Odwołanie od podatku:
Status pendler

Pendler, czyli osoba dojeżdżająca, pracuje w Norwegii, ale jest zameldowana poza jej granicami i regularnie podróżuje do swojego kraju np. Polski. Odwołanie od podatku, w którym ubiegamy się o przyznanie statusu pendler pozwala na wprowadzenie szeregu odpisów związanych z poniesionymi kosztami podróży, mieszkania czy wyżywienia podczas pobytu w Norwegii (pendlerutgifter). Istnieją dwa typy tego statusu: pendler samotny oraz pendler do rodziny.
UWAGA: Miesiące kwiecień i maj są czasem rozliczeń podatkowych za rok ubiegły. Odwołania od podatku można składać przez cały rok, jednak zaleca się ich składanie w miesiącach poza szczytem rozliczeń podatkowych. Termin złożenia odwołania za rok poprzedni to 6 tygodni od momentu ogłoszenia wyniku rozliczenia (Skatteoppgjør / Tax Assessment Notice). Urząd skarbowy zwykle przyjmuje również dokumenty nadesłane po terminie. Odwołanie złożone po upływie 12 miesięcy od daty publikacji wyniku rozliczenia podatkowego może zostać odrzucone, aczkolwiek istotne jest podanie powodu opóźnienia. Podatnicy w swoich odwołaniach mogą odnosić się do zeznań za ostatnie 10 lat, jednakże urząd w rzeczywistości rozpatruje wnioski dotyczące ostatnich 2 lat podatkowych.

Pendler do rodziny (familiependler)

Odwołanie od podatku w statusie pendler jest możliwe jeśli:
 • Miałeś wspólny adres zamieszkania wraz ze współmałżonkiem lub dziećmi.
 • W danym roku podatkowym podróżowałeś do rodziny przynajmniej 3 razy i jesteś w stanie to udokumentować.

Wymagane dokumenty do odwołania – pendler do rodziny:
 • Skatteoppgjør (ang. Tax Assessment Notice) za rok, za który składamy odwołanie - roczny wynik rozliczenia podatkowego przesyłany po rozpatrzeniu wypełnionego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy- dokument dostępny w profilu Altinn.
 • Utskrift av grunnlag for skatt (ang. Tax Assessment) za rok, za który składamy odwołanie – dokument jest przesyłany wraz z wynikiem rozliczenia podatkowego (Skatteoppgjør) - dokument dostępny w profilu Altinn.
 • Lønnsoppgave za rok, za który składamy odwołanie (PIT od norweskiego pracodawcy, określający wysokość zarobków w Norwegii za dany rok oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy),
 • Årsoppgave - rozliczenie roczne wydawane przez NAV za rok, za który składamy odwołanie - dokumentujące zasiłki pobrane w ciągu roku (np. zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy),
 • Kody MinID inaczej zwane kodami PIN są jednym z elementów potrzebnych do logowania do systemu Altinn i złożenia odwołania od podatku drogą elektroniczną (Co to są kody PIN i jak je uzyskać?),
 • Potwierdzenia podróży między Norwegią a Polską za rok, za który składamy odwołanie (np. rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub bilety lotnicze/promowe)
 • Akt małżeństwa - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,
 • Akt urodzenia dziecka, jeśli ubiegamy się o pendlera do dziecka - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,
 • Zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu z rodziną w określonym roku podatkowym - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze
 • Potwierdzenia poniesionych kosztów mieszkania w Norwegii za rok, za który składamy odwołanie (czynsz i prąd). Jeśli opłaty potrącane były z wynagrodzenia wystarczą odcinki z pensji (lønnsslipper) lub potwierdzenia przelewów jeśli koszty pokrywane były osobiście.

Pendler samotny (enslig pendler)

Osoba samotna lub żyjąca w konkubinacie, inaczej określana mianem samotnego pendlera, cyklicznie podróżująca do mieszkania w Polsce. Przedkładając odpowiednie dokumenty ma prawo do tych samych odpisów co pendler do rodziny.
Odwołanie od podatku w statusie pendler samotny jest możliwe jeśli:
 • W danym roku podatkowym nie byłeś w związku małżeńskim i pracowałeś w Norwegii. Osoby żyjące w konkubinacie również traktowane są jako osoby samotne
 • Z powodu pracy mieszkałeś w Norwegii i jesteś w stanie udokumentować, że podróżowałeś do miejsca zamieszkania w Polsce co najmniej raz na trzy tygodnie.
 • Posiadałeś lub wynajmowałeś samodzielne mieszkanie w Polsce. Jeśli nie ukończyłeś 22 roku życia i dojeżdżałeś do rodziców, wtedy kryterium częstotliwości wizyt w Polsce to jedna podróż na sześć tygodni i nie musisz posiadać/wynajmować samodzielnie mieszkania.
 • Twoje mieszkanie w Norwegii jest niesamodzielne tj.:
  • Nie jest większe niż 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba do maksymalnej powierzchni dodawane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,
  • Nie gwarantuje dostępu do bieżącej wody i kanalizacji,
  • Mieszkasz w nim krócej niż rok i nie możesz z niego korzystać 7 dni w tygodniu.
 • Twoje mieszkanie w Polsce jest samodzielne tj.
  • Jest większe niż 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba, do minimalnej powierzchni dodawane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,
  • Gwarantuje dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,
  • Mieszkasz w nim przynajmniej rok i możesz z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.
 • Mieszkanie jest uznane za samodzielne, jeżeli spełnia CHOCIAŻ JEDEN z warunków:
  • Jest większe niż 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba, do minimalnej powierzchni dodawane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,
  • Gwarantuje dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,
  • Mieszkasz w nim przynajmniej rok i możesz z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.
 • Jeżeli mieszkanie w Norwegii jest samodzielne i mieszkanie w Polsce także jest samodzielne to można ubiegać się o samotnego pendlera jeżeli:
  • Mieszkanie w Polsce jest mieszkaniem własnościowym (nie wynajętym)
  • Byłeś w nim zameldowany co najmniej 3 lata
  • Mieszkanie w Polsce (na osobę) jest co najmniej 2 razy większe niż mieszkanie w Norwegii (na osobę)
  • Mieszkasz w nim przynajmniej rok i możesz z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.

Wymagane dokumenty do odwołania – pendler samotny:
 • Skatteoppgjør (ang. Tax Assessment Notice) za rok, za który składamy odwołanie - roczny wynik rozliczenia podatkowego przesyłany po rozpatrzeniu wypełnionego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy- dokument dostępny w profilu Altinn.
 • Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment) za rok, za który składamy odwołanie – dokument jest przesyłany wraz z wynikiem rozliczenia podatkowego (Skatteoppgjør) - dokument dostępny w profilu Altinn.
 • Lønnsoppgave za rok, za który składamy odwołanie (PIT od norweskiego pracodawcy, określający wysokość zarobków w Norwegii za dany rok oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy),
 • Årsoppgave - rozliczenie roczne wydawane przez NAV za rok, za który składamy odwołanie - dokumentujące zasiłki pobrane w ciągu roku (np. zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy),
 • Kody MinID inaczej zwane kodami PIN są jednym z elementów potrzebnych do logowania do systemu Altinn i złożenia odwołania od podatku drogą elektroniczną (Co to są kody PIN i jak je uzyskać?),
 • Potwierdzenia podróży między Norwegią a Polską za rok, za który składamy odwołanie (np. rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub bilety lotnicze/promowe),
 • Potwierdzenia poniesionych kosztów mieszkania w Norwegii za rok, za który składamy odwołanie (czynsz i prąd). Jeśli opłaty potrącane były z wynagrodzenia wystarczą odcinki z pensji (lønnsslipper) lub potwierdzenia przelewów jeśli koszty pokrywane były osobiście,
 • Zaświadczenia o posiadanym lub wynajmowanym mieszkaniu w Polsce (akt własności lub umowa najmu) - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,
 • Zaświadczenie o metrażu mieszkania (umowa najmu lub zaświadczenie od wynajmującego) - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze:
  Mieszkanie nie większe niż 30 m² (gdy jeden lokal zamieszkuje więcej lokatorów to limit zwiększa się o 20 m² na każdą kolejną osobę w wieku powyżej 15 lat).
 • Jeśli w roku za który składasz odwołanie nie miałeś 22 lat, prześlij akt urodzenia - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze.
Nie możesz odtworzyć filmu, przeczytaj treść
 • Wśród Polaków pracujących w Norwegii bardzo częstą formą rozliczania jest status pendler. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat tego statusu?
 • Status pendler to rodzaj rozliczenia podatkowego, w którym podatnik ma możliwość odliczenia kosztów związanych z życiem i pracą w Norwegii. Do tych kosztów należą głównie: wyżywienie, zakwaterowanie czy podróże pomiędzy Polską a Norwegią. Aby uzyskać status pendler trzeba spełniać określone warunki, związane głównie z podróżowaniem między tymczasowym miejscem zamieszkania, czyli Norwegią a stałym miejscem zamieszkania, czyli Polską.
 • Mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat tych warunków, które należy spełnić?
 • Przede wszystkim trzeba rozróżnić dwa rodzaje pendlerów. Pierwszy to tak zwany pendler do rodziny, czyli osoba, która podróżuje między Norwegią a Polską, w której to mieszka jego współmałżonek i/lub dziecko czy też dzieci. Natomiast drugi rodzaj pendlera to tak zwany samotny pendler, który podróżuje do mieszkania w Polsce. Te dwa rodzaje pendlerów różni przede wszystkim wymóg, co do częstotliwości podróży między Norwegia a Polską, gdzie w przypadku pendlera rodzinnego ten wymóg to trzy podróże między Norwegią a Polską. Jedna podróż to podróż w tę i z powrotem. Natomiast w przypadku pendlera samotnego ten wymóg jest już bardziej wyśrubowany i są to podróże co trzy tygodnie między Norwegią a Polską.
 • Chciałabym dowiedzieć się więcej o odpisach, o których mówiłeś. Zacznijmy na przykład od podróży między Norwegią a Polską. Jak to wygląda?
 • Żeby odliczyć podróże między Norwegią a Polską, trzeba przedstawić dokumentację potwierdzającą te podróże, na przykład bilety lotnicze lub promowe, karty pokładowe, wszelkiego rodzaju faktury za przeloty czy przepłynięcia promem. Podróże rozliczane są w taki sposób, że jeśli są to podróże lotnicze to jest obliczana kilometrówka, natomiast w przypadku podróży promowych jest możliwość odliczenia kosztów samego przepłynięcia promem, o ile te koszty w sumie przekraczają kwoty 3 300 koron.
 • A jak sprawy te wyglądają w przypadku zakwaterowania, czyli opłaty za mieszkanie, za prąd?
 • Jeżeli podatnik ponosił koszty zakwaterowania, które nie przekraczają 10 000 koron w skali roku, może przedstawić dokumentację podstawową, na przykład potwierdzenie od właściciela lokalu, który był wynajmowany czy też na przykład umowy wynajmu danego lokalu. Natomiast jeśli koszty te przekraczały 10 000 koron w skali roku, wówczas należy przedstawić albo przelewy do właściciela mieszkania, przelewy bankowe. W przypadku kiedy pracodawca potrącał koszty zakwaterowania z wypłaty, wówczas trzeba przedstawić odcinki z pensji, które to dokumentują. Na ogół jest to ostatni odcinek z pensji, który zawiera zbiorczą kwotę potrąceń za cały rok.
 • Czy koszty poniesione w związku z wyżywieniem trzeba tak dokładnie udokumentować?
 • Nie, tutaj sytuacja jest o tyle prosta, ze jeżeli pracodawca nie wypracował pracownikowi diet ani nie zapewniał mu wyżywienia w postaci stołówki czy kantyny, wówczas po prostu trzeba udokumentować status pendler, czyli spełnić warunek odnośnie podróży i udokumentować fakt posiadania czy to rodziny w Polsce, czy też samodzielnego mieszkania, o którym wcześniej wspominałem. Po prostu wówczas jest naliczana stawka ryczałtowa, ustanowiona przez urząd skarbowy. Jest to stawka ryczałtowa diety za każdy dzień pobytu w Norwegii, która w przypadku 2014 roku wynosi 195 koron za dzień.
 • Jakie są najczęstsze problemy związane ze statusem pendler, z którymi się spotykałeś?
 • Przede wszystkim jest problem ze skompletowaniem dokumentów odnośnie podróży, gdzie być może troszkę pocieszająco działa fakt, że jeżeli dany podatnik nie był cały rok w Norwegii i nie przepracował całego roku, wówczas ten wymóg odnośnie ilości podróży ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych w Norwegii. Kolejny dosyć powszechny problem to trudność w udokumentowaniu wspólnego zamieszkania z współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce, gdzie na przykład adresy zameldowania są różne. W takim przypadku sugerujemy klientom, aby spisali oświadczenie, pod którym się podpiszą, dotyczące miejsca zamieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, które potem może potwierdzić notariusz. I takie przetłumaczone zaświadczenie czy to na angielski, czy na język norweski jest na ogół honorowane przez urząd norweski.
 • Dziękuję.
 • Dziękuję również.
 • Zwiń treść
Pracowałeś w Norwegii i dojeżdżałeś do Polski, prawdopodobnie możesz rozliczać się jako pendler i skorzystać z licznych ulg. Norweski urząd skarbowy (Skatteetaten) wymaga wtedy udokumentowanych przejazdów.
Złóż wniosek

Wypełnij formularz w celu rozliczenia podatku w Norwegii
ZAZNACZ WSZYSTKIE
Zapoznałem się z treścią i akceptuję treść Regulaminu [pełna treść]
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, SMS oraz e-mailowy w celu promocji usług MultiNOR oraz jego partnerów związanych w szczególności z pobytem i pracą w Norwegii. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć. [pełna treść]
Wyrażam zgodę na otrzymywanie e-mailem informacji handlowych dotyczących świadczenia usług doradczych związanych z pobytem i pracą w Norwegii. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć. [pełna treść]
Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. [pełna treść]
Rozlicz się
Wybierając usługi firmy MultiNor trafiasz w ręce profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością specyfiki rynku norweskiego.
Skontaktuj się z nami:
MojaNorwegia.pl