Status pendler

Pendler (czyli osoba dojeżdżająca) to osoba pracująca w Norwegii i podróżująca z odpowiednią częstotliwością do rodziny lub samodzielnego lokalu (własnościowego lub wynajmowanego) w Polsce. Udokumentowanie statusu pendler umożliwia skorzystanie z szeregu odpisów np. kosztów podróży między Norwegią a Polską, kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Norwegii (czyli tzw. pendlerutgifter). Wyróżniamy dwa rodzaje tzw. pendlerów – osoby posiadające rodzinę w Polsce lub samotne, podróżujące do domu w Polsce.
UWAGA: Sezony rozliczeń podatkowych trwają w miesiącach kwiecień-maj każdego roku i dotyczą poprzedzającego roku podatkowego. Poza okresem kwiecień-maj można składać odwołania od rozliczeń podatkowych za dany rok. Termin złożenia odwołania od podatku za dany rok wynosi zasadniczo 6 tygodni od daty publikacji wyniku rozliczenia podatkowego (norw. Skatteoppgjør, ang. Tax Assessment Nortice), jednak urząd skarbowy na ogół rozpatruje odwołanie przesłane po terminie, uwzględniając uzasadnienie ze strony podatnika. Jeśli odwołanie jest składane po 12 miesiącach od daty publikacji wyniku podatkowego, urząd może nie wziąć go pod uwagę, co jest często zależne od argumentacji podatnika i okoliczności towarzyszących złożeniu odwołania. Maksymalnie podatnik może składać zapytania podatkowe do 10 lat wstecz, jednak realna szansa na pozytywne rozpatrzenie zmian w zeznaniach podatkowych dotyczy 2 ostatnich lat podatkowych.

Aby wykonać odwołanie od podatku, należy przedstawić wymienioną poniżej dokumentację podatkową dotyczącą danego statusu oraz dokument Skatteoppgjør (ang. Tax Assessment Notice) oraz Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment). Osoby posiadające kody PIN do systemu Altinn / MinID posiadają te dokumenty w swoim profilu w systemie.

Pendler podróżujący do rodziny w Polsce (familiependler)

Możesz rozliczyć się w statusie pendler dla osób posiadających rodzinę w Polsce, jeśli:
 • Posiadasz wspólny adres zamieszkania ze współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce,
 • Z powodu pracy mieszkasz w Norwegii i jesteś w stanie udokumentować, że podróżujesz do rodziny w Polsce co najmniej 3 razy w roku podatkowym.

Warunkiem jest dostarczenie następującej dokumentacji:
 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek za 2018 rok - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w 2018 roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),
 • Skattemelding (ang. Tax Return) za 2018 rok (wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez norweski urząd podatkowy na zarejestrowany w norweskim urzędzie ewidencji ludności adres podatnika w Polsce lub w Norwegii),
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID, czyli kody PIN potrzebne do złożenia norweskiego zeznania podatkowego przez internet (więcej informacji tutaj: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?),
 • Dokumentacja potwierdzająca podróże między Norwegią a Polską (rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub kopie biletów lotniczych/promowych),
 • Akt małżeństwa - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,
 • Akt urodzenia dziecka, jeśli podróżujemy do dziecka w Polsce - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,
 • Aktualne zaświadczenie o wspólnym miejscu zameldowania z rodziną w Polsce (wydane w 2019 roku) - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze.
  UWAGA! Nie można skorzystać z zaświadczenia z poprzedniego roku, ponieważ traci ono ważność po 2 miesiącach od daty wydania.
 • Dokumentacja potwierdzająca wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii, jeśli takowe były pokrywane we własnym zakresie (np. odcinki z pensji, jeśli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli podatnik sam opłacał te wydatki na rzecz właściciela mieszkania) .

Pendler samotny podróżujący do domu lub mieszkania w Polsce

Nie tylko osoby podróżujące do rodziny w Polsce, ale też osoby samotne/żyjące w konkubinacie mogą, po zebraniu odpowiedniej dokumentacji, skorzystać z odpisów w ramach statusu pendler.

Możesz starać się o rozliczenie w statusie pendler dla osób samotnych, jeśli:
 • Nie masz żony/męża i pracowałeś/-aś u norweskiego pracodawcy (także osoby żyjące w konkubinacie mogą w takim wypadku starać się o rozliczenie w statusie pendler, gdyż są traktowane jako osoby samotne),
 • Z powodu pracy mieszkasz w Norwegii i jesteś w stanie udokumentować, że podróżujesz do miejsca zamieszkania w Polsce co najmniej raz na trzy tygodnie,
 • Posiadasz samodzielne mieszkanie w Polsce (wynajmowane lub własnościowe) lub, jeśli nie ukończyłeś 22 lat i dojeżdżasz do swoich rodziców w Polsce, co najmniej raz na sześć tygodni,
 • Jeśli mieszkanie w Norwegii nie spełnia poniższych warunków:
  • powierzchnia przekraczająca 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,
  • masz zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,
  • mieszkasz w nim przynajmniej rok i masz do niego dostęp 7 dni w tygodniu.
  Jeżeli jednak Twoje mieszkanie spełnia jeden z tych warunków, możesz mimo tego rozliczyć się w statusie samotny pendler pod warunkiem, że mieszkanie w Polsce jest przynajmniej dwa razy większe od mieszkania w Norwegii, oraz nie wynajmujesz go nikomu innemu.
 • Twoje polskie mieszkanie spełnia poniższe warunki:
  • powierzchnia przekraczająca 30 m² (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat,
  • masz zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,
  • mieszkasz w nim przynajmniej rok i masz do niego dostęp 7 dni w tygodniu.
Warunkiem jest dostarczenie kopii następujących dokumentów:
 • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek za 2018 rok - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w 2018 roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),
 • Skattemelding za 2018 rok (wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez norweski urząd podatkowy na zarejestrowany w urzędzie adres podatnika w Polsce lub w Norwegii),
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID, czyli kody PIN potrzebne do złożenia norweskiego zeznania podatkowego przez internet (więcej informacji tutaj: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?),
 • Dokumentacja potwierdzająca podróże między Norwegią a Polską (rezerwacje, karty pokładowe, odcinki z pensji lub kopie biletów lotniczych/promowych),
 • Dokumentacja potwierdzająca wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii, jeśli takowe były pokrywane we własnym zakresie (np. odcinki z pensji, jeśli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli podatnik sam opłacał te wydatki na rzecz właściciela mieszkania),
 • Zaświadczenia o posiadaniu lub wynajmowaniu mieszkania w Polsce (np. akt własności albo umowa najmu - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,
 • Zaświadczenie, że mieszkanie w Norwegii nie jest większe niż 30m² jedną osobę, a dodatkowo 20m² na każdego dodatkowego mieszkańca w wieku powyżej 15 lat) np. umowa najmu lub zaświadczenie od wynajmującego - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze,
 • Jeśli nie masz ukończonych 22 lat: akt urodzenia - dokument w języku polskim wymaga przetłumaczenia, które również można wykonać w naszym biurze.
Nie możesz odtworzyć filmu, przeczytaj treść
 • Wśród Polaków pracujących w Norwegii bardzo częstą formą rozliczania jest status pendler. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat tego statusu?
 • Status pendler to rodzaj rozliczenia podatkowego, w którym podatnik ma możliwość odliczenia kosztów związanych z życiem i pracą w Norwegii. Do tych kosztów należą głównie: wyżywienie, zakwaterowanie czy podróże pomiędzy Polską a Norwegią. Aby uzyskać status pendler trzeba spełniać określone warunki, związane głównie z podróżowaniem między tymczasowym miejscem zamieszkania, czyli Norwegią a stałym miejscem zamieszkania, czyli Polską.
 • Mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat tych warunków, które należy spełnić?
 • Przede wszystkim trzeba rozróżnić dwa rodzaje pendlerów. Pierwszy to tak zwany pendler do rodziny, czyli osoba, która podróżuje między Norwegią a Polską, w której to mieszka jego współmałżonek i/lub dziecko czy też dzieci. Natomiast drugi rodzaj pendlera to tak zwany samotny pendler, który podróżuje do mieszkania w Polsce. Te dwa rodzaje pendlerów różni przede wszystkim wymóg, co do częstotliwości podróży między Norwegia a Polską, gdzie w przypadku pendlera rodzinnego ten wymóg to trzy podróże między Norwegią a Polską. Jedna podróż to podróż w tę i z powrotem. Natomiast w przypadku pendlera samotnego ten wymóg jest już bardziej wyśrubowany i są to podróże co trzy tygodnie między Norwegią a Polską.
 • Chciałabym dowiedzieć się więcej o odpisach, o których mówiłeś. Zacznijmy na przykład od podróży między Norwegią a Polską. Jak to wygląda?
 • Żeby odliczyć podróże między Norwegią a Polską, trzeba przedstawić dokumentację potwierdzającą te podróże, na przykład bilety lotnicze lub promowe, karty pokładowe, wszelkiego rodzaju faktury za przeloty czy przepłynięcia promem. Podróże rozliczane są w taki sposób, że jeśli są to podróże lotnicze to jest obliczana kilometrówka, natomiast w przypadku podróży promowych jest możliwość odliczenia kosztów samego przepłynięcia promem, o ile te koszty w sumie przekraczają kwoty 3 300 koron.
 • A jak sprawy te wyglądają w przypadku zakwaterowania, czyli opłaty za mieszkanie, za prąd?
 • Jeżeli podatnik ponosił koszty zakwaterowania, które nie przekraczają 10 000 koron w skali roku, może przedstawić dokumentację podstawową, na przykład potwierdzenie od właściciela lokalu, który był wynajmowany czy też na przykład umowy wynajmu danego lokalu. Natomiast jeśli koszty te przekraczały 10 000 koron w skali roku, wówczas należy przedstawić albo przelewy do właściciela mieszkania, przelewy bankowe. W przypadku kiedy pracodawca potrącał koszty zakwaterowania z wypłaty, wówczas trzeba przedstawić odcinki z pensji, które to dokumentują. Na ogół jest to ostatni odcinek z pensji, który zawiera zbiorczą kwotę potrąceń za cały rok.
 • Czy koszty poniesione w związku z wyżywieniem trzeba tak dokładnie udokumentować?
 • Nie, tutaj sytuacja jest o tyle prosta, ze jeżeli pracodawca nie wypracował pracownikowi diet ani nie zapewniał mu wyżywienia w postaci stołówki czy kantyny, wówczas po prostu trzeba udokumentować status pendler, czyli spełnić warunek odnośnie podróży i udokumentować fakt posiadania czy to rodziny w Polsce, czy też samodzielnego mieszkania, o którym wcześniej wspominałem. Po prostu wówczas jest naliczana stawka ryczałtowa, ustanowiona przez urząd skarbowy. Jest to stawka ryczałtowa diety za każdy dzień pobytu w Norwegii, która w przypadku 2014 roku wynosi 195 koron za dzień.
 • Jakie są najczęstsze problemy związane ze statusem pendler, z którymi się spotykałeś?
 • Przede wszystkim jest problem ze skompletowaniem dokumentów odnośnie podróży, gdzie być może troszkę pocieszająco działa fakt, że jeżeli dany podatnik nie był cały rok w Norwegii i nie przepracował całego roku, wówczas ten wymóg odnośnie ilości podróży ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych w Norwegii. Kolejny dosyć powszechny problem to trudność w udokumentowaniu wspólnego zamieszkania z współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce, gdzie na przykład adresy zameldowania są różne. W takim przypadku sugerujemy klientom, aby spisali oświadczenie, pod którym się podpiszą, dotyczące miejsca zamieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, które potem może potwierdzić notariusz. I takie przetłumaczone zaświadczenie czy to na angielski, czy na język norweski jest na ogół honorowane przez urząd norweski.
 • Dziękuję.
 • Dziękuję również.
 • Zwiń treść
Pracowałeś w Norwegii i dojeżdżałeś do Polski, prawdopodobnie możesz rozliczać się jako pendler i skorzystać z licznych ulg. Norweski urząd skarbowy (Skatteetaten) wymaga wtedy udokumentowanych przejazdów.
Odzyskaj podatekZłóż korektę podatku z Norwegii za poprzednie lata.
Wypełnij formularz, a dowiesz się ile możesz zyskać.
Za który rok chciałbyś złożyć odwołanie od podatku?
ZAZNACZ WSZYSTKIE
Zapoznałem się z treścią i akceptuję treść Regulaminu [pełna treść]
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, SMS oraz e-mailowy w celu promocji usług MultiNOR oraz jego partnerów związanych w szczególności z pobytem i pracą w Norwegii. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć. [pełna treść]
Wyrażam zgodę na otrzymywanie e-mailem informacji handlowych dotyczących świadczenia usług doradczych związanych z pobytem i pracą w Norwegii. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć. [pełna treść]
Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. [pełna treść]
Wyślij
Wybierając usługi firmy MultiNor trafiasz w ręce profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością specyfiki rynku norweskiego.
Skontaktuj się z nami:
MojaNorwegia.pl