Ulga 10% (Standardfradrag)

Ulga 10% przysługuje osobom, które pracują w Norwegii nie dłużej niż 2 lata, czyli w przypadku, gdy 2020 rok był Twoim pierwszym lub drugim rokiem pracy w Norwegii. Dzięki skorzystaniu z tej ulgi podatkowej można zmniejszyć kwotę podlegającą opodatkowaniu o 10% dochodów uzyskanych w Norwegii, ale odpis nie może być wyższy niż 40 000 NOK.

Rok 2018 był ostatnim rokiem, w którym można było uwzględnić ulgę 10%. Od 2019 alternatywą do tego odpisu jest podatek u źródła (kildeskatt) czyli karta podatkowa 25%

UWAGA: Sezony rozliczeń podatkowych trwają w miesiącach kwiecień-maj każdego roku i dotyczą poprzedzającego roku podatkowego. Poza okresem kwiecień-maj można składać odwołania od rozliczeń podatkowych za dany rok. Termin złożenia odwołania od podatku za dany rok wynosi zasadniczo 6 tygodni od daty publikacji wyniku rozliczenia podatkowego (norw. Skatteoppgjør, ang. Tax Assessment Nortice), jednak urząd skarbowy na ogół rozpatruje odwołanie przesłane po terminie, uwzględniając uzasadnienie ze strony podatnika. Jeśli odwołanie jest składane po 12 miesiącach od daty publikacji wyniku podatkowego, urząd może nie wziąć go pod uwagę, co jest często zależne od argumentacji podatnika i okoliczności towarzyszących złożeniu odwołania. Maksymalnie podatnik może składać zapytania podatkowe do 10 lat wstecz, jednak realna szansa na pozytywne rozpatrzenie zmian w zeznaniach podatkowych dotyczy 2 ostatnich lat podatkowych.


Aby wykonać odwołanie od podatku, należy przedstawić wymienioną poniżej dokumentację podatkową dotyczącą danego statusu oraz dokument Skatteoppgjør (ang. Tax Assessment Notice) oraz Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment). Osoby posiadające kody PIN do systemu Altinn / MinID posiadają te dokumenty w swoim profilu w systemie.

Dochód brutto, od którego można odliczyć ulgę z Norwegii zawiera wynagrodzenie brutto oraz inne, podlegające opodatkowaniu środki pieniężne, świadczenia pracownicze oraz wszelkie nadwyżki wydatków, do których mamy uprawnienia. Oznacza to, że w przypadku, gdy np. pracodawca pokrywał większość kosztów związanych z życiem i pracą w Norwegii, odpis będzie nieopłacalny, ponieważ dochód brutto wzrośnie o wszelkie pozostałe świadczenia od pracodawcy, co podniesie tym samym kwotę podatku.

Ulga jest najbardziej opłacalna w przypadku osób samotnych, nie mających prawa bądź dokumentacji do ubiegania się o status pendler i które ponosiły koszty życia i pracy w Norwegii na własną rękę.

Ulga nie przysługuje automatycznie, podatnik musi się o nią upomnieć podczas składania zeznania podatkowego.

Jeżeli małżonek/małżonka również ma prawo do 10% ulgi, obie strony muszą o nią wystąpić lub całkowicie z niej zrezygnować. Jeśli tylko jeden z małżonków ma prawo do zniżki, żaden z nich nie może z niej skorzystać.

Osoby, które przebywają w Norwegii do 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub do 270 dni w ciągu 36 miesięcy, mogą ubiegać się o otrzymanie 10% ulgi. Prawo do ulgi przysługuje również co roku, jeśli podatnik przebywa w Norwegii nie dłużej niż średnio 90 dni w jednym roku i nie więcej, niż 183 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Aby ubiegać się o zniżkę 10% należy złożyć do urzędu podatkowego następujące dokumenty:

 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek za 2020 rok - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w 2020 roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),
 • Skattemelding (ang. Tax Return) za 2020 rok (wstępne rozliczenie podatkowe, które jest wysyłane przez norweski urząd podatkowy na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii),
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID, czyli kody PIN potrzebne do złożenia norweskiego zeznania podatkowego przez internet (więcej informacji tutaj: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?),
Nie możesz odtworzyć filmu, przeczytaj treść
 • Jedną z form rozliczania się jest uwzględnienie 10% ulgi. Czy mógłbyś powiedzieć na czym ona polega?
 • Ulga 10% to specjalny odpis podatkowego, który przysługuje podatnikom, dla których 2020 rok był pierwszym bądź drugim rokiem pracy.
 • A jak się ją oblicza?
 • Bardzo prosto. Stanowi ona 10% uzyskanego w skali roku dochodu brutto. Jednak wartość odpisu nie może przekraczać kwoty 40 000 koron.
 • Często padają pytania czy ulgę 10% można łączyć z innymi sposobami na rozliczanie się?
 • Ulga 10% może być łączona z drugą klasą podatkową. Natomiast wyklucza odpisy związane chociażby z statusem pendler, więc jeśli mamy możliwość rozliczania się w statusie pendler lub zniżce 10% należy wybrać jedną z tych dwóch form odpisów.
 • Podobno zdarza się tak, że rozliczanie się według ulgi 10% może być mniej korzystne niż bez tej ulgi? Jak to wygląda w praktyce?
 • Ulga 10% jest przeznaczona dla osób, które spełniają ten warunek, który podałem na początku, ale poza tym osoby te muszą wszystkie koszty związane z życiem i pracą w Norwegii pokrywać w własnym zakresie. Jeżeli zdarzyło by się tak, że na przykład pracodawca pokrywałby jakieś koszty związane z zakwaterowaniem, podróżami czy z wyżywieniem, wówczas ulga 10% może w ogóle się nie opłacać, ponieważ wszystkie świadczenia od pracodawcy są wliczone do dochodu brutto, co zwiększa generalnie podstawę do opodatkowania, tym samym zwiększa podatek należny.
 • Jak sprawdzić czy ulga 10% będzie się opłacać?
 • Można to dosyć łatwo sprawdzić patrząc na swoje Lønns- og trekkoppgave, czyli roczne zestawienie dochodów i potrąceń od pracodawcy. Jeżeli widzimy, że jest tam wyszczególnionych sporo pozycji, są to pozycje na przykład związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem czy podróżami, są to świadczenia, które pracodawca zapewniał niejako bezpłatnie pracownikowi, wówczas można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że ulga 10% nie będzie się opłacać.
 • Dziękuję.
 • Dziękuję.
 • Zwiń treść
Ulga 10% jest ulgą podatkową, z której można skorzystać przy rozliczeniu za pierwszy i drugi rok pracy w Norwegii. Ulga jest szczególnie opłacalna w przypadku osób nie mogących rozliczać się jako pendler. 
Odzyskaj podatek

Wypełnij formularz w celu rozliczenia podatku w Norwegii
ZAZNACZ WSZYSTKIE
Zapoznałem się z treścią i akceptuję treść Regulaminu [pełna treść]
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, SMS oraz e-mailowy w celu promocji usług MultiNOR oraz jego partnerów związanych w szczególności z pobytem i pracą w Norwegii. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć. [pełna treść]
Wyrażam zgodę na otrzymywanie e-mailem informacji handlowych dotyczących świadczenia usług doradczych związanych z pobytem i pracą w Norwegii. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć. [pełna treść]
Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. [pełna treść]
Rozlicz się
Wybierając usługi firmy MultiNor trafiasz w ręce profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością specyfiki rynku norweskiego.
Skontaktuj się z nami:
MojaNorwegia.pl