Odwołanie od podatku:
Zniżka 10%
(Standardfradrag)

Ulga podatkowa 10%, nazywana również zniżką 10% przysługuje przez 2 lata od momentu podjęcia stałej pracy w Norwegii. Szczególnie opłacalna jest dla osób, które same ponosiły koszty utrzymania w okresie zatrudnienia w Norwegii, a nie mają prawa do innych odpisów. Ulga pozwala na odliczenie 10% od opodatkowanego dochodu brutto. Odpis może maksymalnie wynosić 40 000 NOK.
UWAGA: Miesiące kwiecień i maj są czasem rozliczeń podatkowych za rok ubiegły. Odwołania od podatku można składać przez cały rok, jednak zaleca się ich składanie w miesiącach poza szczytem rozliczeń podatkowych. Termin złożenia odwołania za rok poprzedni to 6 tygodni od momentu ogłoszenia wyniku rozliczenia (Skatteoppgjør / Tax Assessment Notice). Urząd skarbowy zwykle przyjmuje również dokumenty nadesłane po terminie. Odwołanie złożone po upływie 12 miesięcy od daty publikacji wyniku rozliczenia podatkowego może zostać nierozpatrzone, aczkolwiek istotne jest podanie powodu opóźnienia. Podatnicy w swoich odwołaniach mogą odnosić się do zeznań za ostatnie 10 lat, jednakże urząd w rzeczywistości rozpatruje wnioski dotyczące ostatnich 2 lat podatkowych.


Rok 2018 był ostatnim rokiem podatkowy, za który można było rozliczyć się z uwzględnieniem ulgi 10%


Korzystając z ulgi 10% podatnik decyduje się nie tylko na pomniejszenie kwoty obciążonej podatkiem o 10%, ale również na dodanie do dochodu brutto wszystkich przychodów w tym diet itp.. Odpis ten jest zatem nieopłacalny w przypadku, gdy pracownik otrzymywał świadczenia bądź, gdy pracodawca pokrywał koszty związane z utrzymaniem w Norwegii. Wymienione benefity zostaną dodane do dochodu brutto i opodatkowane, a tym samym prawdopodobnie zmniejszą ewentualny zwrot.

Ulga jest najbardziej opłacalna w przypadku osób samotnych, nie mających prawa bądź dokumentacji do ubiegania się o status pendler oraz które osobiście ponosiły koszty życia i pracy w Norwegii.

Ulga nie jest przyznawana automatycznie. Należy o nią wnioskować składając odwołanie od podatku.

W przypadku, gdy współmałżonek ma prawo do zniżki 10 % to również musi się o nią ubiegać. Jeśli natomiast jeden z małżonków nie ma prawa do ulgi 10 %, drugi również ją traci. Reasumując: albo obydwojgu przysługuje ulga albo żadne nie może z niej skorzystać.

Ulga przysługuje przez 2 kolejne lata od momentu, gdy osoba przybywała i pracowała w Norwegii więcej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy. Jeśli powyższe kryteria nie zostaną przekroczone, a podatnik przebywa w Norwegii nie dłużej niż średnio 90 dni w jednym roku i nie więcej niż 183 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy to ulga przysługuje każdego roku.

Wymagane dokumenty do odwołania – ulga 10%:
 • Skatteoppgjør (ang. Tax Assessment Notice) za rok, za który składamy odwołanie - roczny wynik rozliczenia podatkowego przesyłany po rozpatrzeniu wypełnionego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy- dokument dostępny w profilu Altinn,
 • Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment) za rok, za który składamy odwołanie, dokument jest przesyłany wraz z wynikiem rozliczenia podatkowego (Skatteoppgjør) - dokument dostępny w profilu Altinn,
 • Lønns- og trekkoppgave za rok, za który składamy odwołanie (PIT od norweskiego pracodawcy, określający wysokość zarobków w Norwegii za dany roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy)
 • Årsoppgave - rozliczenie roczne wydawane przez NAV za rok, za który składamy odwołanie - dokumentujące zasiłki pobrane w ciągu roku roku (np. zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy),
 • Kody MinID inaczej zwane kodami PIN są jednym z elementów potrzebnych do logowania do systemu Altinn i złożenia odwołania od podatku drogą elektroniczną (Co to są kody PIN i jak je uzyskać?)
Nie możesz odtworzyć filmu, przeczytaj treść
 • Jedną z form rozliczania się jest uwzględnienie 10% ulgi. Czy mógłbyś powiedzieć na czym ona polega?
 • Ulga 10% to specjalny odpis podatkowego, który przysługuje podatnikom, dla których 2014 rok był pierwszym bądź drugim rokiem pracy.
 • A jak się ją oblicza?
 • Bardzo prosto. Stanowi ona 10% uzyskanego w skali roku dochodu brutto. Jednak wartość odpisu nie może przekraczać kwoty 40 000 koron.
 • Często padają pytania czy ulgę 10% można łączyć z innymi sposobami na rozliczanie się?
 • Ulga 10% może być łączona z drugą klasą podatkową. Natomiast wyklucza odpisy związane chociażby z statusem pendler, więc jeśli mamy możliwość rozliczania się w statusie pendler lub zniżce 10% należy wybrać jedną z tych dwóch form odpisów.
 • Podobno zdarza się tak, że rozliczanie się według ulgi 10% może być mniej korzystne niż bez tej ulgi? Jak to wygląda w praktyce?
 • Ulga 10% jest przeznaczona dla osób, które spełniają ten warunek, który podałem na początku, ale poza tym osoby te muszą wszystkie koszty związane z życiem i pracą w Norwegii pokrywać w własnym zakresie. Jeżeli zdarzyło by się tak, że na przykład pracodawca pokrywałby jakieś koszty związane z zakwaterowaniem, podróżami czy z wyżywieniem, wówczas zniżka 10% może w ogóle się nie opłacać, ponieważ wszystkie świadczenia od pracodawcy są wliczone do dochodu brutto, co zwiększa generalnie podstawę do opodatkowania, tym samym zwiększa podatek należny.
 • Jak sprawdzić czy ulga 10% będzie się opłacać?
 • Można to dosyć łatwo sprawdzić patrząc na swoje Lønns- og trekkoppgave, czyli roczne zestawienie dochodów i potrąceń od pracodawcy. Jeżeli widzimy, że jest tam wyszczególnionych sporo pozycji, są to pozycje na przykład związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem czy podróżami, są to świadczenia, które pracodawca zapewniał niejako bezpłatnie pracownikowi, wówczas można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że zniżka 10% nie będzie się opłacać.
 • Dziękuję.
 • Dziękuję.
 • Zwiń treść
Zniżka 10% jest ulgą podatkową, z której można skorzystać przy rozliczeniu za pierwszy i drugi rok pracy w Norwegii. Ulga jest szczególnie opłacalna w przypadku osób nie mogących rozliczać się jako pendler. 
Odwołaj się od podatku

Wypełnij formularz w celu rozliczenia podatku w Norwegii
ZAZNACZ WSZYSTKIE
Zapoznałem się z treścią i akceptuję treść Regulaminu [pełna treść]
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, SMS oraz e-mailowy w celu promocji usług MultiNOR oraz jego partnerów związanych w szczególności z pobytem i pracą w Norwegii. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć. [pełna treść]
Wyrażam zgodę na otrzymywanie e-mailem informacji handlowych dotyczących świadczenia usług doradczych związanych z pobytem i pracą w Norwegii. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć. [pełna treść]
Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. [pełna treść]
Rozlicz się
Wybierając usługi firmy MultiNor trafiasz w ręce profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością specyfiki rynku norweskiego.
Skontaktuj się z nami:
MojaNorwegia.pl