To musisz wiedzieć o zasiłku rodzicielskim

24.09.2017.
To musisz wiedzieć o zasiłku rodzicielskim
Norwegia oferuje szereg świadczeń socjalnych. Jednym z nich jest zasiłek rodzicielski (norw. foreldrepenger), mający zastąpić dochód tym rodzicom, którzy zdecydowali się na przerwę w pracy, żeby zaopiekować się nowo narodzonym dzieckiem. Poniżej informujemy, kto ma prawo do pobierania zasiłku i o czym należy pamiętać, składając wniosek.

Foreldrepenger

Zasiłek rodzicielski ma  zapewnić dochód osobom, które na czas opieki nad dzieckiem przechodzą na urlop rodzicielski. Okres pobierania świadczenia zależy od tego, czy oboje rodziców ma prawo do zasiłku oraz od systemu, w jakim zdecydują się z niego korzystać. Można ubiegać się o dłuższy okres zasiłku rodzicielskiego z 80% stawki. Maksymalna wysokość zasiłku może osiągnąć nawet kwotę sześciokrotnej stawki G (czyli do 561 804 NOK w ciągu roku).
Reklama

Kto może ubiegać się o foreldrepenger?

Zasiłek rodzicielski przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły roczny dochód o wysokości co najmniej 0,5 stawki G, czyli ok. 46 817 koron. Dodatkowy wymóg dotyczy konieczności osiągania dochodu przez 6 z 10 ostatnich miesięcy przed rozpoczęciem pobierania zasiłku. To na podstawie udokumentowanego za ten okres dochodu wyliczana jest podstawa do wypłaty świadczenia. O świadczenie może ubiegać się zarówno matka, jak i ojciec dziecka, jeżeli spełniają wyżej wymienione warunki.

Oboje rodziców ma prawo do świadczenia

Jeżeli oboje rodziców ma prawo do pobierania zasiłku rodzicielskiego, mogą wykorzystać przysługującą im pulę tygodni na kilka sposobów. Matka dziecka ma prawo do przejścia na zasiłek rodzicielski już 3 tygodnie przed porodem. Po porodzie następuje mødrekvote, czyli zasiłek macierzyński.

Matka dziecka ma prawo do 6 obowiązkowych tygodni. Okres ten można wydłużyć o dodatkowe 4 tygodnie, ale nie jest to wymóg konieczny – pozostałe 4 tygodnie mogą zostać wykorzystane w późniejszym okresie. Ojciec dziecka ma prawo przejść na zasiłek nie wcześniej niż 6 tygodni po urodzenia dziecka. Po 10-tygodniowym zasiłku ojcowskim, rodzicom przysługuje okres wspólny, tzw. fellesperiode. Długość tego okresu zależna jest od wyboru systemu, w jakim rodzice chcą pobierać świadczenie. Jest to 26 tygodni ze 100% stawką lub 36 tygodni z 80% stawki. Rodzice mogą podzielić się pulą tygodni w tym okresie. Możliwe jest również przeniesienie całego okresu wspólnego na jednego rodzica.

Tylko matka dziecka ma prawo do świadczenia

W sytuacji, w której ojciec dziecka nie ma prawa do pobierania zasiłku rodzicielskiego w Norwegii, matce dziecka przypada cały okres pobierania zasiłku. Podobnie jak w ww. przypadku, już 3 tygodnie przed porodem mata dziecka może rozpocząć pobieranie świadczenia. Później następuje 6 obowiązkowych tygodni oraz kolejne 40 tygodni ze 100% stawki lub 50 tygodni z 80% stawki.

Tylko ojciec dziecka ma prawo do świadczenia

Jeżeli matka dziecka nie wypracowała prawa do świadczenia, ojciec dziecka ma prawo przejść na zasiłek ojcowski dopiero w 7 tygodniu po urodzenia się dziecka. Maksymalny okres pobierania świadczenia to 40 tygodni ze 100% stawki lub 50 tygodni z 80% stawki. Jeżeli ojciec przejdzie na zasiłek później, utraci on niewykorzystane tygodnie.  

Przykładowa sytuacja:

Dziecko urodziło się 19.09.2017. Ojciec dziecka chce przejść na zasiłek ojcowski 06.12.2017 i pobierać świadczenie z 80% stawki. Po obliczeniu 6 tygodni od daty urodzenia dziecka, okazuje się, że ojciec może zacząć pobierać zasiłek 1 listopada. Skoro pobieranie świadczenia ma rozpocząć się dopiero 06.12.2017, czyli 5 tygodni po możliwym najwcześniejszym terminie, ojciec dziecka utraci 5 z 50 dostępnych w ramach zasiłku rodzicielskiego tygodni. Okres pobierania świadczenia wyniesie 45 tygodni, czyli od 06.12.2017 do 17.10.2018.

Czy ojciec dziecka zawsze może przejść na zasiłek ojcowski?

Zasiłek rodzicielski przyznawany jest osobom, które przebywają na urlopie rodzicielskim, żeby zająć się dzieckiem. W przypadku zasiłku ojcowskiego należy pamiętać o tym, że ojciec dziecka może korzystać ze świadczenia pod warunkiem, że matka dziecka nie może w tym czasie zająć się dzieckiem.

Ojciec dziecka może przejść na zasiłek rodzicielski, jeżeli matka dziecka:

- wraca do pracy na co najmniej 75% etatu,
- podejmuje naukę w pełnym wymiarze godzin,
- jej stan zdrowia nie pozwala na opiekę nad dzieckiem.

Wymagana dokumentacja

Wnioskując o zasiłek rodzicielski, należy przygotować następujące załączniki:
- dowód rejestracji pobytu w Norwegii,
- dokumentację potwierdzającą termin porodu: kartę ciąży wydaną po 26 tygodniu ciąży lub akt urodzenia, jeżeli dziecko już się urodziło,
- dokumentację potwierdzającą powrót matki dziecka do pracy/szkoły,
- paszport matki zatwierdzony przez norweską placówkę – ambasadę, konsulat, komisariat policji lub autoryzowane biuro księgowe w Norwegii (wymagane, jeżeli matka dziecka przebywa w Polsce),
- odcinki z pensji za 6 z ostatnich 10 miesięcy. 

Należy pamiętać o tym, że dokumenty sporządzone w języku polskim, trzeba przetłumaczyć na język norweski lub angielski i dołączyć do wniosku w obu wersjach. Zasiłek rodzicielski to świadczenie często pobierane przez Polaków pracujących w Norwegii.  Dodatkowo można ubiegać się o zasiłek rodzinny, który przysługuje od momentu urodzenia się dziecka za każdy przepracowany w Norwegii miesiąc.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor.
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Zmieniony ( 06.10.2017. )
 

Zapytaj bezpłatnie jaki zasiłek Ci się należy

Oddzwonimy i wszystko Ci wytłumaczymy
Wyślij
Wybierając usługi firmy MultiNor trafiasz w ręce profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością specyfiki rynku norweskiego.
Skontaktuj się z nami:

MojaNorwegia.pl