Słowniczek pojęć

Słowniczek pojęć rehabilitacyjne (arbeidsavklaringspenger)

Aktivitetsplan

Plan działania, tworzony przez NAV wspólnie z osobą wnioskującą o AAP. Świadczeniobiorca musi podejmować działania określone w tym planie aby pobierać AAP.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Zasiłek w celu ułatwienia powrotu do pracy/przywrócenia zdolności do pracy, potocznie zwany zasiłkiem przejściowym/rehabilitacyjnym.

Arbeidsrettede tiltak

Dodatkowe działania ułatwiające świadczeniobiorcy wejście na rynek pracy.

Słowniczek pojęć chorobowe (sykepenger)

Aktivitetskrav / aktivitetsplikt

Niektórzy beneficjenci zasiłków socjalnych NAV mają obowiązek współpracy z pracodawcą i urzędem w celu stworzenia planu działań mających na celu jak najszybszy powrót na rynek pracy.

Egenmelding

Oświadczenie własne o chorobie. Pracownik może samodzielnie zadeklarować swoją niezdolność do pracy spowodowaną chorobą lub urazem. Taką możliwość nabywamy po 2 miesiącach pracy u jednego pracodawcy. Po trzecim dniu nieobecności pracodawca może domagać się zwolnienia lekarskiego.

Oppfølgingsplan

Indywidualny plan od dotyczący możliwości wykonywania pracy, przygotowywany wspólnie przez pracodawcę i pracownika

Sykepenger

Zasiłek chorobowy w Norwegii.

Stawka G (Grunnbeløpet)

Współczynnik służacy do obliczania punktów emerytalnych, wyliczania maksymalnych stawek zasiłków, ustalania minimalnych wymaganych dochodów do uzyskania zasiłków itp. Wysokość stawki G aktualizowana jest co roku.

Słowniczek pojęć renta zdrowotna (uføretrygd)

Uføretrygd

Renta zdrowotna w Norwegii.

Ung ufør

Osoba, które poważnie zachorowała przed 26 r.ż., otrzymuje rentę na specjalnych zasadach, tzw. ung ufør (młodzi niepełnosprawni)
MojaNorwegia.pl