Miesięcznie nawet ponad 8 tys. koron, ale są wymogi: zasiłki na dzieci w Norwegii

08.11.2017.
Miesięcznie nawet ponad 8 tys. koron, ale są wymogi: zasiłki na dzieci w Norwegii
Pracujesz w Norwegii i masz dzieci? Nawet jeśli nie przebywają one w kraju fiordów, masz prawo uzyskać norweskie świadczenia. Sprawdź, czy spełniasz warunki do pobierania zasiłków.
Zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy to jedne z najczęściej pobieranych przez Polaków w Norwegii świadczeń. Miesięcznie można otrzymać nawet 8470 NOK na dziecko. Stawki są zachęcające, jednak urząd stawia szereg wymogów, które należy spełnić, by otrzymać świadczenie.
Reklama
Zasiłek rodzinny to świadczenie na dzieci do 18 roku życia. Podobnie jak zasiłek opiekuńczy, przysługuje osobom, które przynależą do norweskiego systemu ubezpieczeń i są zatrudnione w Norwegii. Wymogiem jest także wspólne zameldowanie z dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy można jednak pobierać tylko na dziecko między 13. a 23 miesiącem życia. Zasiłki nie wykluczają siebie nawzajem i można je pobierać jednocześnie.

Świadczenie może być pobierane za każdy przepracowany miesiąc, ale dopiero po pierwszym miesiącu pracy. Jeśli np. rozpocząłeś pracę w maju 2017, świadczenie zostanie wypłacone dopiero za czerwiec.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które ma wesprzeć rodziców opiekujących się małymi dziećmi. To pewnego rodzaju rekompensata dla tych, którzy nie posłali dziecka do przedszkola i opiekują się nim w domu. Można też uzyskać odpowiednio pomniejszone świadczenie, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola bez dofinansowania publicznego lub do przedszkola publicznego, jednak w niepełnym wymiarze godzin. Maksymalna stawka zasiłku to 7500 NOK. 

Od lipca 2017 roku dodatkowym wymogiem jest przynależność do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat. Wliczają się w to okresy pracy w Norwegii, Polsce lub innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Organami wystawiającymi tego typu zaświadczenia w Polsce są ZUS oraz KRUS.

Dokumentacja

Prawo do świadczenia musi zostać poparte odpowiednią dokumentacją:

– aktem urodzenia dziecka,
– aktualną umową o pracę,
– odcinkami z pensji z bieżącego roku,
– rocznymi zestawieniami dochodów za poprzednie lata (jeśli ktoś ubiega się o spłatę wstecz), 
– rejestracją pobytu w Norwegii,
– kserokopią dokumentu tożsamości.  

Dokumenty sporządzone w języku polskim muszą zostać przetłumaczone. Do wniosku o zasiłek opiekuńczy należy dołączyć dodatkowo wyżej wspomniane zaświadczenie o przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez min. 5 lat.

Zasiłek rodzinny a 500+ w Polsce

O ile zasiłek opiekuńczy łączy się z innymi zasiłkami, w przypadku zasiłku rodzinnego sprawa nie jest tak oczywista. Szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych, należy najpierw ocenić, który kraj ma pierwszeństwo wypłacenia świadczenia. Jeśli jedno z rodziców mieszka w Polsce razem z dziećmi i nie pracuje, to na Norwegii spoczywa obowiązek wypłaty zasiłku. Jeżeli jednak drugi rodzic pracuje, pierwszeństwo ma kraj zamieszkania dzieci, czyli Polska. Więcej na temat łączenia zasiłków pisaliśmy w tym artykule.

Spłata zasiłku

Osoby, które z jakiegoś powodu nie złożyły wniosku o zasiłek, chociaż miały do niego prawo, mogą ubiegać się o spłatę zaległego świadczenia. Istnieje możliwość ubiegania się o spłatę zasiłku rodzinnego do trzech lat wstecz. W przypadku zasiłku opiekuńczego maksymalny okres, za jaki można ubiegać się o zaległą spłatę, to 3 miesiące.

Obowiązek zgłaszania zmian

Należy pamiętać, że NAV musi zostać poinformowany o wszystkich zachodzących zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia. Zwykle raz w roku urząd dokonuje kontroli  – jeśli  wykryje nieprawidłowości, będzie domagał się zwrotu błędnie wypłaconego zasiłku.  

Ważne jest także dopilnowanie, aby NAV otrzymał informacje od polskiego urzędu. Rozpatrując wniosek, NAV każdorazowo wysyła zapytanie do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego w Polsce w celu zweryfikowania poprawności zawartych w formularzu informacji. Brak potwierdzenia z Polski może wydłużyć czas rozpatrywania sprawy, a nawet doprowadzić do odrzucenia wniosku.  


Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor.
Zdjęcie frontowe: fotolia.pl/Monkey Business/royalty free
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Zmieniony ( 08.11.2017. )
 

Zapytaj bezpłatnie jaki zasiłek Ci się należy

Oddzwonimy i wszystko Ci wytłumaczymy
Wyślij
Wybierając usługi firmy MultiNor trafiasz w ręce profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością specyfiki rynku norweskiego.
Skontaktuj się z nami:

MojaNorwegia.pl