Kompendium wiedzy o zasiłkach. To trzeba wiedzieć

13.08.2017.
Kompendium wiedzy o zasiłkach. To trzeba wiedzieć
Jeśli pracujesz bądź przebywasz w Norwegii, przysługuje ci prawo do korzystania z licznych zasiłków socjalnych. Istnieją określone zasady, które regulują wysokość pobieranych świadczeń zarówno w kraju rodzinnym, jak i w Norwegii. Jeśli zastanawiasz się, który z zasiłków ci przysługuje, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Zasiłki rodzicielskie

Foreldrepenger, czyli zasiłek rodzicielski to świadczenie dla rodziców, wypłacane przez norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej – NAV. Norweski system socjalny oferuje dwa rodzaje świadczeń dla świeżo upieczonych rodziców – zasiłek rodzinny (w tym macierzyński i ojcowski) oraz becikowe. Prawo nie przewiduje możliwości wyboru pomiędzy tymi świadczeniami ani otrzymywania ich jednocześnie.
Jakie warunki należy spełnić?
Ubiegający musi przepracować co najmniej 6 z ostatnich 10 miesięcy poprzedzających narodziny lub adopcję dziecka
Musi przynależeć do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (Folketrygden)
Dochód w czasie ostatniego roku musi osiągnąć minimum połowę kwoty G (obecnie 46 817 NOK).
Reklama
Wypłacana suma będzie zależna od aktualnych dochodów oraz wyboru długości otrzymywania zasiłku, ale nie przekroczy sześciokrotnej wartości kwoty G. Podanie o zasiłek rodzicielski trzeba złożyć w odpowiednim terminie. Jeśli zrobi się to zbyt późno, straci sie część świadczenia. Czas rozpatrywania sprawy nie ma wpływu na wysokość zasiłku, ale data przyjęcia wniosku tak, ponieważ NAV nie wypłaca zasiłku za dni przed dostarczeniem wniosku. Zasiłek rodzicielski jest podzielony na trzy części:
Zasiłek macierzyński
- Mødrekvoten może być wypłacane przez łącznie 10 tygodni.

- Pierwsze 6 tygodni wypłacane jest matce po narodzinach lub adopcji dziecka, kiedy nie jest możliwa zamiana z drugim rodzicem.

- Z pozostałych 4 tygodni nie trzeba korzystać od razu. Warto jednak pamiętać, że cały okres przeznaczony na pobieranie zasiłku kończy się po 3 latach od narodzin dziecka. Warunkiem jest złożenie wniosku o odroczenie wypłaty
Zasiłek tacierzyński
- Fedrekvoten – W sytuacji, kiedy tylko ojciec może otrzymać zasiłek rodzicielski, istotnym wymogiem jest powrót matki dziecka do pracy lub podjęcie nauki na minimum 75% wymiaru czasu.

- Maksymalny czas pobierania świadczenia to 40 tygodni z 100% stawki lub 50 tygodni z 80% stawki.

- Zasiłek można pobierać najwcześniej w 7 tygodniu życia dziecka.

- Przejście na zasiłek później niż w 7 tygodnia powoduje utratę maksymalnego wymiaru zasiłku
Okres wspólny
- Fellesperiode - Łącznie do wykorzystania przewidziano 49 tygodni o 100% wartości stawki G lub 59 tygodni o 80%.

- Jeśli korzysta z niego oboje rodziców, na ten okres będą się składać 3 tygodnie przysługujące matce przed porodem, po 10 tygodni zasiłku macierzyńskiego i tacierzyńskiego oraz 26 lub 36 tygodni pozostałych do podziału.

Plan B, czyli becikowe

Uzyskanie engangsstønad, czyli becikowego jest zdecydowanie łatwiejsze. Jednorazowa zapomoga ma tę samą wysokość dla wszystkich, czyli 61 120 NOK i przysługuje w przypadku, gdy matka nie spełnia wymagań do otrzymania zasiłku rodzicielskiego. Jedynym wymogiem jest rejestracja w systemie ubezpieczeń Folketrygden, więc świadczenie otrzymają nawet ci, którzy mieszkają w Norwegii od niedawna. To oznacza również, że zapomoga przysługuje też w sytuacji, gdy tylko ojciec pracuje w Norwegii, a matka dziecka jest objęta jego ubezpieczeniem. 

O becikowe można się ubiegać przy każdym dziecku w okresie od 27 tygodnia ciąży do 6 miesiąca po narodzinach. W wyjątkowych wypadkach zapomogę może otrzymać także samotnie wychowujący ojciec.

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy

Zasiłki rodzinny i opiekuńcze są nieopodatkowanymi świadczeniami dla osób posiadających dzieci w wieku 0-18 lat. Jakie warunki należy spełnić, aby je pobierać? Kiedy ma się do nich prawo?
Zasiłek macierzyński
- Przysługuje od urodzenia dziecka do 18 roku życia

- Wysokość świadczenia wynosi 970 NOK na dziecko

- Osoby samotne mają prawo aplikować o przyznanie Utvidet barnetrygd, czyli rozszerzonego zasiłku rodzinnego. Stawka takiego zasiłku wynosi dodatkowe 970 NOK do podstawowej kwoty zasiłku rodzinnego na każde dziecko.
Zasiłek opiekuńczy
- Przysługuje od 1 do 2 roku życia dziecka

- Wysokość świadczenia wynosi 7500 NOK miesięcznie (od 01.07.2017)

- Na dziecko, które chodzi do przedszkola (publicznego lub z dofinansowaniem państwowym) powyżej 19h tygodniowo stawka świadczenia wynosi 3750 koron.

Warto także mieć na uwadze, że od 1 lipca 2017 roku zmieniły się warunki, jakie należy spełniać, żeby otrzymać zasiłek opiekuńczy. Od tej pory prawo do zasiłku przysługuje osobom, które przez co najmniej 5 lat przynależą do systemu ubezpieczeń społecznych. Do okresu 5 lat wlicza się również czas pracy w innych krajach EOG. Jeśli dziecko wychowywane jest przez obojga rodziców, to oboje muszą spełniać ten wymóg, by otrzymać zasiłek.

Świadczenia dla osób bezrobotnych w Norwegii

Norweski system ubezpieczeń umożliwia bezrobotnym otrzymanie pomocy finansowej. Na czas poszukiwania nowej pracy możesz mieć prawo do wypłaty dagpenger, czyli zasiłku dla bezrobotnych. Obecna stawka dagpenger to 62,4% podstawy, określanej na podstawie osiągniętych w roku poprzednim lub w trakcie trzech ostatnich lat zarobków. Wnioskujący o zasiłek ma sam prawo wybrać podstawę osiągniętych zarobków.
Przez jaki czas można pobierać zasiłek?
104 tygodnie przy dochodach brutto z pracy w wysokości minimum 2G
52 tygodnie przy dochodach brutto z pracy poniżej 2G
26 tygodni w czasie 18 miesięcy u jednego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przysługuje nowy okres zasiłkowy) w przypadku permitteringu
Pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, w przypadku gdy okres ten widnieje w umowie o pracę. Pracodawca musi także wypłacić zaległe wynagrodzenie urlopowe (feriepenger) odchodzącemu pracownikowi. W większości umów okres ten wynosi 1 miesiąc. Aby po tym okresie otrzymywać nadal dochody w formie zasiłku dla bezrobotnych, należy stosownie szybko złożyć podanie o przyznanie dagpenger do NAV. 

Na każdego świadczeniobiorcę nakładany jest okres karencji nazywany po norwesku ventedager. Zasiłek nie jest wypłacany za dni wchodzące w karencję. W przypadku utraty pracy nie z twojej winy, są to trzy dni od daty uzyskania prawa do zasiłku. Jeżeli pracownik sam rozwiązał umowę bez uzasadnionej przyczyny albo został zwolniony dyscyplinarnie, okres ten wydłuża się do 3 miesięcy. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie zmienia się w przypadku rezygnacji z pracy. 

Sama utrata zatrudnienia nie uprawnia do wypłaty zasiłku. Aby wniosek o zasiłek dla bezrobotnych mógł zostać rozpatrzony, należy spełnić następujące wymagania:
Jakie warunki należy spełnić?
Minimalny dochód w roku 2016 musi przekroczyć 140 451 NOK, za rok 2014, 2015 i 2016 – 280 902 NOK
Wlicza się nie tylko dochód osiągnięty w ramach zatrudnienia w Norwegii, ale również niektóre zasiłki opodatkowane w tym kraju, między innymi zasiłek chorobowy, ciążowy, rodzicielski
Istnieje możliwość dodania dochodu osiągniętego w innym kraju EOG. W tym celu służy formularz PD U1 / SED U002 (dawniej E-301).
Praca w Norwegii na umowę i pracę przez minimum 1 dzień
Standardowy czas pracy musi ulec redukcji o minimum 50%
Rejestracji jako osoba poszukująca pracy w elektronicznym systemie NAV (www.nav.no)
Co 14 dni wypełniać elektroniczne karty meldunkowe
Przebywać na terenie Norwegii. W przypadku wyjazdu poza kraj w dni robocze, podczas których może przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek nie przysługuje. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba pobierająca zasiłek wnioskowała o eksport wypłaty świadczenia, który może trwać maksymalnie 3 miesiące. Aby otrzymać zgodę urzędu na zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych należy wnioskować w wydanie formularza PD U2 (Dawniej E-303). Podanie o druk PD U2 można złożyć w Norwegii najwcześniej po 4 tygodniach pobierania zasiłku w Norwegii. Po przyjeździe do Polski należy go dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, mające dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, mają prawo do dodatku na dziecko. Obecna obowiązująca stawka to 17 NOK dziennie na każe dziecko. Dodatek ten nie jest przyznawany, jeśli dziecko osiąga dochód nieprzekraczający wysokości aktualnej stawki G, czyli 93 634 NOK.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor.
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Zmieniony ( 11.10.2017. )
 

Zapytaj bezpłatnie jaki zasiłek Ci się należy

Oddzwonimy i wszystko Ci wytłumaczymy
Wyślij
Wybierając usługi firmy MultiNor trafiasz w ręce profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością specyfiki rynku norweskiego.
Skontaktuj się z nami:

MojaNorwegia.pl