Rodzina

Zasiłek rodzicielski

Zasiłek rodzicielski (foreldrepenger) jest świadczeniem dla świeżo upieczonych rodziców. Jego celem jest zapewnienie źródła utrzymania parom, którym urodziło się dziecko. Za wypłatę świadczenia odpowiedzialny jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Łączny czas, przez który można pobierać zasiłek rodzicielski to 49 tygodni ze 100% stawki zasiłku lub 59 tygodni z 80% stawki.
Warunki do spełnienia dla zasiłku rodzicielskiego:
 • osiąganie dochodu w Norwegii przez minimum 6 z 10 miesięcy przed rozpoczęciem pobierania świadczenia,
 • osiągnięcie rocznego dochodu w wysokości co najmniej 0,5 G, czyli 49 929 NOK.


Poza zarobkami z tytułu pracy, jako dochód potrzebny do osiągnięcia prawa do zasiłku rodzinnego traktuje się zasiłki:
 • dla bezrobotnych (dagpenger),
 • chorobowy (sykepenger),
 • ciążowy (svangerskapspenger),
 • pielęgnacyjny (pleiepenger),
 • szkoleniowy (opplæringspenger),
 • rehabilitacyjny (arbeidsavklaringspenger).

Okres pobierania zasiłku rodzicielskiego rozpoczyna się 3 tygodnie przed porodem. Jest to czas zarezerwowany dla matki. Już po samym porodzie matka musi pobierać świadczenie przez 6 następnych tygodni. Wchodzą one w skład 15 tygodni zasiłku macierzyńskiego (mødrekvote). Pozostałe przysługujące 9 tygodni matka może wykorzystać od razu lub później. Po 6 tygodniach pobierania zasiłku macierzyńskiego ojciec dziecka może zacząć pobierać zasiłek ojcowski (fedrekvote), który otrzymywać może do maksymalnie 15 tygodni. Po tym czasie rozpoczyna się okres wspólny (fellesperiode), trwający 16 tygodni ze 100% stawki zasiłku lub 26 tygodni z 80 % stawki. Rodzice mogą podzielić się przysługującą im pulą tygodni albo tylko jeden z rodziców może pobierać w tym czasie zasiłek.
Aby ojciec otrzymał pełną kwotę zasiłku, matka dziecka musi wrócić do pracy na minimum 75% etatu. W przypadku mniejszego wymiaru pracy, wysokość zasiłku będzie adekwatnie redukowana. Czyli przykładowo, gdy matka będzie pracować na pół etatu, kwota świadczenia, jaką może otrzymać ojciec, będzie zmniejszona o połowę.

3 tygodnie obowiązkowe dla matki Poród
Macierzyński (mødrekvote)
6 obowiązkowych tygodni
+ 9 tygodni do wykorzystania od razu lub później (z 100% stawki) lub 13 tygodni do wykorzystania później (z 80% stawki)
Ojcowski (fedrekvote)
15 tygodni (z 100 % stawki) lub 19 tygodni (z 80% stawki)
Okres wspólny (fellesperiode)
16 tygodni z 100% stawki
ALBO
18 tygodni z 80% stawki

Podczas okresu wspólnego, kiedy ojciec pobiera zasiłek rodzicielski, matka musi wrócić do pracy na 75% etatu lub więcej, uczęszczać do szkoły albo nie być w stanie sama opiekować się dzieckiem (np. z powodu poważnej choroby, taką należy udokumentować). Taki sam warunek obowiązuje, gdy to matka pobiera zasiłek.

Podstawa do zasiłku rodzicielskiego obliczana jest na bazie aktualnie osiąganych dochodów. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, wysokość macierzyńskiego obliczana jest w oparciu o średni dochód osiągnięty w okresie 3 ostatnich lat.

Maksymalna wysokość zasiłku może osiągnąć nawet kwotę sześciokrotnej stawki G (czyli do 581 298 NOK w ciągu roku). Zasiłek macierzyński wypłacany jest za dni robocze, nie przysługuje on za soboty i niedziele.

Dokumentacja wymagana do wniosku o zasiłek rodzicielski:
 • Karta ciąży - dokument potwierdzający termin porodu, dokument musi być wydany po 26 tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko jeszcze się nie urodziło,
 • Akt urodzenia dziecka – na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko już się urodziło,
 • Rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • Odcinki z pensji za ostatnie 6 przepracowanych miesięcy,
 • Dokumentacja poświadczająca powrót drugiego rodzica do pracy lub nauki.

Złóż wniosek

Zasiłek rodzicielski (tylko matka ma prawo do świadczenia)

Pracujesz w Norwegii i zostaniesz lub zostałaś matką? Możesz mieć prawo do wypłaty zasiłku rodzinnego (foreldrepenger). Dzięki niemu możesz opiekować się dzieckiem i mieć stałe źródło dochodu przez określony czas. Za wypłatę świadczenia odpowiedzialny jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.
Warunki do spełnienia dla zasiłku rodzicielskiego:
 • osiąganie dochodu w Norwegii przez przynajmniej 6 z 10 miesięcy przed rozpoczęciem pobierania świadczenia,
 • roczny dochód rodzica przekroczył 0,5 G, czyli 49 929 NOK.

UWAGA! W przypadku gdy otrzymałaś w Norwegii jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (engangsstønad), nie masz prawa do zasiłku rodzicielskiego.

Jeśli jako jedyna z rodziców wypracowałaś sobie prawo do zasiłku rodzicielskiego, cały okres pobierania zasiłku przypada na Ciebie. To oznacza, że możesz pobierać zasiłek rodzicielski przez 49 tygodnie z 100% stawki zasiłku lub 59 tygodni z 80% stawki.
3 tygodnie obowiązkowe dla matki Poród 6 obowiązkowych tygodni 40 tygodni ze 100% wypłatą
ALBO
50 tygodni ze 80% wypłatą

Podstawa do zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie Twoich dochodów z 6 z 10 miesięcy przed rozpoczęciem pobierania zasiłków. Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, wysokość świadczenia obliczana jest w oparciu o Twój średni dochód osiągnięty w ciągu 3 ostatnich lat.

Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o zasiłek:
 • Karta ciąży – dokument potwierdzający termin porodu, dokument musi być wydany po 26 tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski,
 • Akt urodzenia dziecka – na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski,
 • Rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • Odcinki z pensji za ostatnie 6 przepracowanych miesięcy.

Złóż wniosek

Zasiłek rodzicielski (tylko ojciec ma prawo do świadczenia)

Jeśli pracujesz w Norwegii i zostałeś ojcem, może przysługiwać Ci zasiłek rodzicielski (foreldrepenger), nawet jeśli matka i dziecko mieszkają w Polsce. Za wypłatę świadczenia odpowiedzialny jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Łączny czas, przez który ojciec może pobierać zasiłek rodzicielski, jeśli tylko on ma prawo do świadczenia, to 40 tygodni ze 100% stawki zasiłku lub 50 tygodni z 80% stawki.
Warunki do spełnienia dla zasiłku rodzicielskiego:
 • osiąganie dochodu w Norwegii przez przynajmniej 6 z 10 miesięcy przed rozpoczęciem pobierania świadczenia,
 • roczny dochód rodzica przekroczył 0,5 G, czyli 49 929 NOK.


Ojciec może zacząć pobierać zasiłek rodzicielski dopiero od 7 tygodnia po porodzie – pierwsze 6 tygodni to czas z góry zarezerwowany dla matki. Od 7 tygodnia po urodzeniu się dziecka naliczają się dostępne dla ojca tygodnie otrzymywania świadczenia. Całkowity okres pobierania zasiłku rodzicielskiego jest zmniejszany o mijające tygodnie. To oznacza, że aby wykorzystać maksymalną ilość tygodni dostępnych w ramach zasiłku rodzicielskiego dla ojca, pobieranie należy rozpocząć już w 7 tygodniu po urodzeniu się dziecka. W czasie pobierania zasiłku rodzicielskiego przez ojca, matka dziecka musi wrócić do pracy, uczęszczać do szkoły albo nie być w stanie sama opiekować się dzieckiem (np. z powodu poważnej choroby, taką należy dokumentować). Aby ojciec otrzymał pełną kwotę zasiłku, matka musi wrócić do pracy na minimum 75% etatu. W przypadku mniejszego wymiaru pracy, wysokość zasiłku będzie adekwatnie redukowana. Czyli jeśli matka będzie pracować na pół etatu, kwota świadczenia, jaką może otrzymać ojciec, będzie zmniejszona o połowę.

Uwaga: Matka pobierająca w Polsce zasiłek macierzyński, musi być na urlopie macierzyńskim minimum 14 tygodni po urodzeniu dziecka (wymóg ustanowiony przez polski ZUS). W konsekwencji jeśli wróci do pracy, spełni wymóg aktywności najwcześniej w 15. tygodniu. Wówczas ojcu przysługuje zasiłek dopiero od 15. tygodnia po urodzeniu dziecka.


Jeśli zostałeś lub zostaniesz ojcem i spełniasz warunki do zasiłku, a matka dziecka mieszka w Polsce i tam urodzi / urodziło się Wasze dziecko, możesz wnioskować o zasiłek rodzicielski w Norwegii.
Poród 6 obowiązkowych tygodni Zasiłek rodzicielski pobierany tylko przez ojca 40 tygodni z 100% wysokością stawki
ALBO
50 tygodni z 80% wysokością stawki

Podstawa zasiłku wyliczana jest na bazie aktualnych dochodów. Wysokość zasiłku może osiągnąć nawet kwotę sześciokrotnej stawki G (czyli do 581 298 NOK w ciągu roku). W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, wysokość świadczenia obliczana jest w oparciu o średni dochód osiągnięty w okresie 3 ostatnich lat.
Norweski system świadczeń umożliwia elastyczne pobieranie zasiłku – po 6 tygodniach otrzymywania świadczenia można złożyć stosowny wniosek o przerwy w wypłacie zasiłku. Elastyczne pobieranie zasiłku może trwać do 3 urodzin dziecka.


Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o zasiłek:
 • Akt urodzenia dziecka – na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski,
 • Rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • Odcinki z pensji za ostatnie 6 przepracowanych miesięcy,
 • Dokumentacja poświadczająca powrót matki do pracy lub nauki,
 • Paszport matki potwierdzony przez norweską ambasadę, konsulat, komisariat policji lub autoryzowane biuro księgowe w Norwegii – potrzebny jeśli matka mieszka poza Norwegią.

Złóż wniosek
MojaNorwegia.pl