Ważne terminy związane z podatkiem norweskim

Altinn.no

Norweski portal internetowy, za pośrednictwem którego można m.in. złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną po wcześniejszym zamówieniu kodów Altinn lub MinID, umożliwiających  dostęp do systemu. Rozliczanie podatku elektronicznie daje możliwość przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego do końca maja, co nie dotyczy zeznań papierowych, gdzie termin upływa z końcem kwietnia.

Årsoppgave fra banken

Rozliczenie roczne z norweskiego banku, które dokumentuje stan konta z dnia 31 grudnia poprzedniego roku.

Årsoppgave fra NAV

Rozliczenie roczne z NAV-u, które dokumentuje ewentualne zasiłki pobierane w ciągu roku z NAV-u (np. zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych itd.)

Enslig forsørger

Osoba samotnie wychowująca dziecko. Ma ona prawo do specjalnego odpisu podatkowego dla samotnych rodziców, o ile pobiera rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd) z NAV.

Enslig pendler

Osoba samotna, która podróżuje cyklicznie  do mieszkania/domu w Polsce (tzw. samotny pendler).

E-skattekort

Elektroniczna karta podatkowa.

Familiependler

Osoba posiadająca rodzinę w Polsce (współmałżonek, dzieci), cyklicznie do niej podróżujący. Najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego w Norwegii dla Polaków.

Fødselsnummer / D-nummer

11-cyfrowy norweski numer personalny (odpowiednik polskiego PESEL-u). D-nummer to tymczasowy numer personalny.

Folkeregisteret

Urząd ewidencji ludności w Norwegii, który przechowuje np. dane adresowe podatników. Na adresy podane w Folkeregisteret wysyłane są wszelkie dokumenty w formie papierowej (np. Selvangivelse, kody MinID).

Forskuddstrekk

Zaliczka na podatek dochodowy w Norwegii, odprowadzana przez pracodawcę z wynagrodzenia brutto pracownika do urzędu poborcy podatkowego.

Fradrag

Ogólny termin, oznaczający odpis podatkowy.

Husleie

Opłata za czynsz, jeden z najczęściej odliczanych wydatków w Norwegii w statusie pendler, można ją znaleźć np. na odcinkach z pensji, jeśli pracodawca potrącał z wynagrodzenia pracownika kwoty na rzecz zakwaterowania w Norwegii.

Inntekt

Dochód brutto podatnika norweskiego.

Inntektskatt

Podatek dochodowy w Norwegii, składa się na niego podatek dla państwa norweskiego (fellesskatt) oraz podatek dla konkretnej gminy (kommune), w której pracował podatnik. Stawka podatku dochodowego w Norwegii za 2014 rok wynosi 27% od podstawy opodatkowania (dochód brutto minus odpisy).

Kody MinID

Kody PIN niezbędne do złożenia norweskiego zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Lønns- og trekkoppgave

Roczny dokument od pracodawcy/pracodawców, czyli odpowiednik polskiego PIT-u. Lønns- og trekkoppgave określa wysokość zarobków i innych świadczeń uzyskanych od pracodawcy/pracodawców za dany rok podatkowy oraz wysokości pobranej zaliczki na podatek dochodowy w Norwegii.

Lønnslipp

Odcinek miesięczny z pensji, popularnie zwany również payslipem. Dokument wystawiany co miesiąc przez pracodawcę, stwierdzający dochód za miesiąc, którego dotyczy oraz ewentualne potrącenia (np. za mieszkanie, prąd czy bilety lotnicze). Lønnslipp może być wykorzystany do udokumentowania np. wydatków na mieszkanie czy prąd w Norwegii w statusie pendler. Odcinki można również wykorzystywać do sprawdzenia poprawności dochodów wyszczególnionych na Selvangivelse, w przypadku braku lub zagubienia Lønns- og trekkoppgave.

Minstefradrag

Podstawowy odpis każdego podatnika norweskiego, odpowiednik polskiego kosztu uzyskania przychodu. Jego wysokość (stanowi 43% przychodu) jest uzależniona od ilości miesięcy pobytu w Norwegii w danym roku podatkowym, wysokości dochodów oraz przedziałów określonych przez norweski urząd podatkowy.

Pendler

Czyli tzw. osoba dojeżdżająca, która z powodu pracy w Norwegii mieszka poza Polską, ale regularnie odwiedza kraj pochodzenia, gdzie jest zameldowana na stałe. Dzięki rozliczeniu w statusie pendler można zyskać wiele odliczeń od dochodu z tytułu dodatkowych wydatków, np. kosztów wyżywienia, zakwaterowania czy podróży z Norwegii do Polski. Rozróżniamy 2 rodzaje statusu pendler: pendler samotny i pendler do rodziny.

Pendlerutgifter

Wydatki, które można odliczyć od podatku, jeśli rozlicza się w statusie pendler. Mogą to być np. koszty podróży między Norwegią a Polską oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia w Norwegii.

Restskatt

Dopłata podatkowa.

Skattemelding/Selvangivelse (ang. Tax Return)

Wstępne zeznanie podatkowe przysyłane na początku kwietnia przez norweski urząd podatkowy. Selvangivelse zawiera wykaz dochodów, odliczeń, majątku i długów podatnika z ostatniego roku podatkowego i jest wysyłane na zarejestrowany w norweskim rejestrze ludności (Folkeregisteret) adres podatnika w Polsce lub w Norwegii.

SFU/COFTA

Urząd skarbowy ds. cudzoziemców, rozpatrujący rozliczenia podatkowe wszystkich pracowników zatrudnianych przez firmy zagraniczne (np. polskie, litewskie itp.) w Norwegii.

Skatt til gode

Zwrot podatku z Norwegii, wyszczególniany na dokumencie Skatteoppgjør.

Skatteetaten

Norweski urząd skarbowy.

Skattefradrag

Odliczenie, odpis od podatku. Osoby pracujące w Norwegii mogą mieć prawo do wielu odpisów, np. ulgi dla osób dojeżdżających do pracy na własny koszt, ulg związanych ze statusem pendler i innych.

Skatteklasse 2 - Druga klasa podatkowa

Prawo do rozliczania się w drugiej klasie podatkowej mają osoby pracujące w Norwegii i utrzymujące współmałżonka (dochód brutto współmałżonka za 2017 rok nie mógł przekroczyć kwoty 46 640 NOK.

Skattekontor

Lokalny oddział urzędu skarbowego w Norwegii.

Skattekort

Norweska karta podatkowa.

Skatteopgjør (ang. Tax Assessment Notice)

Roczny wynik rozliczenia podatkowego przesyłany po rozpatrzeniu wypełnionego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Dokument ten pokazuje kwotę zwrotu podatku bądź ewentualnej dopłaty na rzecz urzędu skarbowego w Norwegii.

Standardfradrag 10%

Ulga podatkowa 10%, często określana jako zniżka 10%. Prawo do tej ulgi mają osoby, dla których rok poprzedni rok był pierwszym lub drugim rokiem pracy w Norwegii. Ulga 10% jest korzystna głównie dla osób samotnych, które ponosiły koszty życia i pracy w Norwegii, lecz nie mają prawa do odpisów pendlera.

Trygdeavgift

Składka na ubezpieczenie społeczne (odpowiednik polskiej składki ZUS), będąca częścią obciążenia podatkowego pracownika w Norwegii. Jej wysokość za 2014 rok wynosi 8,2% od rocznego dochodu brutto pracownika.

Utliknet skatt

Całość obciążenia podatkowego za dany rok podatkowy (podatek dochodowy + składka na ubezpieczenie społeczne), pozycja wyszczególniona na dokumencie Skatteoppgjør.

Utskrift av likningen

Dokument przesyłany wraz z wynikiem rozliczenia podatkowego (Skatteoppgjør), pokazujący wszystkie dochody, odpisy czy majątek podatnika za dany rok podatkowy.
MojaNorwegia.pl