Zasiłek rodzinny w Norwegii

Zasiłek rodzinny (norw. barnetrygd), to podstawowe świadczenie socjalne na dzieci w wieku 0-18 lat, które można uzyskać z Norwegii. Aby je otrzymać, wystarczy spełniać trzy podstawowe warunki:
  • Osiąganie dochodu objętego składkami na ubezpieczenie społeczne w Norwegii (z tytułu umowy o pracę / kontraktu, prowadzenia działalności gospodarczej lub pobierania świadczeń równoważnych z pracą np. zasiłki: rodzicielski, chorobowy, rehabilitacyjny, pielęgnacyjny, dla bezrobotnych),
  • Odprowadzanie składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii,
  • Stałe zameldowanie ze swoim dzieckiem/dziećmi w wieku 0-18 lat.

Stawka zasiłku rodzinnego wynosi 1676 NOK miesięcznie na każde dziecko od urodzenia do 6 roku życia oraz 1054 NOK miesięcznie na dziecko pomiędzy 6, a 18 rokiem życia dziecka.

Urząd, który zajmuje się rozpatrywaniem prawa do zasiłku rodzinnego jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.

Zasiłek jest spłacany do 3 lat wstecz.

Warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego jest dostarczenie do NAV następującej dokumentacji:
  • Akty urodzenia dzieci – mogą być na drukach unijnych, lub tłumaczenia na język angielski lub norweski,
  • Akt małżeństwa – może być na druku unijnym lub tłumaczenie na język angielski lub norweski. UWAGA: dokument nie jest wymagany, można pobierać świadczenia socjalne nie będąc w związku małżeńskim, o ile dzieci są zameldowane pod jednym adresem z osobą starającą się o świadczenia,
  • Umowa o pracę lub inna dokumentacja potwierdzająca stosunek zatrudnienia (w przypadku własnej działalności gospodarczej w Norwegii, wymagany jest bilans od księgowego) – dokumentacja jest wymagana za cały okres ubiegania się o świadczenia,
  • Rejestracja pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt (registreringsbevis / oppholdstillatelse),
  • Odcinki z pensji (wszystkie) za obecny rok podatkowy,
  • Lønns- og trekkoppgave za poprzedni rok podatkowy,
  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby, która się ubiega o zasiłek.

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą się ubiegać również o tzw. rozszerzony zasiłek rodzinny (norw. utvidet barnetrygd), który wynosi dodatkowe 1054 NOK do świadczenia rodzinnego. Oznacza to, że samotny rodzic oprócz 1054 NOK zasiłku rodzinnego na każde dziecko otrzymuje dodatkowo kwotę 1054 NOK.

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania o zasiłek rodzinny wynosi od 12 do 24 miesięcy. Długość czasu rozpatrywania podania nie ma wpływu na wysokość wypłaconego świadczenia.
Uwaga: Zasiłek rodzinny może być pobierany jednocześnie z zasiłkiem opiekuńczym.
WAŻNE - Zasiłek na dzieci w Norwegii a 500+ w Polsce
W związku z przyznawanym w Polsce świadczeniem 500+ przed zawnioskowaniem o zasiłek w Polsce lub Norwegii, należy ustalić pierwszeństwo kraju do wypłacania świadczenia na dzieci. W sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje w Norwegii, a drugi rodzic nie pracuje i przebywa z dziećmi w Polsce, to pierwszeństwo do wypłacania zasiłku na dzieci ma Norwegia (można wnioskować o zasiłek na wszystkie dzieci w Norwegii). Natomiast jeżeli drugi rodzic pracuje i mieszka z dziećmi w Polsce, to pierwszeństwo do wypłacania świadczeń ma Polska (można wnioskować o zasiłek na pierwsze dziecko w Norwegii za okres do czerwca 2019. Od lipca 2019 świadczenie na wszystkie dzieci powinna wypłacać Polska). Należy pamiętać, że przy wnioskowaniu o zasiłek norweski urząd musi otrzymać informacje na temat wszystkich dzieci, nawet tych, na który zasiłek w Norwegii nie przysługuje. Również w trakcie pobierania zasiłku w Norwegii. Niepoinformowanie urzędu o urodzeniu się kolejnego dziecka może skutkować koniecznością zwrotu pobranego świadczenia.


Dodatkowe informacje

Zasiłek rodzinny, czyli Barnetrygd to podstawowe świadczenie na dzieci w Norwegii. Przysługuje ono od momentu urodzenia dziecka do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia.


Stawka zasiłku wynosi 1054 koron miesięcznie na każde dziecko i można ubiegać się o spłatę tego zasiłku nawet do 3 lat wstecz.


Osoby, które samotnie wychowują dziecko bądź dzieci, mogą również ubiegać się o tak zwany rozszerzony zasiłek rodzinny, co oznacza, że otrzymują świadczenia na o jedno dziecko więcej niż faktyczna liczba posiadanych dzieci.


Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, które pracują bądź wykonują działalność gospodarczą w Norwegii oraz odprowadzają składkę na ubezpieczenie społeczne w tym kraju. Ponadto należy mieć wspólny adres zamieszkania z dziećmi, niezależnie od tego czy jest to adres w Polsce czy też w Norwegii.


Aby zapoznać się z listą potrzebnych dokumentów do złożenia podania o zasiłek rodzinny oraz informacjami na temat zasiłku zapraszam na naszą stronę internetową www.multinor.no, gdzie można również złożyć formularz online i ubiegać się o zasiłek rodzinny.


MojaNorwegia.pl