Informator

E-106 / E-109 / EKUZ – pytania i odpowiedzi

Czy trzeba przepracować określony czas w Norwegii, aby uzyskać druki?

Nie, nie ma takiej konieczności. Można złożyć podanie o wydanie druku E-106 tuż po rozpoczęciu pracy w Norwegii.

Czy osoba samotna może się ubiegać o druk E-106 wyłącznie dla siebie?

Osoby samotne mogą ubiegać się o druk E-106. Helfo ma jednak prawo zakwestionowania tego, gdzie wnioskujący ma centrum interesu życiowego. Z odmową mogą się więc spotkać osoby pracujące od dłuższego czasu w Norwegii, nie mające w Polsce rodziny ani majątku, np. mieszkania.

Czy urząd może unieważnić formularz?

Tak, jeśli podatnik przestanie spełniać warunki posiadania druku (tj. przestanie odprowadzać składkę na ubezpieczenie społeczne w Norwegii).

Czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych pozwala na przeniesienie ubezpieczenia?

Tak, ponieważ zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany i objęty składkami na ubezpieczenie społeczne.

Jaka jest różnica między posiadaniem EKUZ a E-106?

EKUZ daje prawo tylko do podstawowych świadczeń medycznych na czas krótkiego pobytu poza Norwegią. E-106 zapewnia takie same prawa do pełnej, publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, jakie posiadają osoby zamieszkałe i pracujące w Polsce.

Czy od rodzaju numeru personalnego zależy, czy Helfo przyzna E-106 czy też E-109?

Nie do końca działa to w taki sposób. Zdarza się, że osoby ze stałym numerem personalnym są pendlerami i mają rodzinę w Polsce, sami zaś tymczasowo przebywają w Norwegii. Osoby takie uzyskają druk E-106, mimo iż mają stały numer personalny. W tym przypadku to Polska jest nadal krajem ich interesu życiowego.
MojaNorwegia.pl