącą , która skutkuje pojawieniem się umowy o sprzedaży nieruchomości, jeżeli oferta zostanie zaakceptowana przez kupującego w odpowiednim czasie.


Zaktualizowane 01.02.2008


ŹRÓDŁO: www.bof.as


Reklama
Gość
Wyślij
Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram