Słowniczek pojęć

Arbeidsavtale

Norweskojęzyczna nazwa umowy o pracę.

Europeisk helsetrygdkort

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Hasteblankett

Certyfikat zastępczy EKUZ, wydawany w nagłych przypadkach bezpośrednio dla instytucji medycznych zajmujących się danym pacjentem, który nie ma przy sobie EKUZ.

Informasjon om skattekortet

Informacja o karcie podatkowej. Przesyłana do podatników od 2014 roku, czyli od momentu wejścia w życie elektronicznych kart podatkowych. Jeden z dokumentów wymaganych do uzyskania druku E-106 / E-109.

Oppholdstillatelse

Pozwolenie na pobyt w Norwegii. Było ono wydawane na czas określony, przed wprowadzeniem dokumentu rejestracji pobytu (Registreringsbevis). Obecnie nie jest już wystawiane. 

Registreringsbevis

Dokument potwierdzający rejestrację pobytu w Norwegii. Jeden z podstawowych dokumentów wymaganych do pozytywnego rozpatrzenia podania o zasiłek dla bezrobotnych. Dokument wydawany na czas nieokreślony.

Skattekort

Norweska karta podatkowa. Od 2014 roku karta podatkowa jest zamawiana i generowana elektronicznie oraz pobierana przez pracodawcę. Podatnik natomiast powinien otrzymać Informację o karcie podatkowej (dokument Informasjon om skattekortet).

Trygdeavgift

Składka na ubezpieczenie społeczne (odpowiednik polskiej składki ZUS), będąca częścią obciążenia podatkowego pracownika w Norwegii. Opłacanie tej składki jest podstawowym wymogiem przy rozstrzyganiu o prawie do świadczeń socjalnych z NAV.
MojaNorwegia.pl