Słowniczek pojęć

Arbeidsavtale

Norweskojęzyczna nazwa umowy o pracę.

Barnetrygd

Norweska nazwa zasiłku rodzinnego.

Folkeregisteret

Urząd ewidencji ludności w Norwegii, który przechowuje np. dane adresowe podatników. Na adresy podane w Folkeregisteret wysyłane są wszelkie dokumenty w formie papierowej (np. Selvangivelse, kody MinID, decyzje w sprawie świadczeń socjalnych).

Fødselsnummer / D-nummer

11-cyfrowy norweski numer personalny (odpowiednik polskiego PESEL-u). D-nummer to tymczasowy numer personalny.

Informasjon om skattekortet

Informacja o karcie podatkowej. Przesyłana do podatników od 2014 roku, od momentu wejścia w życie elektronicznych kart podatkowych. Jeden z dokumentów wymaganych do podania o świadczenia rodzinne / opiekuńcze.

Kontantstøtte

Norweska nazwa zasiłku opiekuńczego (dodatkowego).

Lønns- og trekkoppgave

Roczny dokument od pracodawcy/pracodawców, czyli odpowiednik polskiego PIT-u. Lønns- og trekkoppgave określa wysokość zarobków i innych świadczeń uzyskanych od pracodawcy/pracodawców za dany rok podatkowy oraz wysokości pobranej zaliczki na podatek dochodowy w Norwegii.

Lønnslipp

Odcinek miesięczny z pensji, popularnie zwany również payslipem. Dokument wystawiany co miesiąc przez pracodawcę, stwierdzający dochód za miesiąc, którego dotyczy oraz ewentualne potrącenia. Lønnslipp może być wykorzystany do udokumentowania np. okresów zatrudnienia w Norwegii w przypadku, gdy NAV ma problem z ustaleniem tych okresów.

Oppholdstillatelse

Pozwolenie na pobyt w Norwegii. Dokument ten był wydawany na czas określony, przed wprowadzeniem dokumentu rejestracji pobytu (Registreringsbevis). Obecnie nie jest wydawany.

Registreringsbevis

Dokument potwierdzający rejestrację pobytu w Norwegii. Jeden z podstawowych dokumentów wymaganych do pozytywnego rozpatrzenia podania o świadczenia rodzinne / opiekuńcze. Dokument wydawany na czas nieokreślony.

Skattekort

Norweska karta podatkowa. Od 2014 roku karta podatkowa jest zamawiana i generowana elektronicznie oraz pobierana przez pracodawcę.

Trygdeavgift

Składka na ubezpieczenie społeczne (odpowiednik polskiej składki ZUS), będąca częścią obciążenia podatkowego pracownika w Norwegii. Opłacanie tej składki jest podstawowym wymogiem przy rozstrzyganiu o prawie do świadczeń socjalnych z NAV.

Utvidet barnetrygd

Norweska nazwa na rozszerzony zasiłek rodzinny. Pobieranie rozszerzonego zasiłku rodzinnego daje prawo do specjalnego odpisu podatkowego dla samotnego rodzica (norw. særfradrag for enslig forsørger).
MojaNorwegia.pl