Noworodek

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka lub adopcji

Jeśli matka nie wypracowała prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, może otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka lub adopcji (norw. engangstønad ved fødsel og adopsjon), czyli inaczej becikowe. Za wypłatę zapomogi odpowiedzialny jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość zapomogi wynosi 90 300 NOK i wypłacana jest po narodzinach dziecka lub adopcji.
Złóż wniosek
Warunki do spełnienia dla otrzymania becikowego:
  • członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń w chwili narodzin lub adopcji dziecka,
  • w przypadku adopcji dziecko nie może mieć więcej niż 15 lat,


Ojciec może otrzymać becikowe w poniższych przypadkach:
  • gdy otrzymuje pełną opiekę rodzicielską nad dzieckiem z powodu śmierci matki (matka nie otrzymała zapomogi),
  • gdy matka, z różnych powodów, traci prawa rodzicielskie i ojciec zostaje jedynym prawnym opiekunem dziecka (w tym przypadku zapomoga jest wypłacana ojcu nawet jeśli matka otrzymała wcześniej becikowe),
  • gdy jako samotny rodzic adoptuje dziecko poniżej 15 roku życia,
  • jeśli w ciągu 53 tygodni po narodzinach dziecka zostaje mu przyznana pełna opieka rodzicielska i w efekcie będzie jedynym prawnym opiekunem dziecka.

UWAGA! Adopcja dziecka partnera z poprzedniego związku nie daje prawa do becikowego.


Wnioskowanie o jednorazową zapomogę możliwe jest najwcześniej po 26 tygodniu ciąży, a najpóźniej do 6 miesięcy po porodzie lub adopcji.
Dokumentacja niezbędna przy składaniu wniosku o becikowe w Norwegii:
  • rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
  • karta ciąży – dokument potwierdzający termin porodu, dokument musi być wydany po 26 tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany gdy dziecko jeszcze się nie urodziło,
  • akt urodzenia – na druku unijnym lub tłumaczenie na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko już się urodziło.

Złóż wniosek
MojaNorwegia.pl